Šobrīd Daugavpilī

Būvniecība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.01.2019, 09:29

Informējam, ka sakarā ar grozījumiem Būvniecības likumā, sākot ar 2019.gada 01.janvāri visa ar būvniecības procesu saistītā dokumentācija ir jāpieņem tikai elektroniski ar Būvniecības informācijas sistēmas www.bis.gov.lv starpniecību.

Izņēmums saglabāsies tiem būvniecības procesiem, kuri jau ir iesākti papīra veidā.

Būvniecība

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments atgādina, lai veidotu un uzturētu harmonisku pilsētas vizuālo tēlu, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments (turpmāk Departaments) atgādina, ka pirms jebkādas dzīvojamās platības rekonstrukcijas veikšanas (izņēmums ir kosmētiskais remonts, kur nemainās telpu plānojums), tā ir jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas domes Būvvaldi Raiņa ielā 28. Veicot ēkas ārtelpas remontu, ir jāvadās pēc Departamenta izsniegtās ēkas krāsu pases, kura tiek glabāta pie ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja.

Kā atrunāts Daugavpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, daudzstāvu māju dzīvokļu pārplānošana ir veicama atbilstoši Civillikuma prasībām, saņemot mājas apsaimniekotāja atļauju un saskaņojot iecerētos būvdarbus kā vienkāršotu renovāciju Departamenta Būvvaldē. Logu nomaiņa pieļaujama, saglabājot visas mājas logu rūtojumu, krāsojumu, rāmu profilu. Lodžiju iestiklošana pieļaujama pēc saskaņota projekta visai mājas fasādei. Balkonu iestiklošana nav pieļaujama. Departamentā tiek arī saskaņota logu režģu, nojumju, elektroinstalāciju un gaisa kondicionēšanu iekārtu uzstādīšana.

Jautājumos par visas ēkas fasādes rekonstrukciju, kā arī dzīvokļa pārplānošanas gadījumā griezties Departamenta Būvvaldē vai Departamenta Informācijas birojā (tālr. 6 54 57160), savukārt jautājumos par ēkas fasādes detaļu formas, materiālu vai krāsojuma izmaiņām - Departamenta Pilsētvides nodaļā.

Ar pilnu Daugavpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu versiju ir iespējams iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā (www.daugavpils.lv), ekonomikas sadaļā, apakšnodaļā „stratēģiskie dokumenti", teritorijas plānojuma ietvaros vai Departmenta Pilsētplānošanas nodaļā.

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments atgādina par apbūves noteikumu ievērošanas nepieciešamību

Iedzīvotāju palīdzībai - Departamenta informācijas birojis

Dokumentu noformēšana, kas saistīta ar būvniecību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu ir sarežģīts process. Ne katrs iedzīvotājs spēj viegli orientēties šajā procesā. Lai atvieglotu un paātrinātu darbu gan speciālistiem, gan iedzīvotājiem, Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā izveidots Informācijas birojs. Biroja speciālisti iedzīvotājiem palīdzēs visdažādākajos jautājumos. Tā ir pirmā vieta, kuru departamenta klientam būtu jāapmeklē.

Informācijas birojā var uzzināt, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai:

  • uzsāktu būvniecību,
  • nojauktu būvi,
  • veiktu būves rekonstrukciju,
  • mainītu ēkas krāsojumu vai logus,
  • sadalītu vai apvienotu zemes gabalu,
  • nodotu būvi ekspluatācijā,
  • piešķirtu būvei adresi.

Informācijas birojā var saņemt izziņu zemesgrāmatai, izziņas no arhīva datu bāzes.

Ja cilvēkam radusies problēma, tad arī jāgriežas birojā, lai noskaidrotu, kurš no departamenta speciālistiem spēs palīdzēt problēmas risināšanā. Informācijas birojā var iesniegt būvprojektus saskaņošanai un akceptēšanai. Informācijas biroja darbinieki izsniegs arī sagatavotos dokumentus- plānošanas un arhitektūras uzdevumus, izziņas, akceptētos būvprojektus.

Informācijas birojs strādā katru dienu no 8.00 līdz 17.00 ar pusdienu pārtraukumu no 12.00 līdz 13.00. Ja jautājuma atrisināšanai nepieciešama amatpersonu konsultācija, tad jāgriežas pieņemšanas laikā - pirmdienās no 13.00 līdz 18.00, trešdienās no 8.00 līdz 12.00. Bet tādā gadījumā labāk vispirms griezties informācijas birojā, kur izskaidros, kādi dokumenti nepieciešami, pie kā griezties problēmas ātrākai risināšanai.

Nozīmīgākie ekspluatācijā pieņemtie būvobjekti Daugavpilī:

Izsniegtās būvatļaujas:

Izsniegtās būvatļaujas 2014. gads

Izsniegtās būvatļaujas 2013. gads

Izsniegtās būvatļaujas 2012. gads

Izsniegtās būvatļaujas 2011. gads

Izsniegtās būvatļaujas 2010. gads