Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.06.2022, 15:47

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder vairāk kā 50% kapitāla daļu)

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder mazāk kā 50% kapitāla daļu)

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes:

Nr.p.k. Nosaukums Vadītājs Tālrunis
1. Daugavpils pilsētas pašvaldība, www.daugavpils.lv Andrejs Elksniņš 65404331
2. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, www.police.daugavpils.lv Aleksandrs Linkevičs 65421500
3. Komunālās saimniecības pārvalde Aivars Pudāns 65476315
4. Kultūras pārvalde, https://www.daugavpils.lv/kultura/  Eleonora Kleščinska 65476799
5. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, www.rotkocentrs.lv Māris Čačka 65430244
6. Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, www.visitdaugavpils.lv Žanna Kulakova 65400515
7. Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs “Inženieru arsenāls” Raitis Ķikusts 26022394
9. Sociālais dienests, www.socd.lv Līvija Drozde 65423700
10. Vienības nams, www.vienibasnams.lv Regīna Osmane 65422763
11. Poļu kultūras centrs, www.ckp.lv Žanna Stankeviča 65433719
12. Baltkrievu kultūras centrs, www.bkc.daugavpils.lv Žanna Romanovska 65424695
13. Krievu kultūras centrs, www.russkij-dom.lv Nataļja Kožanova 65413792
14. Latgales zoodārzs, http://www.latgaleszoo.eu/ Mihails Pupiņš 65426789, 29621191
15. Latgales centrālā bibliotēka, www.lcb.lv Jeļena Šapkova 65426613
16. Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, www.dnmm.lv Ruta Ģiptere 65422709
17. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs, www.dpsatc.lv Gaļina Ļipovskaja 65432176
18. Sporta pārvalde, https://www.daugavpils.lv/sports/ vadītāja p.i. Aivis Romanovskis 65424443
19. Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola, https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-skolas/komandu-sporta-veidu-skola  Nikolajs Čemodanovs 65425346
20. Daugavpils Futbola skola, https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-skolas/futbola-skola  Deniss Sarafaņuks 26862429
21. Daugavpils Ledus sporta skola, https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-skolas/ledus-skola  Kristīne Alžāne 65407194
22. Daugavpils Individuālo sporta veidu skola, https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-skolas/individualo-sporta-veidu-skola direktora p.i. Kristīne Alžāne 65421806
23.
Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Sporta medicīnas centrs” Boriss Mihailovs 65471059
24. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte”, www.priedite-daugavpils.lv Ludmila Smikova 65446033
25. Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs "Jaunība", www.jauniba.lv Aina Jansone 65435787
26. Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"”, www.saules.lv Inguna Kokina 65424576
27. Daugavpils Valsts ģimnāzija, www.daugrc.edu.lv Oksana Petaško 26481883
28. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, www.dpolvsk.lv Gaļina Smuļko 65451003
29. Daugavpils Centra vidusskola, www.dcv.lv Jurijs Visockis 65428131
30. Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs, www.licejs.lv Irina Paura 65431224
31. Daugavpils 3.vidusskola, www.daug3vsk.lv Vitālijs Azarevičs 65423030
32. Daugavpils 9.vidusskola, www.daug9vsk.lv Arturs Fedotovs 65421458
33. Daugavpils 10.vidusskola, www.d10vsk.lv  Valija Salna 65432507
34. Daugavpils 12.vidusskola, www.daug12vsk.lv Elita Boliņa 65438952
35. Daugavpils 13.vidusskola, www.daug13vsk.lv Andžela Skutele 65436237
36. Daugavpils 15.vidusskola, www.vsk15.lv Anatolijs Gržibovskis 65431227
37. Daugavpils 16.vidusskola, www.daug16vsk.lv Olga Dukšinska 65476141
38. Daugavpils 17.vidusskola, www.17vsk.dautkom.lv Ivars Šķinčs 65432175
39. Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs, www.dliac.lv Marika Raičonoka 65442776
40. Daugavpils Saskaņas pamatskola, www.saskanas.lv Jeļena Vucēna 65425870
41. Daugavpils Vienības pamatskola, www.vienibaspsk.lv Edīte Zdanovska 65420449
42. J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola, www.rainisskola.lv Jānis Buļs 65425312
43. Daugavpils 11.pamatskola, www.daug11psk.dautkom.lv Ina Meldere 65441321
44. Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde, www.1pii.daugavpils.lv Vija Moiseja 65421374
45. Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils3pii.lv Žanna Stašāne 65448940
46. Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daug4pii.lv  Jekaterina Jankovska 65421352
47. Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils5pii.lv Kristīna Ivancova 65450494
48. Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestāde, www.7pii.daugavpils.lv Velta Kolpakova 65448206
49. Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības iestāde, http://9pii.daugavpils.lv/      Ināra Andrijauskiene 65426481
50. Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils10pii.lv Ņina Kondratjeva 65435162
51. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde, www.11pii.daugavpils.lv Nataļja Kozireva 65474792
52. Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils12pii.lv Svetlana Špandaruka 65427132
53. Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils13pii.lv Jeļena Kalmikova 65431718
54. Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils14pii.lv Janīna Smuļko 65429878
55. Daugavpils pilsētas 15.pirmsskolas izglītības iestāde, https://sites.google.com/site/15pirmsskolasizglitibasiestade  Nadīna Ļahoviča 65456296
56. Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils17pii.lv Velta Prokofjeva 65426760
57. Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītības iestāde, www.18pii.daugavpils.lv Jelizaveta Kazakova 65427391
58. Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils20pii.lv Jeļena Gridjuško 65441056
59. Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestāde, www.21pii.daugavpils.lv Tamāra Kurpniece 65440407
60. Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestāde, www.starkitis.lv  Oksana Groza 65447656
61. Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestāde, www.23pii.daugavpils.lv Vadims Vasiļjevs 65442794
62. Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde, www.rukitis24pii.lv Genovefa Fedorkiva 65428733
63. Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde, www.26pii.daugavpils.lv Arvita Jukša 65441882
64. Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde, www.manamarite.lv  Nataļja Isate 65433379
65. Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils28pii.lv Vija Larionova 65434035
66. Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde, www.29pii.daugavpils.lv Anžela Dubovska 65429256
67. Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils30pii.lv Katrīna Paukšta 65430291
68. Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde www.32pii.daugavpils.lv Mārīte Grigorjeva 65434492
69. Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, www.rugelibernudarzs.lv Elita Sevčenko 65434451

Kapitālsabiedrības:

Nr.p.k. Nosaukums Vadītājs Tālrunis
1. SIA "Daugavpils Autobusu parks", www.buspark.lv Sergejs Mihailovs 65429245
2. AS "Daugavpils siltumtīkli", www.dsiltumtikli.lv Aleksandrs Karpenko 65407554
3. SIA "Labiekārtošana - D", www.labiekartosana.lv Jūlija Mamaja 65420256
4. SIA "Daugavpils ūdens", www.daugavpils.udens.lv Jeļena Lapinska 65444584
5. A/s "Daugavpils satiksme", www.satiksme.daugavpils.lv Sergejs Blagoveščenskis 65433632
6. SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklinika", www.zobi.daugavpils.lv Vaclavs Jasvins 65425219
7. SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs", www.dbvc.lv Tatjana Kokina 65422052
8. SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", www.ddzksu.lv Ilona Jakovļeva 65407260

Privātkapitālsabiedrības:

Nr.p.k. Nosaukums Vadītājs Tālrunis
1. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", www.slimnica.daugavpils.lv Grigorijs Semjonovs 65405282
2. A/s "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums", www.specatu.lv Valērijs Golubevs 65444540
3. SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija", www.aadso.lv Aivars Pudāns 65423817
4. SIA "Daugavpils olimpiskais centrs", www.daugavpilsoc.lv Vladimirs Šteinbergs 65422327
5. SIA "Latgales laiks", www.latgaleslaiks.lv  Iveta Valpētere 65422134