Šobrīd Daugavpilī

Deleģēšanas Līgumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2022, 10:52

Deleģēšanas līgums ar AS "Daugavpils satiksme"

Sadarbības līgums ar Jaunsardzes un informācijas centru

Deleģēšanas līgums ar SIA "Daugavpils olimpiskais centrs" (izbeigts ar 01.05.2018.)

Deleģēšanas līgums ar SIA "Daugavpils olimpiskais centrs"

Līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (ar SIA "Daugavpils ūdens")

Līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (ar SIA "Daugavpils ūdens") (spēkā līdz 30.11.2020.)

Deleģēšanas līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu (ar SIA "Daugavpils ūdens") (spēkā līdz 31.12.2013.)

Deleģēšanas līgums ar pašvaldības SIA "Labiekārtošana-D"

Deleģēšanas līgums par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu

Deleģēšanas līgums ar PAS "Daugavpils siltumtīkli" (spēkā līdz 01.03.2022.)

Deleģēšanas līgums ar siltumapgādes pakalpojumu organizēšanu Daugavpils pilsētā (spēkā līdz 31.12.2016.)

Pilnvarojuma līgums ar SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"
Grozījumi Nr.3 2010.gada 26.aprīļa vienošanās Nr.1 2004.gada 15.decembra dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumam 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums pārvadājumiem ar tramvajiem (no 101 līdz 126 vienošanai)

Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums pārvadājumiem ar tramvajiem (no 11 līdz 100 vienošanai)

Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums pārvadājumiem ar tramvajiem (no līguma līdz 10 vienošanai)

Deleģēšanas līgums ar biedrību "Latvijas zinātnes centru apvienība"

Deleģēšanas līgums par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu 

Grozījumi Nr.1 2015.gada 5.novembra deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu

Grozījumi Nr.2 2015.gada 5.novembra deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu

Deleģēšanas līgums ar SIA "Atkritumu apsaimniekošanas dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" (par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu)

Pakalpojumu līgums par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (SIA 'Daugavpils bērnu veselības centrs")