Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Dārgie daugavpilieši!

Dārgie daugavpilieši!

Lieldienas ir īpaši svētki – mēs svinam dzīvības un gaismas uzvaru pār tumsu. Tas ir patiess brīnums, ko varam radīt arī paši, dāvājot viens otram uzmanību, atbalstu un mīlestību, kas spēj glābt un palīdzēt mums.

Lai šajos gaišajos svētkos jūsu mājās ir veselība, bet sirdīs – miers un ticība labajam.

Priecīgas Lieldienas!

Daugavpils pilsētas dome

Lasīt vairāk
Pilsētas ziņas 57
Komersantus aicina aizpildīt iesniegumus par pašvaldības īpašuma nomas maksas atvieglojumiem sakarā ar Covid-19 izplatību

Komersantus aicina aizpildīt iesniegumus par pašvaldības īpašuma nomas maksas atvieglojumiem sakarā ar Covid-19 izplatību

Pilsētas ziņas 46
BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI 2: KĀ DAUGAVPILS PAŠVALDĪBA CĪNĀS AR COVID-19 IZPLATĪBU

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI 2: KĀ DAUGAVPILS PAŠVALDĪBA CĪNĀS AR COVID-19 IZPLATĪBU

Pilsētas ziņas 333
Par ERAF projektu Nr.5.6.2.0/17/I/035 “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”

Par ERAF projektu Nr.5.6.2.0/17/I/035 “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”

Pilsētas ziņas 40
Iedzīvotāju ievērībai!

Iedzīvotāju ievērībai!

Pilsētas ziņas 28
Konkursam uz Sociālā dienesta vadītāja amatu iesniegti 4 pieteikumi

Konkursam uz Sociālā dienesta vadītāja amatu iesniegti 4 pieteikumi

Domes ziņas 72

Tuvākie notikumi

MARTINSONA BALVA STARPTAUTISKĀ KERAMIKAS KONKURSA IZSTĀDE LATVIJA, DAUGAVPILS, 2020. GADA   3.JŪLIJS – 25. OKTOBRIS
03 Jūl 00:00

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Kurš pilsētas pasākums 2019 visvairāk veicināja Daugavpils pilsētas atpazīstamību?