Šobrīd Daugavpilī

Grantu programma “Impulss”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.12.2018, 15:49

Grantu programma “Impulss”

Jauniem uzņēmējiem tiek piedāvāta grantu programma “Impulss” pamatlīdzekļu un citu aktīvu iegādei savas biznesa idejas realizācijai.

Piedalīties var Daugavpils komersanti (komercsabiedrības) , kas nav vecāki par 2 gadiem uz līguma slēgšanas momentu, kā arī Daugavpilī deklarētas fiziskas personas, kas granta saņemšanas gadījumā dibina komercsabiedrību vai reģistrē individuāla komersanta statusu savas biznesa idejas realizācijai. Granta apmērs līdz 7000 eiro. Atbalsta intensitāte līdz 75% no atbalstāmām izmaksām. Kopējā grantu summa gadā 60 000 eiro.

Konkurss parasti tiek izsludināts kārtējā gada aprīlī, tad nolikums un pieteikuma anketa tiek publicēta Daugavpils pilsētas mājas lapā. Aizpildītai pieteikuma anketai klāt vajag pievienot peļņas un zaudējumu aprēķina tabulu (piel.3),projekta ieviešanas komandas dalībnieku CV, un de minimis atbalsta saņemšanas veidlapu (piel.7). Pievienojiet arī citus dokumentus, ko Jūs uzskatāt par nepieciešamiem (foto, rasējumi utt.). Vēlams pievienot arī produkcijas fiziskus paraugus. Konkursa pieteikumi tiek pieņemti līdz 31.augustam.

Konsultācijas par programmu var saņemt pa telefonu 65476801 vai 29131876 vai elektronisko pastu vladimirs.nadezdins@daugavpils.lv, kā arī Daugavpils pilsētas domes attīstības departamentā Kr. Valdemāra ielā 13, 304 kabinetā.

2014. gadā tika saņemti 20 pieteikumi un atbalstīti 7 projekti, 2015.gadā tika iesniegti 27 un atbalstīti 12 projekti, 2016.gadā tika iesniegts 31 un atbalstīti 8 projekti, 2017.gadā tika iesniegti 19 un atbalstīti 10 projekti.

Biznesa sfēras var būt ļoti dažādas no elektronikas līdz šūšanai un velosipēdu nomai, taču komisijas locekļus ir jāpārliecina, ka bizness būs dzīvotspējīgs.

 

Uzņēmumi, kas 2017.gadā realizējuši programmu “Impulss”

SIA “Arimaj”

SIA “Arimaj”

Atpūta uz ūdens.

SIA “Zebra print”

SIA “Zebra print”

Druka.

SIAS “Mila collection”

SIAS “Mila collection”

Šūšana.

SIA “Real Hostel”

SIA “Real Hostel”

Izmitināšānas pakalpojumi.

SIA “FDA Service”

SIA “FDA Service”

Fasāžu tīrīšanas pakalpojumi.