Šobrīd Daugavpilī

Uzņēmējdarbība Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.01.2021, 14:06

Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam ilgtermiņa prioritāte - ILGTSPĒJĪGI ATTĪSTĪTA EKONOMIKA.

Pašvaldības politika - efektīvi izmantot Daugavpils pilsētas pierobežas ekonomisko potenciālu tranzīta un loģistikas attīstībai, stiprināt starptautiskās sadarbības saites ar kaimiņu valstīm un veicināt kopīgu attīstības projektu izstrādi, jaunu produkcijas noieta tirgu veidošanos, pilnvērtīgas vides rādīšanu tūrisma produktu piedāvājumu dažādošanai. Nodarbinātības sekmēšanā uzņēmējiem un investoriem ir pieejami kvalitatīvi tehniskie resursi – ar energoresursiem, ceļiem un inženierkomunikācijām nodrošinātas industriālās zonas, satiksmes infrastruktūra un citi uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamie resursi.

Daugavpils pilsētas galvenās priekšrocības

Daugavpils pilsētas galvenās priekšrocības

Daugavpils ir otrā lielākā Latvijas pilsēta, svarīgs ekonomiskais centrs Latgalē.  Tai ir izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis.

Daugavpils attālums

Daugavpils pilsēta vēsturiski ir attīstījusies kā industriālais centrs, kas arī šodien nosaka rūpniecības nozaru attīstību. Tradicionālie un nozīmīgākie uzņēmējdarbības virzieni Daugavpilī ir gatavo metālizstrādājumu ražošana, ritošā sastāva ražošana un remonts, pārtikas produktu un dzērienu ražošana, ķīmiskās šķiedras un to izstrādājumu ražošana, elektrisko kabeļu un to savienojumu ražošana.

 

Rūpniecības struktūra Daugavpilī 2019. gadā, %

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem, Daugavpils lielākie ražošanas uzņēmumi realizēja produkciju 276.64 miljonu eiro apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rūpniecības produkcijas realizācijas apjoms palielinājās par 30.6 miljoniem eiro  jeb par 11.0% .

Rūpniecības saražotās produkcijas apjoma palielinājums lielākajos uzņēmumos ir saistīts  ar jaunu tirgu apgūšanu  un  jaunu produkcijas veidu ražošanu uzņēmumos. Salīdzinājumā  ar iepriekšējo pārskata gadu, ražošanas apjoma pieaugums ir vērojams mašīnbūvē un metālapstrādē, ķīmiskās šķiedras un tās izstrādājumu ražošanā, kabeļu savienojumu un plastmasas izstrādājumu ražošanā. Pārējās nozarēs ražošanas apjomi ir palikuši iepriekšējā gada līmenī. Pilsētas ekonomikas pamatu veido metālapstrādes, pārtikas produktu, ķīmiskās šķiedras un elektrisko kabeļu ražošanas uzņēmumi, kas pārsvarā eksportē produkciju uz ārzemēm un nodarbina lielāko daļu pilsētas iedzīvotāju. Lielākā Latgales reģiona eksportējošo uzņēmumu daļa atrodas Daugavpilī. No 96 pilsētas ražošanas uzņēmumiem gandrīz puse jeb 45 ir eksportētāji. Pēdējo gadu laikā Daugavpilī aktīvi attīstās elektronikas un IT nozaru uzņēmumi. Daugavpils pilsētas ražošanas uzņēmumi veiksmīgi darbojas, plānveidīgi attīstās, paplašinot un rekonstruējot ražošanas platības, ieviešot mūsdienu tehnoloģijas, paplašinot pārdotās produkcijas apjomus gan Latvijā, gan ārzemēs. Iepriekšējos gados Daugavpils uzņēmumi aktīvi piedalījās LIAA administrētajās programmās un, izmantojot ES piešķirto līdzfinansējumu, īstenoja ražošanas procesu pilnveidi, palielināja uzņēmumos saražotās produkcijas pievienoto vērtību, izstrādājot jaunus produktus.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem, pārskata gadā kopējais būvmontāžas darbu apjoms Daugavpils lielākajās būvniecības komercsabiedrībās bija 47 113 tūkstoši eiro. Salīdzinot ar 2018. gadu, tas ir par 11,4 miljoniem eiro lielāks.  Liels pieaugums ir saistīts ar to, ka 2019. gadā turpinās ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu ieviešana. Būvniecības nozarē pilsētā strādā 1357 cilvēki.  

Lielākā Latgales reģiona eksportējošo uzņēmumu daļa atrodas Daugavpilī.

No 96 pilsētas ražošanas uzņēmumiem gandrīz puse jeb 45 ir eksportētāji.

Daugavpils lielākās komercsabiedrības eksportē savu produkciju vairāk kā uz 23 valstīm.

SIA “Axon Cable”

SIA “Axon Cable”

Augstas kvalitātes kabeļu ražošana medicīnas, militārās, aerokosmiskās rūpniecības u.c. vajadzībām.

www.axoncable.com

SIA “Zieglera mašīnbūve”

SIA “Zieglera mašīnbūve”

Lauksaimniecības tehnikas komplektējošo detaļu ražošana, rapša dalītāju ražošana, vadu un kabeļu ražošana automobiļu rūpniecībai.

www.ziegler-gmbh.com

SIA “Nexis Fibers”

SIA “Nexis Fibers”

Poliamīda tehniskās šķiedras ražošana.

www.nexisfibers.com

SIA

SIA "Magistr"

www.magistr.lv

SIA “Regula Baltija”

SIA “Regula Baltija”

Optiski-elektronisko iekārtu un sistēmu ražošana, kas paredzētas dokumentu pārbaudei un automātiskai nolasīšanai.

www.regulaforensics.com

SIA

SIA "SMD Baltic"

www.smd-baltic.lv

 

AS “Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca”

AS “Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca”

Maģistrālo un manevrējošo dīzeļlokomotīvju remonts un modernizācija; dīzeļvilcienu un elektrovilcienu remonts un modernizācija; pasažieru vagonu remonts un modernizācija; dzelzceļa ritošā sastāva iekārtu remonts; dzelzceļa ritošā sastāva rezerves daļu ražošanu; metālapstrāde.

www.dlrr.eu

AS

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"

www.dpr.lv

SIA “Belmast”

SIA “Belmast”

Sakaru torņi, apgaismes torņi, novērošanas torņi, universāli sakaru masti, celtniecības konstrukcijas, mašīnbūvniecības izstrādājumi, LEP konstrukcijas.

www.belmast.lv

SIA “East Metal”

SIA “East Metal”

Tērauda izstrādājumu daļu ražošana ar un bez virsmas apstrādes.

www.eastmetal.lv

SIA

SIA "Rital-D"

www.rital-d.lv

SIA

SIA "Latsweets"

www.latsweets.lv

SIA

SIA "SM"

www.weld.lv

SIA “Intergaz”

SIA “Intergaz”

Specializējas autonomo gāzesapgādes sistēmu projektēšanā un montāžā privātmājām un rūpniecības objektiem, kā arī nodarbojas ar sašķidrinātas gāzes vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību (gāzes balonu piegāde, autogāze, gāzes iekārtas).

www.intergaz.lv

SIA

SIA "Stream Labs"

www.stream-labs.com

SIA

SIA "Deora Pluss" - SIA "East wear"

www.deora.eu

AS

AS "Latvijas maiznieks"

www.maiznieks.lv

Saskaņā ar Lursoft datu bāzes datiem 2019.gadā Daugavpilī tika reģistrēti 248 jauni uzņēmumi. 2019.gada beigās Daugavpilī darbojās 4063 ekonomiski aktīvās statistiskās vienības.

Daugavpils rūpnieciska zona

Uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Daugavpils pilsētā ir  pieejamas 5 rūpnieciskās zonas un 1 ražošanas teritorija, kuras var izmantot jaunu ražošanas uzņēmumu izvietošanai:

  1. Ziemeļu rūpnieciskā zona;
  2. Cietokšņa noliktavu zona;
  3. Valkas ielas ražošanas teritorija;
  4. Čerepovas rūpnieciskā zona;
  5. Gajoka rūpnieciskā zona;
  6. Križu rūpnieciskā zona.

Ziemeļu rūpnieciskajā zonā pārskata gadā tika īstenots tās revitalizācijas projekts, kura ietvaros tika izbūvētas plašas ražošanas telpas. Pašvaldība uzbūvēja objektu un pēc tam izsoles kārtā nodeva to lietošanā privātajam investoram – uzņēmumam SIA “Axon Cable”. Saskaņā ar izsoles noteikumiem, šis uzņēmums radīs vairāk nekā 60 jaunas darba vietas un veiks ievērojamas investīcijas ražošanā. Pārskata gadā tika uzsākti, realizēti un pabeigti ražošanas teritoriju infrastruktūras atjaunošanas darbu projekti, lai uzlabotu rūpniecisko zonu teritoriju infrastruktūru pilsētā un nākotnē izveidotu jaunas darba vietas:

  • noslēdzās ERAF projekts “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” – projekta rezultātā tiks radīta 141 jauna darbvieta, tiks piesaistītas privātās investīcijas 23 420 000 eiro apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai;
  • turpinājās projekts “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” – tiks radītas 83 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas 872 092,00 eiro apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai;
  • noslēdzās projekts “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” – projekta rezultātā tiks radītas vismaz 80 jaunas darba vietas un piesaistītas privātas investīcijas 90 000 eiro apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai un jaunu uzņēmumu veidošanai.

Pārskata gadā sesto reizi Daugavpilī notika jauno uzņēmēju atbalsta grantu programma „Impulss”. Tās  ietvaros 11 uzņēmumi saņēma domes atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai. Kopumā no 2014.gada grantu programmā ir iesniegtas 154 biznesa idejas un atbalstīti 57 uzņēmumi, kas strādā vairāk nekā astoņās ražošanas un pakalpojumu nozarēs – galvenokārt, atpūtas pakalpojumu, elektronikas, IT pakalpojumu u.c.

2019.gadā Dome organizēja konkursu “Dinamiski augošs uzņēmums”, kā ietvaros uzņēmumiem tika piešķirtas pašvaldības balvas.

2019.gadā savu darbību turpināja gadu iepriekš izveidotā Latgales speciālā ekonomiskā zona (LSEZ), iekļaujot 2500 ha lielu Daugavpils ražošanas teritoriju platību, kurā izvietotie pilsētas ražošanas uzņēmumi var pretendēt uz atbalstu tiešo nodokļu atvieglojumu veidā. Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā pārskata gadā darbojās 8 Daugavpils pilsētā reģistrētie uzņēmumi.