Šobrīd Daugavpilī

Kontakti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.09.2021, 10:31

Daugavpils pilsētas pašvaldība

reģ.nr. LV 90000077325 
Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Domes informācijas biroja administratori: +371 65404344; +371 65404399

Oficiālā e-pasta adrese: info@daugavpils.lv 

Domes pieņemamās kancelejas pārzine: +371 65404338

Fakss: +371 65421941

No 2001.gada 27.decembra Daugavpils pilsētas domes ēkā darbojas Informācijas Birojs, kura darbinieki labprāt uzklausīs iedzīvotāju problēmas un dos padomus, kā tās veiksmīgāk risināt.

Daugavpils pilsētas pašvaldības darba laiks:

Pirmdiena: 08.00 - 18.00
Otrdiena: 08.00 - 17.00
Trešdiena: 08.00 - 17.00
Ceturtdiena: 08.00 - 17.00
Piektdiena: 08.00 - 16.00

Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00
Sestdiena: brīvdiena
Svētdiena: brīvdiena

Domes deputātu pieņemšanas laiks

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Pašvaldība pieņem arī elektroniski parakstītus dokumentus. Elektroniskajai saziņai izmantojamie formāti:  .doc, .docx, .xls, .jpg, .jpeg, .pdf

Kontaktinformācija

Kab. Nr.
Vārds Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Pieņemšanas laiks, piezīmes
DOMES VADĪBA , Krišjāņa Valdemāra iela 1
224
ANDREJS ELKSNIŅŠ
Domes priekšsēdētājs
Iedzīvotāju pieņemšanas notiks katru mēnesi atsevišķi noteiktās dienās pēc apstiprinātā mēneša darba plāna. SEPTEMBRĪ: 17.septembrī no 15.00 un 24.septembrī no 13.00-16.00, iepriekš piesakoties (dienu pirms noteiktās pieņemšanas dienas) no 08.00 zvanot: 654-04338
218
ALEKSEJS VASIĻJEVS
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Mēneša 1. un 3.pirmdiena 14:00-16:00, iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 08:00 zvanot: 654-04338 6.septembrī pieņemšanas laiks noteikts no 16.00-18.00 20.septembrī pieņemšana atcelta
215
VALĒRIJS KONONOVS
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Mēneša 2. trešdiena no 14:00-17:00, iepriekš pieteikšanās otrdien (pirms pieņemšanas dienas) no 08:00 zvanot uz tālr.: 654-04321; 654-04344; 654-04399
216
SABĪNE ŠŅEPSTE
Pašvaldības izpilddirektore
Mēneša 1. un 3.pirmdiena 14:00-17:00, iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 08:00 zvanot: 654-04338
303
TATJANA DUBINA
Pašvaldības izpilddirektores vietniece
Pirmdien 14:00-17:00. Iedzīvotāju pieņemšanas notiek pēc iepriekšēja pieraksta
302
KĀRLIS RASIS
Pašvaldības izpilddirektores vietnieks
Pirmdien 14:00-17:00. Iedzīvotāju pieņemšanas notiek pēc iepriekšēja pieraksta
220
ŽANNA KOBZEVA
Pašvaldības lietu pārvaldniece
Trešdien 14:00-16:00. Iedzīvotāju pieņemšanas notiek pēc iepriekšēja pieraksta
Domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji
224
ANDREJS ELKSNIŅŠ
Finanšu komitejas priekšsēdētājs
218
ALEKSEJS VASIĻJEVS
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs
219
IGORS ALEKSEJEVS
Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
217
MIHAILS LAVRENOVS
Īpašuma un mājokļu komitejas priekšsēdētājs
215
NATAĻJA KOŽANOVA
Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 13
205
DAINA KRĪVIŅA
Departamenta vadītāja
203
SVETLANA KRAPIVINA
Departamenta vadītājas vietniece
202
ILGA LEIKUMA
Juriste
206
ELĪNA PŪGA
Referente
Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa
206
OLGA TOLMAČOVA
Nodaļas vadītāja
206
MUDĪTE KISEĻOVA
Starptautisko projektu koordinatores p.i.
204
JOLANTA ŪZULIŅA
Starptautisko projektu koordinatore
204
SINTIJA RABČEVSKA
Telpiskās attīstības plānotāja
Biznesa attīstības nodaļa
304
EDVARDS SARGSJANS
Nodaļas vadītājs
304
TATJANA MORENKO
Nodaļas vadītāja vietniece
304
JORENS DOBKEVIČS
Vecākais komercdarbības speciālists
307
ŽANNA CIRCENE
Nodarbinātības organizatore
Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi“
Projektu nodaļa
201
DAGNIJA BRIŠKA
Nodaļas vadītāja
203
ARTJOMS MAHĻINS
Vecākais eksperts projektu jautājumos
201
HELĒNA TROŠIMOVA
Vecākā eksperte projektu jautājumos
207
IRINA ČELNOVA
Projekta asistentes p.i.
306
NATAĻJA AĻOHNA
Projekta koordinatore
207
JEĻENA STEPANOVA
Vecākā grāmatvede
207
ANNA DIDEVIČA
Ekonomiste
301
SANTA UPĪTE
Projekta vadītāja
301
ALBĪNE ZALKINA
Projekta koordinatore
303
SERGEJS GORŅIKS
Plānošanas inženieris
303
TATJANA MINAJEVA
Vecākā eksperte projektu jautājumos
302
TEODORS BIKOVSKIS
Vecākais eksperts projektu jautājumos
ĪPAŠUMA PĀRVALDĪŠANAS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 1
11
IVONNA FUNTE
Departamenta vadītāja
5
DIĀNA BABJUKA
Referente
5
ELĪNA KAVŠEVIČA-SEMJONOVA
Juriste
Nekustamā īpašuma attīstības nodaļa
8
NADEŽDA AĻHIMOVIČA
Nodaļas vadītāja
8
IRINA SMANE
Būvinženiere
8
VALDIS MUIŽNIEKS
Būvinženieris
8
PJOTRS PAŅKOVS
Būvuzraugs
8
JĀNIS RUDZINSKIS
Būvuzraugs
8
NADEŽDA ŠAPKOVA
Būvuzraugs
8
JŪLIJA ŠERŠŅOVA
Plānošanas tehniķis
Nekustamā īpašuma nodaļa
9
ALEKSEJS NIKOLAJEVS
Nodaļas vadītājs
Pirmdien, Ceturtdien 08.00-12.00, Trešdien 13.00-17.00
Īpašuma uzskaites daļa
9
ANDRIS KOZINDA
Īpašuma uzskaites daļas vadītājs
Pirmdien, Ceturtdien 08.00-12.00, Trešdien 13.00-17.00
9
VINETA VELIKA
Zemes lietu vecākā speciāliste
Pirmdien, Ceturtdien 08.00-12.00, Trešdien 13.00-17.00
4
JŪLIJA KLEŠČINSKA
Nekust. īpaš. reģistrācijas vec. speciāliste
4
ANITA EISĀNE
Speciāliste neapbūvētas zemes nomas jaut
Zemes nomas līgumu slēgšana (sakņu dārzi)
Īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļa
7
AIJA VILCĀNE
Īpaš. atsav. un iznomāš. daļas vadītāja
Pieteikšanās izsolēm
7
OĻESJA PAĻČEVSKA
Nekustamā īpašuma speciāliste
7
INGRĪDA ILARIONOVA
Nekust. īpaš. izvērtēšanas vec. speciāliste
Izziņa ZG par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
7
IRINA AŠPIZE
Nekustamā īpašuma nomas speciāliste
pieteikšanās izsolēm, nedzīvojamo telpu noma
4
MARIKA GABRUNOVA
Nekust. īpaš. izvērtēšanas vec. speciāliste
Izziņa ZG (atļauja nepilsoņiem atsavināt zemi)
15
DZIDRA LOCIKA
Nekust. īpašuma nomas vec. speciāliste
Zemes nomas līgumu slēgšana (zeme ar apbūvi)
Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļa
10
DMITRIJS GRIGORJEVS
Nodaļas vadītājs
10
RUSLANS BORODUĻINS
Ēku būvinženieris
10
ŽANNA DUBOVSKA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
10
ANŽELA LAVRENTJEVA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
6
MARIJA DUNAJA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
6
VALĒRIJS MIHAILOVS
Vecākais ēku būvinženieris
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
13A
TATJANA ZINKEVIČA
Nodaļas vadītāja
13A
KRISTĪNE ŽURAVĻOVA
Nodokļu ekonomistes p.i.
15
TAMARA DEMJANOVA
Nodokļu ekonomiste
Juridisko personu pieņemšana Pirmdien 13:00-18:00 Otrdien; Ceturtdien 08:00-12:00 Trešdien 13:00-17:00 ; Piektdien 09:00-12:00
15
TATJANA JANPAVLE
Nodokļu ekonomiste
Juridisko personu pieņemšana Pirmdien 13:00-18:00 Otrdien; Ceturtdien 08:00-12:00 Trešdien 13:00-17:00 ; Piektdien 09:00-12:00
15
INĀRA KURSĪTE
Nodokļu ekonomiste - juriste
13
TATJANA ĻEONOVA
Vecākā nodokļu inspektore
Fizisko personu pieņemšana Pirmdien 08:00-18:00 Otrdien 08:00-17:00 Trešdien 08:00-17:00 Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
13
ARIANDA DESJATNIKA
Vecākā nodokļu inspektore
Fizisko personu pieņemšana Pirmdien 08:00-18:00 Otrdien 08:00-17:00 Trešdien 08:00-17:00 Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
13
IRINA SIŅICINA
Vecākā nodokļu inspektore
Fizisko personu pieņemšana Pirmdien 08:00-18:00 Otrdien 08:00-17:00 Trešdien 08:00-17:00 Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
13
NADEŽDA PRUDŅIKOVA
Nodokļu grāmatvede
Fizisko personu pieņemšana Pirmdien 08:00-18:00 Otrdien 08:00-17:00 Trešdien 08:00-17:00 Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
Dzīvokļu nodaļa
14
JOLANTA CINNE
Nodaļas vadītāja
Trešdien 14.00-17.00
14
VALENTĪNA ANDREJEVA
Vecākā speciāliste mājokļu jautājumos
Pirmdien 14.00-18.00; Trešdien 14.00-17.00; Ceturtdien 09.00-12.00
16
OLGA GUDELE
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas vecākā speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00
16
INĀRA LETAVNIECE
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00
16
SILVIJA KNOKA
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00
JURIDISKAIS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 1
213
RUSLANS GOLOVANS
Departamenta vadītājs
Mēneša 1.Trešdiena 14.00-17.00
214
MARINA DIMITRIJEVA
Departamenta vadītāja vietniece
Mēneša 3.Trešdiena 14.00-17.00
214
INGA LIMBĒNA
Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja
Mēneša 3.Trešdiena 14.00-17.00
205
ROLANDS SILIŅŠ
Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists
Mēneša 2.Trešdiena 14.00-17.00
205
IRĪNA VĒRDIŅA
Iekšējās inspekcijas nodaļas juriste
Mēneša 2.Trešdiena 14.00-17.00
305
ILONA PURVINA
Administratīvo pārkāpumu lietvedības nodaļas vadītāja
305
SVETLANA KRAINE
Administratīvo pārkāpumu lietvedības juriste
305
ROMĀNS BARIŠNIKOVS
Administratīvo pārkāpumu lietvedības jurists
304
JEVGEŅIJS OĻENOVS
Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs
Mēneša 4.Trešdiena 14.00-17.00
304
NIKOLAJS JEFIMOVS
Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas jurists
Mēneša 4.Trešdiena 14.00-17.00
304
TATJANA VOLKOVA
Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas ekonomiste
304
RITA LIVČĀNE
Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas ekonomiste
310
DINA KUMAČEVA
Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas ekonomiste
PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS , Raiņa iela 28 (3.stāvs)
10
SANTA PUPIŅA
Departamenta vadītāja
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
11
INGA ANCĀNE
Pilsētas galvenā arhitekte, departamenta vadītājas vietniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Lietvedības un nodrošinājuma nodaļa
1
RASMA GĀGA
Lietvedības sekretāre
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
2
IRĒNA GAJEVSKA
Arhīva un lietvedības pārzine
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
5
ERNESTS JOKSTS
Jurists
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Būvvalde
12
NADEŽDA GIPTERE
Vadītāja, departamenta vadītājas vietniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
2
AIJA KRŪMIŅA
Būvniecības informācijas sistēmas administratore
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
4
JUZEFA ISAKOVA
Vecākā būvinspektore
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
14
RIHARDS BORSKIS
Arhitekts
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
14
JEĻIZAVETA VLADIMIROVA
Būvinspektora palīdze
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
14
GUNTARS ĻAUDĀMS
Būvinspektors
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
3
PĀVELS BOGDANOVS
Būvinspektora palīgs
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
3
VADIMS KODAČS
Vides degradējošo ēku būvinženieris
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
8
EDGARS KAPLERS
Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Pilsētplānošanas nodaļa
8
SERGEJS TROŠIMOVS
Vadītājs
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
8
ĻUBOVA BATMANOVA
Ģeoinformātikas inženiere
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
8
MARUTA ANCĀNE
Vecākā teritorijas plānotāja
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Pilsētvides nodaļa
6
SANDRA POPLAVSKA
Vadītājas p.i., Pilsētas galvenās mākslinieces p.i.
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
6
LĪGA ČIBLE
Pilsētas galvenās mākslinieces vietniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
6
ELVĪRA SPRINDŽUKA
Māksliniece - reklāmas speciāliste
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
6
KRIŠS SMILDZERS
Ainavu arhitektes p.i.
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
BĀRIŅTIESA , Raiņa iela 27 (3.stāvs)
5
ELITA PRAŅEVSKA
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
8
RUTA VELIKA
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
1
RITA ANTOŅEVIČA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
1
JEĻENA PABĒRZA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
1
ILONA MAČEVSKA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
2
KRISTĪNA LEIKUSE
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
7
ANASTASIJA ZORINA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
7
ILONA BORISOVA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
9
INGRĪDA BEĻAVSKA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
9
INĀRA MARKULE
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
10
ELEONORA ROŽAŠČENOKA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
10
INGA CAUŅA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdien 14.00-18.00; Ceturtdien 09.00-12.00
6
DARJA KARPOVA
Sēžu sekretāre
Lēmumu izsniegšana , Sēdes - Trešdien
6
ILONA VEDROVA
Sekretāre lietvede
Fakss 654-76791
3
NATĀLIJA SMIRNOVA
Arhīviste
CENTRALIZĒTO IEPIRKUMU NODAĻA , Imantas iela 9
1
AINĀRS STREIĶIS
Nodaļas vadītājs
2
KRISTĪNA IVANOVA
Ekonomiste
2
ILVA DAVIDĀNE
Juriste
2
DANA SISA
Iepirkumu speciāliste
iepirkumi@daugavpils.lv
2
JŪLIJA SERGEJEVA
Iepirkumu speciāliste
3
ANASTASIJA HOROVECA
Iepirkumu speciālistes p.i.
3
LĪGA BRENČA
Iepirkumu speciāliste
4
INGA ZARĀNE
Ekonomiste
4
ANATOLIJS KRIVIŅŠ
Jurists
5
JĀNIS ARTEKOVS
Jurists
5
KRISTĪNE ŠEDE
Juriste
5
JURIJS BĀRTULS
Jurists
5
OLGA STRELKOVA
Juriste
5
VIKTORIJA LASIJA
Juriste
CENTRALIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBA , Krišjāņa Valdemāra iela 1
311
EVELĪNA UGARINKO
Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede
313
JEĻENA UŠAKOVA
Galvenās grāmatvedes vietniece
313
GAĻINA PUPINA
Vecākā grāmatvede
313
IRINA KOŠLAČA
Grāmatvede
312
OLGA CINGELE
Vecākā grāmatvede
312
MARIJA SEMJONOVA
Vecākā grāmatvede
312
VIKTORIJA GUSAROVA
Ekonomiste-grāmatvede
309
JŪLIJA BOGUSTOVA
Grāmatvede-kasiere
301
OLGA ĻEVINA
Algu grāmatvede
DZIMTSARAKSTU NODAĻA , Raiņa iela 27
5
INESE EISĀNE
Nodaļas vadītāja
Otrdien 8.00-14.00 Trešdien 14.00-18.00
4
DAINIS ĻAKSA
Nodaļas vadītājas vietnieks
Laulības pieteikumu pieņemšana
1
KRISTĪNE FEDOTOVA
Dzimtsarakstu inspektore
1
JŪLIJA NIKOLAJEVA
Dzimtsarakstu inspektore
Rajona un pilsētas reģistru arhīvs
6
INETA BULE
Dzimtsarakstu inspektore
Vārda, uzvārda, tautības maiņa
3
INGA REDZOBE-ŅEVĻEVA
Dzimtsarakstu inspektore
Dzimšanas reģistrācija, paternitāte
7
INGA STUPIŅA
Dzimtsarakstu lietvedības inspektore
2
JŪLIJA BEBRE
Dzimtsarakstu inspektore
Miršanas gadījumu reģistrācija
VERONIKA KOTELOVIČA
Dzimtsarakstu inspektore
ILONA SVELPE
Viesu uzņemšanas organizators
SERGEJS BRATUSEVS
Koncertmeistars
SVETLANA RASSUDKOVA
Saimniecības vadītāja
FINANŠU NODAĻA , Krišjāņa Valdemāra iela 1
307
EDĪTE UPENIECE
Nodaļas vadītāja
307
INĀRA BEBRIŠA
Referente
307
LĪGA BEBRIŠA
Nodaļas vadītājas vietniece, budžeta daļas vadītāja
307
AGRITA DOBROVOĻSKA
Pamatbudžeta ekonomiste
307
DAINA JUKŠA
Pamatbudžeta ekonomiste
308
INESE SAFONOVA
Norēķinu centra vadītāja
308
ANŽELIKA ŠPAKOVA
Vecākā kontu administratore
308
MARIJA SLAPŅA
Kontu administratore
308
HELĒNA HAIRUĻINA
Kontu administratore
JAUNATNES NODAĻA , Raiņa iela 28 (1.stāvs) mājas lapa: www.jaunatne.daugavpils.lv
GUNITA VANAGA
Nodaļas vadītāja
GUNTA JERLIKOVA
Sabiedrisko attiecību speciāliste
LINDA FREIBERGA
Vecākā jaunatnes lietu speciāliste
Bērnu un jauniešu vasaras nometnes un projekti
OLGA JEFREMOVA
Vecākā jaunatnes lietu speciāliste
Jauniešu vasaras nodarbinātības programmas
ARTŪRS POPOVS
Vecākais jaunatnes lietu speciālists
Pasākumi un programmas
Jauniešu neformālās izglītības centrs , Varšavas iela 45
VLADIMIRS PETKEVIČS
Ēkas dežurants
28794594
ALEKSANDRS KOVAĻUKS
Ēkas dežurants
26684518
REVĪZIJU UN AUDITA NODAĻA , Krišjāņa Valdemāra iela 13 un Saules iela 5
305
VLADIMIRS PJANKOVSKIS
Nodaļas vadītājs
Kr.Valdemāra iela 13, 3.stāvs
200
ILONA JAKOVĻEVA
Nodaļas vadītāja vietniece
Saules 5, 2.stāvs
201
ŅINA POZŅAKA
Revidente
Saules 5, 2.stāvs
202
VIKTORIJA UNDRULE
Iekšējā auditore
Saules 5, 2.stāvs
202
NATAĻJA SEĻIVANOVA-FJODOROVA
Revidente
Saules 5, 2.stāvs
SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN MĀRKETINGA NODAĻA , Krišjāņa Valdemāra iela 1
201
NATAĻJA BIKOVSKA
Nodaļas vadītāja
Pirmdien 14:00-17:00
201A
INESE SAVEĻJEVA
Mārketinga projektu vadītāja
204
GUNTA LOČMELE
Mārketinga projektu vadītāja p.i.
204
LĪGA KORSAKA
Preses sekretāre
204
NATAĻJA IVANOVA
Sabiedrisko attiecību speciāliste
202
MARIJA ŅIKITINA
Sabiedrisko attiecību speciāliste
204
ANDREJS JEMEĻJANOVS
Videooperators
204
JEVĢENIJS GALAPOVS
Studijas tehnisko iekārtu operators
210
ALEKSANDRS CVETKOVS
Sabiedrisko attiecību speciālists
1. stāvs
INGA JUKŠA
Informācijas biroja administratore
Pirmdien 08:00-18:00; Otrdien, Trešdien, Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
1. stāvs
MARINA LAURENA
Informācijas biroja administratore
Pirmdien 08:00-18:00; Otrdien, Trešdien, Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
1.stāvs
MAIJA FROLOVA
Informācijas biroja administratore
Iesniegumu par iekļaušanu pierobežas teritorijas iedzīvotāju sarakstā pieņemšana: Pirmdien 08:00-18:00; Otrdien, Trešdien, Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00, pusdienu pārtraukums 12:00-13:00
VISPĀRĒJĀ NODAĻA , Krišjāņa Valdemāra iela 1
203
ILGA LAUSKA
Nodaļas vadītāja
222
VALENTĪNA SARKANE
Pieņemamās kancelejas pārzine
Fakss : 654-21941
306
ALEKSANDRA PUHOVIKA
Pašvaldības izpilddirektores palīdze
209
ANNA KOKINA
Personāla speciāliste
203
JĀNIS RUTKA
Datu aizsardzības speciālists
Saules iela 5, 2.stāvs
203
GUNDARS KAMPĀNS
Civilaizsardzības organizators
Saules iela 5, 2.stāvs
310
JOLANTA VOLKOVIČA
Darba aizsardzības inženiere
VITĀLIJS AZAREVIČS
Domes priekšsēdētāja padomnieks izglītības jautājumos
DZINTRA NIKOLAJENKO
Tieslietu konsultante
306
INGŪNA NOVICKA
Vecākā lietvedības pārzine
306
EVELĪNA PIROGOVA
Lietvedības pārzine
211
SIMONA RIMICĀNE
Protokolu lietvedības pārzine
211
INESA ŠINDINA
Arhīvists
207
ILMĀRS ŠALKOVSKIS
Operāciju sistēmu inženieris
207
JŪLIJA BELOVA
Sarakstes lietvedības inspektore
207
MILĀNA IVANOVA
Lietvedības inspektore
207
VITA PAVLOVIČA
Lietvedības pārzine
INGA MAKRECKA
Tulks
12
DMITRIJS BURUNOVS
Datortīkla vecākais administrators
12
ANDREJS ŠAPOVALS
Programmēšanas tehniķis
11P
EDGARS BAIKS
Vecākais saimniecības pārzinis
11P
SERGEJS KOLPAKOVS
Tehniskais strādnieks
28232810
3
ŽANNA GOLOVKINA
Ēkas dežurants
65404361
3
LUDMILA JERKEBAJEVA
Ēkas dežurants
65404361
3
SVETLANA HRAPĀNE
Ēkas dežurants
65404361
3
ANATOLIJS SOLDATJONOKS
Ēkas dežurants
65404361
VALERIJS PETUNOVS
Automobiļa vadītājs
65404394
EDGARS BABIŠKO
Automobiļa vadītājs
65404394
STAŅISLAVS SPRUKTS
Automobiļa vadītājs
65404394
ALEKSANDRS ŽVIRBĻA
Automobiļa vadītājs
65404394
VALĒRIJS GRIGORJEVS
Automobiļa vadītājs
65404394
PAVEL KOROL
Automobiļa vadītājs
65404394