Atkritumu apsaimniekošana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.10.2018, 18:57

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Daugavpils pilsētā nosaka saistošie noteikumi Nr.16 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā”

Daugavpils pilsētas teritorijā neatrodas atkritumu izgāztuves vai poligoni – Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligons izvietots Daugavpils novada Demenes pagasta „Cinīši”.

Pilsētā liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai pilsēta būtu tīra un sakopta jebkurā gadalaikā. Īpaši tiek uzraudzīts atkritumu apsaimniekošanas process. Iedzīvotājiem ir dota iespēja atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem, jo tas vienmēr sagādā problēmas. Ļoti nopietni pašvaldība strādā, lai novērstu stihiskās izgāztuves, notiek darbs ar iedzīvotājiem, aktīvi šajā procesā iesaistās ne tikai komunālie dienesti, bet arī Pašvaldības policija. Daugavpilieši ir aktīvi talkotāji, piedalās gan Vislatvijas akcijās, gan rīko arī savas sakopšanas akcijas. Pilsētā katru rudeni un pavasari rīko Zaļās masas savākšanas akciju. Īpaša vērība tiek pievērsta tam, lai uzturētu kārtībā pilsētas apstādījumus, regulāri tiek tīrīti ūdenskrātuvju krasti. 

Saskaņā ar 29.08.2017. noslēgto līgumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā” starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk - AADSO), sākot no 2017. gada 1.oktobra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā veic AADSO.

Šķiroto atkritumu savākšanas laukums Liģinišķu mikrorajonā

Līdz ar laukuma darbības uzsākšanu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir nodrošināta iespēja bez maksas nodot jau iepriekš sašķirotos atkritumus, kuri ir derīgi otrreizējai pārstrādei. Atkritumu šķirošana un iepakojuma nodošana šāda veida laukumos ļauj samazināt katras juridiskās vai fiziskās personas kopējo nododamo atkritumu daudzumu atkritumu apsaimniekotājam, tādējādi samazinot kopējās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukums Liginišķos strādā katru dienu (bez brīvdienām) no plkst.8.00 līdz 19.00. 

Liģinišķu mikrorajona šķiroto atkritumu savākšanas laukumā tiek pieņemts šāda veida  sašķirotais materiāls, kas ir derīgs otrreizējai pārstrādei:

 • Plastmasas iepakojums;
 • Metāla iepakojums;
 • Stikla iepakojums;
 • Liela izmēra atkritumi (nolietotas mēbeles);
 • Koka iepakojums;
 • Papīra un kartona iepakojums;
 • Nolietotas riepas (viens riepu komplekts ,t.i. 4 riepas gada laikā, uzrādot automašīnas tehnisko pasi)
 • Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas;
 • Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektroiekārtas un elektroniskas iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei;
 • Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209. 160210, 160211 un 160212 klasē minētos;
 • Eļļas filtrus;
 • Svina akumulatorus;
 • Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatorus;
 • Citas nederīgas baterijas un akumulatorus;
 • Luminiscētas spuldzes;
 • Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei. 

Dokumenti

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!