Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.11.2020, 11:15

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder vairāk kā 50% kapitāla daļu)

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder mazāk kā 50% kapitāla daļu)

Daugavpils pilsētas Dome budžeta iestādes:

Nr.p.k. Nosaukums Vadītājs Tālrunis
1. Daugavpils pilsētas dome, www.daugavpils.lv  Igors Prelatovs 65404331
2. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, www.police.daugavpils.lv Genadijs Kaminskis 65421500
3. Komunālās saimniecības pārvalde Aivars Pudāns 65476315
4. Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, www.kultura.daugavpils.lv Eleonora Kleščinska 65476799
5. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, www.rotkocentrs.lv Māris Čačka 65430244
6. Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, www.visitdaugavpils.lv drektora p.i. Žanna Kulakova 65422818
7. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, www.izglitiba.daugavpils.lv Marina Isupova 65423110
8. Sociālais dienests, www.socd.lv Līvija Drozde 65440911
9. Vienības nams, www.vienibasnams.lv Regīna Osmane 65422763
10. Poļu kultūras centrs, www.ckp.lv Žanna Stankeviča 65433719
11. Baltkrievu kultūras centrs, www.bkc.daugavpils.lv Žanna Romanovska 65424695
12. Krievu kultūras centrs, www.russkij-dom.lv Nataļja Kožanova 65413792
13. Latgales zoodārzs, http://www.latgaleszoo.eu/ Mihails Pupiņš 65426789, 29621191
14. Latgales centrālā bibliotēka, www.lcb.lv Jeļena Šapkova 65426613
15. Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, www.dnmm.lv Ruta Ģiptere 65422709
16. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs, www.dpsatc.lv Valentīns Plonis 65432176
17. Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola, https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-skolas/komandu-sporta-veidu-skola  Imants Utināns 65425346
18. Daugavpils Futbola skola, https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-skolas/futbola-skola  direktora p.i. Imants Utināns 65425346
19. Sporta pārvalde, https://www.daugavpils.lv/sports/ Juris Stivriņš 65424443
20. Daugavpils Ledus sporta skola, https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-skolas/ledus-skola  Kristīne Alžāne 65407194
21. Daugavpils Individuālo sporta veidu skola, https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-skolas/individualo-sporta-veidu-skola Anna Titova 65421806
22. Daugavpils pilsētas domes iestāde “Kultūras pils”, www.dkp.lv Aleksandrs Rudzs 65443809
23. Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs "Jaunība", www.jauniba.lv Aina Jansone 65435787
24. Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"”, www.saules.lv Inguna Kokina 65424576
25. Daugavpils Valsts ģimnāzija, www.daugrc.edu.lv Oksana Petaško 26481883
26. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, www.dpolvsk.lv Gaļina Smuļko 65451003
27. Daugavpils Centra vidusskola, www.dcv.lv Jurijs Visockis 65428131
28. Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs, www.licejs.lv Irina Paura 65431224
29. Daugavpils 3.vidusskola, www.daug3vsk.lv Vitālijs Azarevičs 65423030
30. J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola, www.rainisskola.lv Larisa Koževņikova 65425312
31. Daugavpils 9.vidusskola, www.daug9vsk.lv Arturs Fedotovs 65421458
32. Daugavpils 10.vidusskola, www.d10vsk.lv  Valija Salna 65432507
33. Daugavpils 12.vidusskola, www.daug12vsk.lv Elita Boliņa 65438952
34. Daugavpils 13.vidusskola, www.daug13vsk.lv Andžela Skutele 65436237
35. Daugavpils 15.vidusskola, www.vsk15.lv Anatolijs Gržibovskis 65431227
36. Daugavpils 16.vidusskola, www.daug16vsk.lv Olga Dukšinska 65476141
37. Daugavpils 17.vidusskola, www.17vsk.dautkom.lv Ivars Šķinčs 65432175
38. Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs, www.dliac.lv Marika Raičonoka 65442776
39. Daugavpils Saskaņas pamatskola, www.saskanas.lv Jeļena Vucēna 65425870
40. Daugavpils Vienības pamatskola, www.vienibaspsk.lv Edīte Zdanovska 65420449
41. Daugavpils 11.pamatskola, www.daug11psk.dautkom.lv Ina Meldere 65441321
42. Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde, www.1pii.daugavpils.lv Vija Moiseja 65421374
43. Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils3pii.lv Žanna Stašāne 65448940
44. Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daug4pii.lv  Jekaterina Jankovska 65421352
45. Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils5pii.lv Kristīna Ivancova 65450494
46. Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestāde, www.7pii.daugavpils.lv Velta Kolpakova 65448206
47. Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestāde, www.8pii.daugavpils.lv Leongina Gorbačevska 65431586
48. Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības iestāde, http://9pii.daugavpils.lv/      Ināra Andrijauskiene 65426481
49. Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils10pii.lv Ņina Kondratjeva 65435162
50. Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde, www.11pii.daugavpils.lv Nataļja Kozireva 65474792
51. Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils12pii.lv Svetlana Špandaruka 65427132
52. Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils13pii.lv Jeļena Kalmikova 65431718
53. Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils14pii.lv Anna Rostova 65429878
54. Daugavpils pilsētas 15.pirmsskolas izglītības iestāde, https://sites.google.com/site/15pirmsskolasizglitibasiestade  Nadīna Ļahoviča 65456296
55. Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils17pii.lv Velta Prokofjeva 65426760
56. Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītības iestāde, www.18pii.daugavpils.lv Jelizaveta Kazakova 65427391
57. Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils20pii.lv Jeļena Gridjuško 65441056
58. Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestāde, www.21pii.daugavpils.lv Tamāra Kurpniece 65440407
59. Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestāde, www.starkitis.lv  Oksana Groza 65447656
60. Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestāde, www.23pii.daugavpils.lv Vadims Vasiļjevs 65442794
61. Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde, www.rukitis24pii.lv Genovefa Fedorkiva 65428733
62. Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde, www.26pii.daugavpils.lv Arvita Jukša 65441882
63. Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde, www.manamarite.lv  Nataļja Isate 65433379
64. Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils28pii.lv Vija Larionova 65434035
65. Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde, www.29pii.daugavpils.lv Anžela Dubovska 65429256
66. Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils30pii.lv Jeļizaveta Dupaka 65430291
67. Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde www.32pii.daugavpils.lv Mārīte Grigorjeva 65434492
68. Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, www.rugelibernudarzs.lv Elita Sevčenko 65434451
69. Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem "Priedīte” Ludmila Smikova 65446033

Kapitālsabiedrības:

Nr.p.k. Nosaukums Vadītājs Tālrunis
1. SIA "Daugavpils Autobusu parks", www.buspark.lv Sergejs Mihailovs 65429245
2. AS "Daugavpils siltumtīkli", www.dsiltumtikli.lv Oļesja Duškeviča 65407554
3. SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts", www.sadzive.lv Nikolajs Jefimovs 65424769
4. SIA "Labiekārtošana - D", www.labiekartosana.lv Jūlija Mamaja 65420256
5. SIA "Daugavpils ūdens", www.daugavpils.udens.lv Jeļena Lapinska 65444584
6. SIA "Parkings D" Jevģēnijs Duškevičs 65420633
7.

SIA "Daugavpils lidosta"

Nikolajs Jefimovs 65404322
8. A/s "Daugavpils satiksme", www.satiksme.daugavpils.lv Sergejs Blagoveščenskis 65433632
9. SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklinika", www.zobi.daugavpils.lv Vaclavs Jasvins 65425219
10. SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs", www.dbvc.lv Tatjana Kokina 65422052
11. SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", www.ddzksu.lv Jūlija Mamaja 65407260

Privātkapitālsabiedrības:

Nr.p.k. Nosaukums Vadītājs Tālrunis
1. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", www.slimnica.daugavpils.lv Grigorijs Semjonovs 65405282
2. A/s "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums", www.specatu.lv Valērijs Golubevs 65444540
3. SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija", www.aadso.lv Aivars Pudāns 65423817
4. SIA "Daugavpils olimpiskais centrs", www.daugavpilsoc.lv Vladimirs Šteinbergs 65422327
5. SIA "Latgales laiks", www.latgaleslaiks.lv Iveta Valpētere 65422134