Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestāžu, kapitālsabiedrību un privātkapitālsabiedrību kontakti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.01.2023, 15:13

2022 .g.

Pārskats par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 2021.gadā

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder vairāk kā 50% kapitāla daļu)

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder mazāk kā 50% kapitāla daļu)

2021. g.

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder vairāk kā 50% kapitāla daļu)

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība (pieder mazāk kā 50% kapitāla daļu)

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādes:

Nr.p.k. Nosaukums Vadītājs Tālrunis
1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, www.daugavpils.lv Andrejs Elksniņš 65404331
2. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, www.police.daugavpils.lv Aleksandrs Linkevičs 65421500
3. Komunālās saimniecības pārvalde Aivars Pudāns 65476315
4. Kultūras pārvalde, https://www.daugavpils.lv/kultura/  Eleonora Kleščinska 65476799
5. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, www.rotkocentrs.lv Māris Čačka 65430244
6. Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, www.visitdaugavpils.lv direktora p.i. Jeļena Aferonoka 65400515
7. Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs “Inženieru arsenāls” Raitis Ķikusts 26022394
8. Daugavpils pilsētas bāriņtiesa Elita Praņevska 65476795
9. Sociālais dienests, www.socd.lv Marina Gerasimova 65423700
10. Vienības nams, www.vienibasnams.lv, https://www.dkp.lv/ Regīna Osmane 65422763
11. Poļu kultūras centrs, www.ckp.lv Žanna Stankeviča 65433719
12. Baltkrievu kultūras centrs, www.bkc.daugavpils.lv Žanna Romanovska 65424695
13. Krievu kultūras centrs, www.russkij-dom.lv Nataļja Kožanova 65413792
14. Latgales zoodārzs, http://www.latgaleszoo.eu/ Mihails Pupiņš 65426789, 29621191
15. Latgales centrālā bibliotēka, www.lcb.lv Jeļena Šapkova 65426613
16. Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, www.dnmm.lv Ruta Ģiptere 65422709
17. Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs, www.dpsatc.lv Gaļina Ļipovskaja 65432176
18. Jaunatnes lietu un sporta pārvalde, https://www.daugavpils.lv/sports/ Valērija Linkeviča 65424443
19. Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola, https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-skolas/komandu-sporta-veidu-skola  Nikolajs Čemodanovs 65425346
20. Daugavpils Futbola skola, https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-skolas/futbola-skola  Deniss Sarafaņuks 26862429
21. Daugavpils Ledus sporta skola, https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-skolas/ledus-skola  direktora p.i. Kristīne Alžāne 65407194
22. Daugavpils Individuālo sporta veidu skola, https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-skolas/individualo-sporta-veidu-skola Kristīne Alžāne 65421806
23.
Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Sporta medicīnas centrs” direktora p.i. Ilona Andrejeva 65471059
24. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte”, www.priedite-daugavpils.lv Elita Kuzmina 65446033
25. Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs "Jaunība", www.jauniba.lv Aina Jansone 65435787
26. Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"”, www.saules.lv Inguna Kokina 65424576
27. Daugavpils Valsts ģimnāzija, www.daugrc.edu.lv Oksana Petaško 26481883
28. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, https://izglitiba.daugavpils.lv/ Marina Isupova 65421623
29. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, www.dpolvsk.lv Gaļina Smuļko 65451003
30. Daugavpils Centra vidusskola, www.dcv.lv Jurijs Visockis 65428131
31. Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs, www.licejs.lv Irina Paura 65431224
32. Daugavpils Zinātņu vidusskola, www.dzvsk.lv  Vitālijs Azarevičs 65423030
33. Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, www.dvvsk.lv  Ilmārs Zučiks 65438952
34. Daugavpils Iespēju vidusskola, www.divsk.lv  Ingrīda Brokāne 65436237
35. Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola, www.ddavsk.lv  Kristīna Ivancova 65476141
36. Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs, www.dliac.lv Marika Raičonoka 65442776
37. Daugavpils Saskaņas pamatskola, www.saskanas.lv Jeļena Vucēna 65425870
38. Daugavpils Vienības pamatskola, www.vienibaspsk.lv Edīte Zdanovska 65420449
39. J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola, www.rainisskola.lv  Jānis Buļs 65425312
40. Daugavpils 11.pamatskola, www.daug11psk.dautkom.lv Ina Meldere 65441321
41. Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daug4pii.lv  Jekaterina Jankovska 65421352
42. Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības iestāde, www.9pii.daugavpils.lv          Ināra Andrijauskiene 65426481
43. Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils12pii.lv Svetlana Špandaruka 65427132
44. Daugavpils pilsētas 15.pirmsskolas izglītības iestāde, https://sites.google.com/site/15pirmsskolasizglitibasiestade  Nadīna Ļahoviča 65456296
45. Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītības iestāde, www.18pii.daugavpils.lv Jelizaveta Kazakova 65427391
46. Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde, www.daugavpils20pii.lv Jeļena Gridjuško 65441056
47. Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestāde, www.21pii.daugavpils.lv Tamāra Kurpniece 65440407
48. Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestāde, www.starkitis.lv  vadītāja p.i. Nataļja Isate 65447656
49. Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestāde, www.23pii.daugavpils.lv Vadims Vasiļjevs 65442794
50. Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde, www.rukitis24pii.lv Genovefa Fedorkiva 65428733
51. Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde, www.26pii.daugavpils.lv Arvita Jukša 65441882
52. Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde, www.manamarite.lv  Nataļja Isate 65433379
53. Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde, www.29pii.daugavpils.lv Anžela Dubovska 65429256
54. Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, www.rugelibernudarzs.lv Elita Sevčenko 65434451
55. Daugavpils inovāciju centrs, https://dic.daugavpils.lv/ Kristīne Valaine 29411895

Kapitālsabiedrības:

Nr.p.k. Nosaukums Vadītājs Tālrunis
1. SIA "Daugavpils Autobusu parks", www.buspark.lv Sergejs Mihailovs 65429245
2. AS "Daugavpils siltumtīkli", www.dsiltumtikli.lv Aleksandrs Karpenko 65407554
3. SIA "Labiekārtošana - D", www.labiekartosana.lv Jūlija Mamaja 65420256
4. SIA "Daugavpils ūdens", www.daugavpils.udens.lv Jeļena Lapinska 65444584
5. A/s "Daugavpils satiksme", www.satiksme.daugavpils.lv Sergejs Blagoveščenskis 65433632
6. SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklinika", www.zobi.daugavpils.lv Vaclavs Jasvins 65425219
7. SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs", www.dbvc.lv Tatjana Kokina 65422052
8. SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", www.ddzksu.lv Nataļja Rustkova 65407260

Privātkapitālsabiedrības:

Nr.p.k. Nosaukums Vadītājs Tālrunis
1. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", www.slimnica.daugavpils.lv Grigorijs Semjonovs 65405282
2. A/s "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums", www.specatu.lv Aleksejs Oglodkovs 65444540
3. SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija", www.aadso.lv Aivars Pudāns 65423817
4. SIA "Daugavpils olimpiskais centrs", www.daugavpilsoc.lv Vladimirs Šteinbergs 65422327