Šobrīd Daugavpilī

Dzimtsarakstu nodaļa

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.06.2020, 16:35

 

Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401 ( 1.stāvs)

Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus sniedz visām personām, kuras ir tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, pamatojoties uz LR dotajā brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un starpvalstu līgumiem, ka arī uz Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu un citiem attiecināmiem Daugavpils pilsētas domes lēmumiem.

Sīkāka informācija par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem un valsts nodevas izmaksām www.latvija.lv

Vadītāja: Inese Eisāne      E-pasts: dzimt@daugavpils.lv         Kontakti: 65476777, 27031199

                   KONTAKTI

ARHĪVS - 65 422575,  654 25056

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA - 654 76780

DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA - 654 25515

MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA - 654 76778

VĀRDA, UZVĀRDA UN TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA - 654 24324

 

22.06.2020. Brīvdiena

23.06.2020. Brīvdiena

24.06.2020. Brīvdiena