Šobrīd Daugavpilī

Pilsētas ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.10.2022, 09:22

Kā pieteikties apkures izdevumu kompensācijai (malka, kokskaidu briketes un granulas, elektroenerģija)

Mājsaimniecības, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes vai malku, var iesniegt iesniegumu, lai saņemtu valsts kompensāciju par apkures izmaksām. Aicinām iedzīvotājus iesniegt dokumentus elektroniski, iepriekš vērīgi izpētot atbalsta piešķiršanas nosacījumus.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 3247
Dūņu laukos “Križi” īsteno inovācijas projektus teritorijas apsaimniekošanai

SIA “Daugavpils ūdens” sadarbībā ar Valsts vides dienesta Latgales reģionālo vides pārvaldi, Augšdaugavas novada pašvaldību un AS “VentEko” turpina apsaimniekot vēsturisko piesārņojumu dūņu laukos “Križi”. 2022.gadā tika uzsākta pilotprojekta “Dūņu lauku “Križi” teritorijā esošo dūņu izlietošanai atkritumu izgāztuves pārklāšanai un izmantošanai mēslošanai lauksaimniecības zemēs” realizācija, kā arī tika paplašināti fitoremediācijas tehnoloģijas izmantošanas pasākumi.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 34
Ziemeļu rūpnieciskās zonas sakārtošana III kārtas ietvaros

Pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētajam projektam “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta” Nr. 5.6.2.0/20/I/019, Daugavpils pilsētas pašvaldība ir sakārtojusi Ziemeļu rūpnieciskās zonas 2. kārtas 1. posmu gar metālapstrādes uzņēmumu, Višķu ielas

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 42
Samazināta apgaismojuma intensitāte Daugavpils promenādēs un rūpnieciskajās zonās

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 66
DLRR piegādās Daugavpilij 4 jaunus tramvajus

29. septembrī, saskaņā ar iepirkuma “Videi draudzīga tramvaju vagonu iegāde Daugavpils pilsētā” rezultātiem, tika noslēgts līgums starp Daugavpils pilsētas pašvaldības AS “Daugavpils satiksme” un AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” par četru jaunu tramvaju vagonu piegādi.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 139
Notika starptautiska pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas partneriem

Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Tronheimas Zinātnes centru (Vitensenteret) Norvēģijā https://vitensenteret.com/en šī gada septembrī īstenoja divas sadarbības projekta aktivitātes.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 68
Aicinām iesūtīt idejas projekta “Art4Rights” ietvaros

Ir uzsākta starptautiskā ES projekta “Art4Rights” īstenošana. Viena no projekta galvenajām aktivitātēm ir, īstenojot iekļaujošas publiskās mākslas akciju, piešķirt otro elpu kādai aizmirstai kultūrvietai Daugavpils pilsētā un atdzīvināt to, piesaistot iedzīvotāju uzmanību. Aicinām visus interesentus – gan biedrības, gan iedzīvotājus iesaistīties un iesūtīt savas idejas līdz 2022.gada 21.oktobrim uz e-pastu attistiba@daugavpils.lv – kur Daugavpilī un kādu publiskās mākslas akciju varētu īstenot projekta ietvaros.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 54
Daugavpilī pieejams 21 taromāts un 9 manuālie depozīta punkti

Valsts vides dienests atgādina, ka kopš 2022. gada februāra Latvijā darbojas depozīta sistēma. Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā pieejams 21 taromāts un 9 manuālie depozīta punkti.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 77
Dodies ar klasi ekskursijā uz Daugavpili

Daugavpilī visiem skolēniem lielisks piedāvājums rudens ekskursijām, kur vienas dienas ietvaros iespējams izjust īstus piedzīvojumus, apmeklējot Daugavpils tūrisma objektus.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 48
Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk kampaņu “Neizdzēs dzīvību!”  par savvaļas dzīvnieku mazuļiem

Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) sāk informatīvo kampaņu “Neizdzēs dzīvību!” savvaļas dzīvnieku aizsardzībai, kurā informēs sabiedrību par sekām un atbilstošāko rīcību, sastopoties dabā ar savvaļas dzīvnieku mazuļiem.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 55
Daugavpils Universitātē norisinājās Eiropas Zinātnieku nakts

30. septembrī Daugavpils Universitātē norisinājās Eiropas Zinātnieku nakts. Šis pasākums piesaistīja vairāk nekā pusotru tūkstoti apmeklētāju kā no Daugavpils pilsētas, tā arī no Latgales reģiona izglītības iestādēm.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 87
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME AICINA IZVIRZĪT KANDIDĀTUS APBALVOJUMAM „GADA BALVA”

Apbalvojumu GADA BALVA dažādās nominācijās Daugavpils pilsētas dome piešķir kopš 2010.gada. Arī šogad tiek gaidīti ierosinājumi GADA BALVAS piešķiršanai.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 488
Dienas centrs „Saskarsme” nosvinēja 20 gadu jubileju

3. oktobrī Daugavpils Kultūras pilī notika svinīgais pasākums, veltīts Starptautiskajai veco ļaužu dienai un Dienas centra “Saskarsme” 20 gadu jubilejai.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 111
Daugavpils dzīvojamās mājās tiek pieslēgta apkure

2022. gada 03. oktobrī SIA „DDzKSU” pārvaldāmās mājās tika uzsākta apkures sezona. Iedzīvotājus aicina pārbaudīt apkures ierīču darbību un gadījumā, ja no dzīvoklī esošām apkures ierīcēm kāda nesilda, zvanīt un atstāt pieteikumus apkures sistēmas atgaisošanai.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 741
VEIKSMĪGI NOSLĒDZAS AKTIVITĀTES URB-AREA PROJEKTA IETVAROS

Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Anīkšču reģiona pašvaldības administrāciju īstenoja kopīgu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam (@LatviaLithuaniaProgramme) projektu Nr. LLI – 472 “Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā” (Urb-Area). Projekta mērķis - izstrādāt jaunu un efektīvu pieeju kopīgai pilsētu mitrāju pārrobežu pārvaldībai.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 112
Daugavpilī notika “Sirds veselības diena''

   Katru gadu 29. septembrī tiek atzīmēta Pasaules Sirds diena, kuras mērķis ir veicināt izpratni par sirds veselību un samazināt ar sirds un asinsvadu slimībām saistīto problēmu ietekmi visā pasaulē.

Lai kopīgi atzīmētu Pasaules Sirds dienu, šā gada 24. septembrī Mežciema skrējiena laikā no plkst. 10.00 – 13.00 ,

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 61
Šonedēļ slēgs Miera-Ventspils ielu krustojumu

Sakarā ar projekta “Miera ielas pārbūve posmā no Kauņas ielas līdz Dobeles ielai, Daugavpilī” realizāciju, no 03.10.2022 līdz 07.10.2022 būs slēgta satiksme Miera un Ventspils ielu krustojumā.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 53
Jaunieši apgūst foto pamatus

Jauniešu iniciatīvu centrā (Raiņa iela 69) 16 jaunieši apgūst foto pamatus. Tā ir lieliska iespēja jauniešiem iepazīties ar fotogrāfijas vēsturi, iepazīties ar fotoaparāta darbības principiem, terminoloģiju, režīmie. Jaunieši uzzin par pareizas ekspozīcijas noteikšanu, par gaismas jūtīguma iedarbību, asuma dziļumu, fokusēšana skaidrojumu, fotogrāfijas kompozīcijas pamatus un fotokadra veidošanu.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 60
Daugavpils pilsētas pašvaldība sveic pedagogus un izglītības darbiniekus Skolotāju dienā

Oktobra pirmajā svētdienā, šogad 2. oktobrī, visā Latvijā atzīmējam Skolotāju dienu. Starptautiskā mērogā Pasaules skolotāju dienu svin 5. oktobrī. Šajā dienā pateicamies skolotājiem, pasniedzējiem un citiem apmācītājiem par viņu ieguldīto darbu katra indivīda un visas sabiedrības izglītošanā.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 230
Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/20/I/018 īstenošanu

ERAF projekta Nr.5.6.2.0/20/I/018 „Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” ietvaros tika pabeigti objekta “Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas (05000350201) līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī” būvdarbi.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 101