Šobrīd Daugavpilī

Kultūras pieminekļi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.05.2019, 17:36

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAŠVALDĪBA AICINA PIEDALĪTIES KONKURSĀ UN SAŅEMT LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments aicina iedzīvotājus piedalīties konkursā līdzfinansējuma saņemšanai individuālajā, kolektīvajā vai juridiskajā valdījumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanai. Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms šiem mērķiem ir no 1000 līdz 25 000 eiro.

Ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa rīkojumu izveidotā darba grupa kārtējā sēdē 2.maijā apstiprināja konkursa nolikumu. Balstoties uz pilsētas domes 2018. gada 30. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.30, darba grupa aicina Daugavpils iedzīvotājus iepazīties ar konkursa noteikumiem un iesaistīties kultūras pieminekļu vai to daļu saglabāšanā un atjaunošanā.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, pieteikumi ir jāsagatavo un jāiesniedz Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā (Raiņa ielā 28) līdz 2019. gada 2. septembrim. Piedalīties konkursā var arī dzīvojamo ēku, kurām piešķirts kultūras pieminekļa statuss, īpašnieki.

Iesniegtos dokumentus komisija izskatīs viena mēneša laikā, pēc tam tiks pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu, kas, atkarībā no veicamo darbu veida, sastādīs no 30% līdz 75%. Finanšu līdzekļi norādītajā apmērā tiks piešķirti no pašvaldības budžeta. Kultūras pieminekļu restaurācijas/konservācijas projekti būs jāīsteno 18 mēnešu laikā kopš līguma noslēgšanas brīža.

Ar konkursa nolikumu, līdzfinansējuma apjomiem, novērtējuma anketu un citām detaļām var iepazīties ŠEIT.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

NACIONĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA PĀRVALDES SPECIĀLISTI PIEŅEM APMEKLĒTĀJUS DAUGAVPILĪ 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde respektēja Daugavpils pilsētas pašvaldības iniciatīvu un interesi un izveidoja Daugavpilī apmeklētāju pieņemšanas vietu. Tas atvieglos darbu, īstenojot vairākus uzsāktos projektus Daugavpils administratīvajā teritorijā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanai un pilsētvides attīstībai. Lielas pārmaiņas tuvākajā laikā piedzīvos Cietoksnis, kur šogad uzsāks reģenerācijas projekta nākamā posma īstenošanu: tiks sakārtotas vairākas vēsturiskās ēkas un teritorijas to apkārtnē.

Iespēja klātienē atrisināt ar īpašumu apsaimniekošanu, uzturēšanu, aizsardzību un restaurāciju saistītos jautājumus tagad ir arī daugavpiliešiem, kurudzīvesvietai vai īpašumam ir piešķirts valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss. Jebkādu pārbūves darbu veikšana šādās ēkās ir obligāti jāsaskaņoar Pārvaldi.

Konsultāciju par darbu veikšanas iespējām un kārtību, kā arī palīdzību problēm jautājumu risināšanā var saņemt ikviens interesents. Pārvaldes speciālisti operatīvi reaģē uz katru iesniegumu un palīdz rast vislabāko risinājumu katrā situācijā.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvji  apmeklētājus pieņem Raiņa ielā 28, 1.stāvā, katru pirmdienu no plkst.11.00 līdz plkst.14.00 un katru trešdienu  no plkst. 10:00 līdz 12:00. Tālrunis uzziņām: 26392723.