Šobrīd Daugavpilī

Video ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.10.2019, 12:37

Daugavpili apmeklēja Latvijas Būvinženieru savienības vadība

Lai stiprinātu sadarbību un nodibinātu ciešāku kontaktu, 15. septembrī Daugavpilī ieradās Latvijas Būvinženieru savienības valdes locekļi, kuri ne tikai iepazinās ar pašvaldības būvprojektiem, bet arī padalījās ar aktuālo informāciju par savu darbību un atbildēja uz būvniecības nozares speciālistu jautājumiem.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 216
Notika «Saules skolas» jauno korpusu oficiālā atklāšana

Aizvadītajā piektdienā, 10. septembrī, svinīgā gaisotnē notika Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skolas" jauno korpusu oficiālā atklāšana, kuras laikā godināti arī visi tie cilvēki, kuri piedalījās šī lielā būvniecības projekta īstenošanā.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 248
Tehnikas un industriālā dizaina centrā nogādāts pirmais eksponāts

9. septembrī Daugavpils ielās bija iespējams vērot simbolisku notikumu - Rīgas vagonu rūpnīcas (RVR) retro tramvaja nogādāšanu uz Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenālu, kur turpinās Tehnikas un industriālā dizaina centra izveide. Sarežģītā transportēšana tika veiksmīgi paveikta, izmantojot divus celtņus un garo transportieri. Šis objekts kļuva par pirmo un, iespējams, lielāko eksponātu, kas būs pieejams apskatei topošā muzeja teritorijā.

Lasīt vairāk...

Kultūras ziņas 295
“Bibliotēka” sveic Tēvu dienā, publicējot sirsnīgu video par tēviem, kuri lasa

Tuvojoties Tēvu dienai, 12. septembrī lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka” radījis apsveikumu, kurš nespēs atstāt vienaldzīgu nevienu. Video apsveikumā seši tēvi stāsta par saviem lasīšanas rituāliem, kurus piekopj kopā ar saviem bērniem.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 307
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks A.Vasiļjevs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 9.septembrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 634
Jaunas izstādes Marka Rotko mākslas centrā: tējas laiks, Dānijas skaistums un simpozijs «Silva Linarte»

3. septembrī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā tika vienlaikus atklāti trīs jauni izstāžu projekti, kas veltīti rudens noskaņai, dabas tēmām un omulībai: dāņu mākslinieču Vībekes Glarbo un Hjērdisas Hokas ekspozīcija “Vairāk nekā ilgas”, latviešu mākslinieces Skaidrītes Cihovskas “Tējas laiks” un simpozija “Silva Linarte” ietvaros radītie piecu gleznotāju darbi.

Lasīt vairāk...

Kultūras ziņas 298
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 380
Daugavpilī viesojās Baltijas valstu reģionālās attīstības ministri

3.septembrī Daugavpili apmeklēja Baltijas valstu reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministri. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētās tikšanās laikā tika apspriestas starpvalstu sadarbības iespējas dažādu aktuālo problēmu risināšanā un pašvaldību loma šajā procesā. Daugavpilī par centrālo tēmu kļuva Latgales reģiona ekonomiskās attīstības veicināšana un mūsu pilsētā īstenojamie projekti uzņēmējdarbības atbalstam.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 413
Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks A.Vasiļjevs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 2.septembrī, plkst.14.45,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 705
Daugavpils skolas ir gatavas jaunajam mācību gadam

Pavisam drīz vairāk nekā 9 000 Daugavpils bērnu un jauniešu atsāks skolas gaitas. Jaunais mācību gads nāks ar daudziem izaicinājumiem, taču Daugavpils mācību iestādes ir labi parūpējušās par to, lai nodrošinātu bērniem kvalitatīvu mācību procesa norisi: to Izglītības pārvaldes vadība šonedēļ apliecināja gan ikgadējā pedagogu augusta konferencē, gan Domes sēdē atskaitoties par mācību iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 669
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 26.augustā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 1172
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 735
Daugavpilī būvēs bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumu

Daugavpilī arvien paplašinās efektīvās atkritumu apsaimniekošanas iespējas. 19.augustā Domē tiks parakstīts līgums par bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma projektēšanu un būvniecību Liginišķos. Šī projekta īstenošana ļaus videi draudzīgā veidā utilizēt “zaļos” atkritumus un palīdzēs racionālāk izmantot esošos resursus.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 863
Par Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdes sasaukšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo un trešo daļu, sasaucu Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2021.gada 19. augustā, plkst. 14:45, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 1042
Pie Smiltenes ielas pārvada dzīvojošie saņems kompensācijas no pašvaldības

12. augustā Daugavpils domes sēdē pieņemts galīgais lēmums par kompensāciju izmaksu iedzīvotājiem, kuru dzīves apstākļi ir pasliktinājušies Smiltenes ielas pārvada izbūves rezultātā. Kompensācijas ar kopējo summu 153 400 EURO apmērā plānots izmaksāt 17 īpašniekiem. To izmaksai paredzēts izmantot līdzekļus no pašvaldības budžeta programmām “Nekustamo īpašumu iegāde, nojaukšana, teritoriju attīstība” un „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 860
Ārkārtējā situācija robežpārkāpēju dēļ: kas jāzina daugavpiliešiem

Kopš 11.augusta, ņemot vērā Latvijas—Baltkrievijas robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaita straujo pieaugumu, vairākās administratīvajās teritorijās, tajā skaitā Daugavpilī, izsludināta ārkārtējā situācija. Līdz 10.novembrim tā noteikta arī Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novados.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 1181
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 12.augustā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 1378
Jaunatnes nodaļa aicina sabiedriskās organizācijas pieteikties bērnu un jauniešu nometņu rīkošanai

Lai mazinātu Covid-19 pandēmijas radītās krīzes sekas, valdība ir piešķīrusi pašvaldībām līdzekļus  bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai vasaras brīvlaikā. Šādas nometnes paredzētas arī Daugavpilī. To rīkošanai Jaunatnes nodaļa aicina pieteikties pilsētas sabiedriskās organizācijas. Dokumenti jāiesniedz līdz 13.augustam. Nometņu dalībnieku vecums ir no 7 līdz 18 gadiem.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 1005
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 1106
Cietokšņa noliktavas zonas reģenerācijas darbi virzās pēc grafika

Motoru ielā – starp Ziemeļu un Ezermalas mikrorajoniem, kā arī bijušās Automašīnu remonta rūpnīcas teritorijā, notiek aktīvs darbs ar mērķi revitalizēt degradēto Cietokšņa noliktavu zonu. ERAF fonda līdzfinansēta projekta ietvaros šajā teritorijā tiek ieklātas jaunas inženierkomunikācijas - apgaismojums, siltumapgādes tīkli, ūdensvada un kanalizācijas pievadsistēma un elektroapgādes tīkli, kā arī veikta braucamo ceļu un ietvju rekonstrukcija. Darbi tika uzsākti šī gada pavasarī un turpinās atbilstoši grafikam.

Lasīt vairāk...

Pilsētas ziņas 1143