Šobrīd Daugavpilī

Kontakti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 30.11.2023, 13:40

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Reģ.nr. LV 90000077325 
Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde

Reģ. Nr. 40900039957
Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

 Informācijas biroja administratori: 

 +371 65404344; +371 65404399; +371 65404321; +371 65404305

Pašvaldības pieņemamās kancelejas pārzine: +371 65404338 

fakss: +371 65421941

Oficiālā e-pasta adrese: info@daugavpils.lv 

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan pašvaldības E-adresi

 E-adrese

 

 

 

 

 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības un Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes darba laiks:

Pirmdiena     08.00 - 18.00
Otrdiena       08.00 - 17.00 
Trešdiena     08.00 - 17.00
Ceturtdiena  08.00 - 17.00
Piektdiena    08.00 - 16.00

Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

Sestdiena: brīvdiena
Svētdiena: brīvdiena

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputātu pieņemšanas laiks 

 

Pašvaldības rekvizīti ziedojumiem un dāvinājumiem

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

reģistrācijas Nr. 90000077325

Swedbank

LV69HABA0001402041250 
Subkonts: 30202401100
HABALV22

Valsts kase

LV82TREL980200309300B 

Kontaktinformācija

Kab. Nr.
Vārds Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Pieņemšanas laiks, piezīmes
DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS VADĪBA , Krišjāņa Valdemāra iela 1
224
ANDREJS ELKSNIŅŠ
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs
Iedzīvotāju pieņemšanas notiks katru mēnesi atsevišķi noteiktās dienās pēc apstiprinātā mēneša darba plāna no 13.00-16.00, iepriekš piesakoties (dienu pirms noteiktās pieņemšanas dienas) no 08.00 zvanot: 654-04338. Iedzīvotāju pieņemšana DECEMBRĪ: 15. decembrī, iepriekš pieteikšanās 14. decembrī
218
ALEKSEJS VASIĻJEVS
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Iedzīvotāju pieņemšanas notiks katru mēnesi atsevišķi noteiktās dienās pēc apstiprinātā mēneša darba plāna no 16.00-18.00, iepriekš piesakoties (dienu pirms noteiktās pieņemšanas dienas) no 08.00 zvanot: 654-04338. Iedzīvotāju pieņemšanas DECEMBRĪ: 04. decembrī, iepriekš pieteikšanās 01. decembrī un 18. decembrī, iepriekš pieteikšanās 15. decembrī
215
VALĒRIJS KONONOVS
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Mēneša 3. trešdiena no 14:00-17:00, iepriekš pieteikšanās otrdien (pirms pieņemšanas dienas) no 08:00 zvanot uz tālr.: 654-04338. Iedzīvotāju pieņemšana DECEMBRĪ: 20. decembrī, iepriekš pieteikšanās 19. decembrī
216
TATJANA DUBINA
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. , Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes vadītāja p.i.
Mēneša 1. un 3. pirmdiena 14:00-17:00, iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 08:00 zvanot: 654-04338. Iedzīvotāju pieņemšanas DECEMBRĪ nav paredzētas
302
KĀRLIS RASIS
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Pirmdien 14:00-17:00. Iedzīvotāju pieņemšanas notiek pēc iepriekšēja pieraksta
220
JEKATERINA SMIRNOVA
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja palīdze
218
SERGEJS MORGUNOVS
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieka palīgs
306
ALEKSANDRA PUHOVIKA
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora palīdze
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji
224
ANDREJS ELKSNIŅŠ
Finanšu komitejas priekšsēdētājs
217
LĪVIJA JANKOVSKA
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja
219
IGORS ALEKSEJEVS
Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
215
MIHAILS LAVRENOVS
Īpašuma un mājokļu komitejas priekšsēdētājs
220
NATAĻJA KOŽANOVA
Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja
DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS CENTRĀLĀ PĀRVALDE , Krišjāņa Valdemāra iela 1, oficiālais e-pasts: info@daugavpils.lv
.....
ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 1
202
ŽANNA KOBZEVA
Departamenta vadītāja
Trešdien 14:00-16:00. Iedzīvotāju pieņemšanas notiek pēc iepriekšēja pieraksta
Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa
203
ILGA LAUSKA
Nodaļas vadītāja
222
VITA DEDELE
Pieņemamās kancelejas pārzine
Fakss : 654-21941
306
EVELĪNA PIROGOVA
Lietvedības pārzine
211
SIMONA RIMICĀNE
Protokolu lietvedības pārzine
211
LĪGA KORSAKA
Arhīviste
207
JŪLIJA BELOVA
Sarakstes lietvedības pārzine
207
VITA PAVLOVIČA
Lietvedības pārzine
1. stāvs
INGA JUKŠA
Informācijas biroja administratore
Pirmdien 08:00-18:00; Otrdien, Trešdien, Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
1. stāvs
MARINA LAURENA
Informācijas biroja administratore
Pirmdien 08:00-18:00; Otrdien, Trešdien, Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
1.stāvs
MAIJA FROLOVA
Informācijas biroja administratore
Pirmdien 08:00-18:00; Otrdien, Trešdien, Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
1.stāvs
MILĀNA IVANOVA
Informācijas biroja administratore
Pirmdien 08:00-18:00; Otrdien, Trešdien, Ceturtdien 08:00-17:00 Piektdien 08:00-16:00
INGA MAKRECKA
Tulce
11P
EDGARS BAIKS
Vecākais saimniecības pārzinis
11P
SERGEJS KOLPAKOVS
Tehniskais strādnieks
28232810
3
ANATOLIJS SOLDATJONOKS
Ēkas dežurants
65404361
3
ŽANNA GOLOVKINA
Ēkas dežurants
65404361
3
SVETLANA HRAPĀNE
Ēkas dežurants
65404361
EDGARS BABIŠKO
Garāžas vadītājs, automobiļa vadītājs
65404394
VALERIJS PETUNOVS
Automobiļa vadītājs
65404394
STAŅISLAVS SPRUKTS
Automobiļa vadītājs
65404394
ALEKSANDRS ŽVIRBĻA
Automobiļa vadītājs
65404394
VALĒRIJS GRIGORJEVS
Automobiļa vadītājs
65404394
Personāla un informācijas sistēmu vadības nodaļa
209
ANNA KOKINA
Nodaļas vadītāja, personāla speciāliste
12
DMITRIJS BURUNOVS
Datortīkla vecākais administrators
12
ANDREJS ŠAPOVALS
Programmēšanas tehniķis
207
ILMĀRS ŠALKOVSKIS
Operāciju sistēmu inženieris
310
JOLANTA VOLKOVIČA
Darba aizsardzības inženiere
203
JĀNIS RUTKA
Datu aizsardzības speciālists
Saules iela 5, 2.stāvs
203
MĀRTIŅŠ RUĻUKS
Civilaizsardzības organizators
Saules iela 5, 2.stāvs
ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 13, e-pasts: attistiba@daugavpils.lv
205
DAINA KRĪVIŅA
Departamenta vadītāja
203
SVETLANA KRAPIVINA
Departamenta vadītājas vietniece
202
ILGA LEIKUMA
Juriste
206
ELĪNA PŪGA
Referente
Investīciju un starptautisko sakaru nodaļa
206
OLGA TOLMAČOVA
Nodaļas vadītāja
204
DINA KUMAČEVA
Ekonomiste
204
SINTIJA RUSKULE
Telpiskās attīstības plānotāja
304
JOLANTA REČA-LĀŽE
Starptautisko projektu vadītāja
304
OKSANA JAČMEŅOVA
Starptautisko projektu koordinatora p.i.
65476060
307
ŽANNA CIRCENE
Nodarbinātības organizatore
Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi“
Projektu nodaļa
201
DAGNIJA BRIŠKA-NIKOLAJEVA
Nodaļas vadītāja
207
JEĻENA STEPANOVA
Vecākā grāmatvede
207
ANNA DIDEVIČA
Vecākā grāmatvede
207
IRINA ČELNOVA
Vecākā eksperte projektu jautājumos
301
SANTA UPĪTE
Projekta vadītāja p.i.
303
TATJANA MINAJEVA
Vecākā eksperte projektu jautājumos
305
HELĒNA TROŠIMOVA
Vecākā eksperte projektu jautājumos
ĪPAŠUMA PĀRVALDĪŠANAS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 1, e-pasts: ipd@daugavpils.lv
11
IVONNA FUNTE
Departamenta vadītāja
5
DIĀNA BABJUKA
Referente
5
ELĪNA KAVŠEVIČA-SEMJONOVA
Juriste
Nekustamā īpašuma attīstības nodaļa
8
IRINA SMANE
Nodaļas vadītāja p.i.
8
JĀNIS DUKŠINSKIS
Nodaļas vadītājas vietnieks
8
VITĀLIJS FJODOROVS
Būvinženieris
8
JĀNIS RUDZINSKIS
Būvuzraugs
8
NADEŽDA ŠAPKOVA
Būvuzraugs
8
JŪLIJA ŠERŠŅOVA
Plānošanas tehniķe
Nekustamā īpašuma nodaļa
9
ALEKSEJS NIKOLAJEVS
Nodaļas vadītājs
Izziņa z/g domājamo daļu iegūšanai īpašumā
Nekustamā īpašuma uzskaites daļa
9
ANDRIS KOZINDA
Īpašuma uzskaites daļas vadītājs
Neapbūvēto zemesgabalu noma (t.sk. jautājumi par izsolēm, līgumu slēgšanu, maksājumiem u.c.)
9
VINETA VELIKA
Zemes lietu vecākā speciāliste
Apbūvēta z/g atsavināšanas ierosinājums
4
JŪLIJA KLEŠČINSKA
Nekustamā īpašuma reģistrācijas vecākā speciāliste
4
ANITA EISĀNE
Speciāliste neapbūvētas zemes nomas jautājumos
Zemes nomas līgumu slēgšana, pagarināšana (sakņu dārzi)
Nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļa
7
AIJA VILCĀNE
Īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļas vadītāja
Pieteikšanās izsolēm (atsavināšana, telpu noma); pirkuma līgumu slēgšana; jautājumi par nomaksas pirkuma līgumu maksājumiem
7
OĻESJA ŠAPOVALE
Nekustamā īpašuma speciāliste
7
INGRĪDA ILARIONOVA
Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste
Izziņa ZG par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
7
IRINA PROZORE
Nekustamā īpašuma nomas speciāliste
Neapdzīvojamo telpu noma
4
MARIKA GABRUNOVA
Nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste
Dzīvokļa īpašuma atsavināšana, pirkuma līgumu slēgšana, izziņas par Daugavpils domes priekšsēdētāja piekrišanas saņemšanu (dzīvokļu īpašuma z/g d/d) iegūšanai īpašumā, z/g privatizācija zem kooperatīvajām dzīvojamām mājām
15
DZIDRA LOCIKA
Nekustamā īpašuma nomas vecākā speciāliste
Zemes nomas līgumu slēgšana (zeme ar apbūvi)
Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļa
10
DMITRIJS GRIGORJEVS
Nodaļas vadītājs
10
RUSLANS BORODUĻINS
Ēku būvinženieris
10
ŽANNA DUBOVSKA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
10
ANŽELA LAVRENTJEVA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
6
MARIJA DUNAJA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
6
VALĒRIJS MIHAILOVS
Vecākais ēku būvinženieris
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
13A
TATJANA ZINKEVIČA
Nodaļas vadītāja
13A
INGA AKMEŅKALNE
Nodokļu ekonomiste
15
TAMARA DEMJANOVA
Nodokļu ekonomiste
15
TATJANA JANPAVLE
Nodokļu ekonomiste
15
INĀRA KURSĪTE
Nodokļu ekonomiste - juriste
13
TATJANA ĻEONOVA
Vecākā nodokļu inspektore
13
ARIANDA DESJATNIKA
Vecākā nodokļu inspektore
13
IRINA SIŅICINA
Vecākā nodokļu inspektore
13
IVETA POPLAVSKA
Nodokļu grāmatvede
Dzīvokļu nodaļa
14
JOLANTA CINNE
Nodaļas vadītāja
Trešdien 14.00-17.00
14
VALENTĪNA ANDREJEVA
Vecākā speciāliste mājokļu jautājumos
Pirmdien 14.00-18.00; Trešdien 14.00-17.00; Ceturtdien 09.00-12.00
16
OLGA GUDELE
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas vecākā speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00
16
SILVIJA KNOKA
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00
16
INĀRA LETAVNIECE
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00
JURIDISKAIS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 1
213
RUSLANS GOLOVANS
Departamenta vadītājs
Mēneša 1.Trešdiena 14.00-17.00
214
MARINA DIMITRIJEVA
Departamenta vadītāja vietniece
Mēneša 3.Trešdiena 14.00-17.00
Iekšējās inspekcijas nodaļa
214
INGA LIMBĒNA
Nodaļas vadītāja
Mēneša 3.Trešdiena 14.00-17.00
205
ROLANDS SILIŅŠ
Jurists
Mēneša 2.Trešdiena 14.00-17.00
205
IRĪNA VĒRDIŅA
Juriste
Mēneša 2.Trešdiena 14.00-17.00
Administratīvo pārkāpumu lietvedības nodaļa
305
SVETLANA KRAINE
Nodaļas vadītāja
305
ROMANS BARIŠŅIKOVS
Jurists
305
DMITRIJS TRIFANOVS
Jurists
Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa
304
NIKOLAJS JEFIMOVS
Nodaļas vadītājs
Mēneša 4.Trešdiena 14.00-17.00
304
AIVA ZĪMELE-MIHAILOVA
Juriste
Mēneša 4.Trešdiena 14.00-17.00
304
TATJANA VOLKOVA
Ekonomiste
304
RITA LIVČĀNE
Ekonomiste
304
INESA ŠINDINA
Ekonomiste
Iekšējās kontroles un korupcijas risku novēršanas nodaļa
202
JEKATERĪNA ĶĪSE
Nodaļas vadītāja
Saules iela 5, 2.stāvs
202
KRISTĪNE ŽURAVĻOVA
Ekonomiste
Saules iela 5, 2.stāvs
PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS , Raiņa iela 28 (3.stāvs), e-pasts: ppdep@daugavpils.lv
10
SANTA PUPIŅA
Departamenta vadītāja
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
11
INGA ANCĀNE
Pilsētas galvenā arhitekte, departamenta vadītājas vietniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Lietvedības un nodrošinājuma nodaļa
1
RASMA GĀGA
Lietvedības sekretāre
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
2
IRĒNA GAJEVSKA
Arhīva un lietvedības pārzine
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
5
ERNESTS JOKSTS
Jurists
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Būvvalde
12
NADEŽDA GIPTERE
Vadītāja, departamenta vadītājas vietniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
2
AIJA KRŪMIŅA
Būvniecības informācijas sistēmas administratore
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
4
JUZEFA ISAKOVA
Vecākā būvinspektore
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
14
RIHARDS BORSKIS
Arhitekts
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
14
JEĻIZAVETA VLADIMIROVA
Būvinspektora palīdze
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
14
GUNTARS ĻAUDĀMS
Būvinspektors
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
8
PĀVELS BOGDANOVS
Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
3
SABĪNE PINELE
Būvinspektora palīdze
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
3
VADIMS KODAČS
Vides degradējošo ēku būvinženieris
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Pilsētplānošanas nodaļa
8
SERGEJS TROŠIMOVS
Vadītājs
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
8
ĻUBOVA BATMANOVA
Ģeoinformātikas inženiere
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
8
MARUTA ANCĀNE
Vecākā teritorijas plānotāja
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
Pilsētvides nodaļa
6
INGŪNA LEVŠA
Vadītāja, Pilsētas galvenā māksliniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
6
LĪGA ČIBLE
Pilsētas galvenās mākslinieces vietniece
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
6
ELVĪRA SPRINDŽUKA
Māksliniece - reklāmas speciāliste
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
6
KRIŠS SMILDZERS
Ainavu arhitekta p.i.
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
CENTRALIZĒTO IEPIRKUMU NODAĻA , Imantas iela 9, e-pasts: iepirkumi@daugavpils.lv
1
INETA LEITĀNE
Nodaļas vadītāja
2
ILVA DAVIDĀNE
Juriste
2
DANA SISA
Iepirkumu speciāliste
iepirkumi@daugavpils.lv
3
JEĻENA LUBGĀNE
Iepirkumu speciāliste
3
LĪGA BRENČA
Ekonomista p.i.
4
INGA ZARĀNE
Ekonomiste
4
ANATOLIJS KRIVIŅŠ
Jurists
5
JĀNIS ARTEKOVS
Jurists
5
KRISTĪNE ŠEDE
Juriste
5
JURIJS BĀRTULS
Jurists
5
OLGA STRELKOVA
Juriste
CENTRALIZĒTĀ GRĀMATVEDĪBA , Saules iela 7
209
EVELĪNA UGARINKO
Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede
Saules iela 7, 2.stāvs
202
JEĻENA UŠAKOVA
Galvenās grāmatvedes vietniece
Saules iela 7, 2.stāvs
101
IRINA KOŠLAČA
Grāmatvede
Saules iela 7, 1.stāvs
205
VIKTORIJA GUSAROVA
Ekonomiste-grāmatvede
Saules iela 7, 2.stāvs
204
OLGA CINGELE
Vecākā grāmatvede
Saules iela 7, 2.stāvs
100
TATJANA POTALUJEVA
Grāmatvede
Saules iela 7, 1.stāvs
206
MARINA NOVICKA
Grāmatvede
Saules iela 7, 2.stāvs
207
INĀRA SKREBA
Grāmatvede
Saules iela 7, 2.stāvs
203
MARIJA SEMJONOVA
Vecākā grāmatvede
Saules iela 7, 2.stāvs
105
JŪLIJA BOGUSTOVA
Grāmatvede-kasiere
Saules iela 7, 1.stāvs
301
LILIJA KISEĻEVSKA
Vecākā grāmatvede
301
LUDMILA MILLERE
Algu grāmatvede
301
OLGA ĻEVINA
Algu grāmatvede
DZIMTSARAKSTU NODAĻA , Raiņa iela 27, e-pasts: dzimt@daugavpils.lv
5
INESE EISĀNE
Nodaļas vadītāja
Otrdien 8.00-14.00 Trešdien 14.00-18.00
4
DAINIS ĻAKSA
Nodaļas vadītājas vietnieks
Laulības pieteikumu pieņemšana
1
KARINA IVANOVA
Dzimtsarakstu inspektore
Rajona un pilsētas reģistru arhīvs
1
JŪLIJA NIKOLAJEVA
Dzimtsarakstu inspektore
Rajona un pilsētas reģistru arhīvs
3
INGA REDZOBE-ŅEVĻEVA
Dzimtsarakstu inspektore
Dzimšanas reģistrācija, paternitāte
2
VERONIKA KOTELOVIČA
Dzimtsarakstu inspektore
Miršanas gadījumu reģistrācija
6
INGA STUPIŅA
Dzimtsarakstu inspektore
Vārda, uzvārda, tautības maiņa
ALLA KAČALOVA
Biroja administratore
ILONA SVELPE
Viesu uzņemšanas organizators
SERGEJS BRATUSEVS
Koncertmeistars
SVETLANA RASSUDKOVA
Saimniecības vadītāja
FINANŠU DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 1
307
EDĪTE UPENIECE
Departamenta vadītāja
307
INĀRA BEBRIŠA
Referente
307
DAINA JUKŠA
Budžeta ekonomiste
Kopsavilkuma un budžeta vadības nodaļa
307
LĪGA BEBRIŠA
Departamenta vadītājas vietniece, nodaļas vadītāja
Pašvaldības institūciju budžeta nodaļa
307
AGRITA DOBROVOĻSKA
Nodaļas vadītāja
212
ZOJA UMBRAŠKO
Budžeta ekonomiste
K.Valdemāra iela 13, 2.stāvs
SVETLANA ZOLOTUHINA
Budžeta ekonomiste
Smilšu iela 92
8
IRINA LEONOVA
Budžeta ekonomiste
Pašvaldības norēķinu centrs
308
INESE SAFONOVA
Pašvaldības norēķinu centra vadītāja
308
ANŽELIKA ŠPAKOVA
Vecākā kontu administratore
308
MARIJA SLAPŅA
Kontu administratore
308
HELĒNA HAIRUĻINA
Kontu administratore
SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN TŪRISMA DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 1 un Rīgas iela 22A
ILGA SAMARINA
Departamenta vadītāja p.i.
Rīgas iela 22A
201A
INESE SAVEĻJEVA
Departamenta vadītājas vietniece
K.Valdemāra iela 1
Sabiedrisko attiecību nodaļa , Krišjāņa Valdemāra iela 1
201
NATAĻJA BIKOVSKA
Nodaļas vadītāja
Pirmdien 14:00-17:00
310
MARIJA ŅIKITINA
Vecākā referente
204
NATAĻJA IVANOVA
Sabiedrisko attiecību speciāliste
204
GUNTA LOČMELE
Sabiedrisko attiecību speciāliste
204
JEVGEŅIJS GALAPOVS
Mājaslapas administrators
204
ANDREJS JEMEĻJANOVS
Foto-videooperators
Tūrisma nodaļa , Rīgas iela 22A, mājas lapa: www.visitdaugavpils.lv, e-pasts: turisms@daugavpils.lv
ASTRĪDA LEŠČINSKA
Nodaļas vadītāja p.i.
ARITA LAZDĀNE
Tūrisma informācijas konsultantes p.i.
KAROLINA DEDELE
Vecākā tūrisma informācijas konsultante
LĪGA RUDZĪTE-BESAKIRSKA
Vecākā eksperte tūrisma jomā
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!