Šobrīd Daugavpilī

Dzimtsarakstu nodaļa

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.09.2021, 16:55

Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Adrese: Raiņa iela 27 (ieeja no Raiņa ielas), Daugavpils, LV-5401 ( 1.stāvs)

Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus sniedz visām personām, kuras ir tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, pamatojoties uz LR dotajā brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un starpvalstu līgumiem, ka arī uz Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu un citiem attiecināmiem Daugavpils pilsētas domes lēmumiem.

Sīkāka informācija par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem un valsts nodevas izmaksām www.latvija.lv

Vadītāja: Inese Eisāne      E-pasts: dzimt@daugavpils.lv         Kontakti: 65476777, 27031199

 APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA NOTIEK PĒC IEPRIEKŠĒJĀ PIERAKSTA

 APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS UN KONTAKTI

Pirmdiena  9.00-14.00 (nav pieņemšanas 4.kab.)

Otrdiena  8.00-14.00

Trešdiena  9.00-12.00 un 14.00-18.00

Ceturtdiena  9.00-14.00

Piektdiena  9.00-12.00 un 14.00-16.00

 

ARHĪVS (1.kab.) - 65 422575,  654 25056, 27031199 

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA (4.kab.) - 654 76780, 27031199

DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA (3.kab.) - 654 25515, 27031199

MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA (2.kab.) - 654 76778, 27031199

VĀRDA, UZVĀRDA UN TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA (6.kab.) - 654 24324, 27031199

 

Lai ierobiežotu COVID-19 slimības izplatīšanu, aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus (www.spkc.gov.lv )