Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administrācijas iestāžu, kapitālsabiedrību un privātkapitālsabiedrību kontakti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.05.2024, 10:06

2022. g

Pārskats par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 2022.gadā

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder vairāk kā 50% kapitāla daļu)

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder mazāk kā 50% kapitāla daļu)

2021. g.

Pārskats par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 2021.gadā

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder vairāk kā 50% kapitāla daļu)

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder mazāk kā 50% kapitāla daļu)

2020. g.

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder vairāk kā 50% kapitāla daļu)

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder mazāk kā 50% kapitāla daļu)

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administrācijas iestādes:

Nr.p.k. Nosaukums Vadītājs Tālrunis
1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, www.daugavpils.lv Andrejs Elksniņš 65404331
2. Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde Sabīne Šņepste 65404385
3. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, www.police.daugavpils.lv Aleksandrs Linkevičs 65421500
4. Komunālās saimniecības pārvalde Valērijs Golubevs 65476315
5. Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde vadītāja p.i. Artjoms Mahļins 65430244
6. Rotko muzejs, www.rothkomuseum.com  Māris Čačka 65430244
7. Daugavpils Kultūras pils, www.dkp.lv  Astrīda Leščinska 65443809
8. Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs “Inženieru arsenāls” Raitis Ķikusts 26022394
9. Daugavpils pilsētas bāriņtiesa Elita Praņevska 65476795
10. Sociālais dienests, www.socd.lv Marina Gerasimova 65423700
11. Vienības nams, www.vienibasnams.lv,  https://www.daugavpils.lv/kultura/ , www.bkc.daugavpils.lv , www.ckp.lv , www.russkij-dom.lv  Diāna Soldāne 28378679
12. Latgales zoodārzs, http://www.latgaleszoo.eu/ Mihails Pupiņš 65426789
13. Latgales centrālā bibliotēka, www.lcb.lv Jeļena Šapkova 65426613
14.
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, www.dnmm.lv, www.smakovka.lv 
Ruta Ģiptere
65422709
15.
Jaunatnes lietu un sporta pārvalde, https://www.daugavpils.lv/sports/
Valērija Linkeviča
65424443
16.
Daugavpils Futbola skola,
Deniss Sarafaņuks
26862429
17.
Daugavpils sporta skola, 
Ēriks Ševčenko
26350204
18. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte” Elita Kručiņina 65446033
19. Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs "Jaunība", www.jauniba.lv Aina Jansone 65435787
20. Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola"”, www.saules.lv Inguna Kokina 65424576
21. Daugavpils Valsts ģimnāzija, www.daugrc.edu.lv Oksana Petaško 26481883
22. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, https://izglitiba.daugavpils.lv/ Marina Isupova 65421623
23. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, www.dpolvsk.lv Gaļina Ļeskovska 65451003
24. Daugavpils Centra vidusskola, www.dcv.lv Jurijs Visockis 65428131
25. Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs, www.licejs.lv Irina Paura 65431224
26. Daugavpils Zinātņu vidusskola, www.dzvsk.lv  Vitālijs Azarevičs 65423030
27. Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, www.dvvsk.lv  Ilmārs Zučiks 65438952
28. Daugavpils Iespēju vidusskola, www.divsk.lv  Ingrīda Brokāne 65435028
29. Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola, www.ddavsk.lv  Kristīna Ivancova 65476141
30. Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs, www.dspac.lv  Marika Raičonoka 65442776
31. Daugavpils Saskaņas pamatskola, www.saskanas.lv Jeļena Vucēna 65425870
32. Daugavpils Vienības pamatskola, www.vienibaspsk.lv Edīte Zdanovska 65420449
33. J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola, www.rainisskola.lv Jānis Buļs 65421176
34. Daugavpils 11.pamatskola, www.d11psk.lv  Ina Meldere 65441321
35. Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daug4pii.lv  Jekaterina Jankovska 65421352
36. Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības iestāde, www.9pii.daugavpils.lv         Ināra Andrijauskiene 65426481
37. Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils12pii.lv Svetlana Špandaruka 65427132
38. Daugavpils pilsētas 15.pirmsskolas izglītības iestāde, https://sites.google.com/site/15pirmsskolasizglitibasiestade  Nadīna Ļahoviča 65456296
39. Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītības iestāde, www.18pii.daugavpils.lv Jeļizaveta Kazakova 65427391
40. Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde, www.rukitis24pii.lv Genovefa Fedorkiva 65428733
41. Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde Arvita Jukša 65441882
42. Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde, www.manamarite.lv  Nataļja Isate 65433379
43. Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde, www.29pii.daugavpils.lv Anžela Dubovska 22080099
44. Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, www.rugelibernudarzs.lv Elita Sevčenko 65434451
45. Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisija Anna Kokina 65404370
46. Daugavpils inovāciju centrs, https://dic.daugavpils.lv/ Kristīne Valaine 29411895

Kapitālsabiedrības:

Nr.p.k. Nosaukums Vadītājs Tālrunis
1. SIA "Daugavpils Autobusu parks", www.buspark.lv Irina Nikolajenko 65429245
2. AS "Daugavpils siltumtīkli", www.dsiltumtikli.lv Aleksandrs Karpenko 65407554
3. SIA "Labiekārtošana - D", www.labiekartosana.lv Jūlija Mamaja 65420256
4. SIA "Daugavpils ūdens", www.daugavpils.udens.lv Jeļena Lapinska 65444584
5. SIA "Daugavpils satiksme", www.satiksme.daugavpils.lv Artis Druvinieks 65433632
6. SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklinika", www.zobi.daugavpils.lv Vaclavs Jasvins 65425219
7. SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs", www.dbvc.lv Tatjana Kokina 65422052
8. SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", www.ddzksu.lv Nataļja Rustkova 65407260

Publiski privātās kapitālsabiedrības:

Nr.p.k. Nosaukums Vadītājs Tālrunis
1. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", www.slimnica.daugavpils.lv
Inta Vaivode
Edgars Labsvīrs
65405282
2. SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija", www.aadso.lv Aivars Pudāns 65420026

 Privātā kapitālsabiedrība:

Nr.p.k. Nosaukums Vadītājs Tālrunis
1. SIA "Daugavpils olimpiskais centrs", www.daugavpilsoc.lv Andris Morozovs 65422327
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!