Šobrīd Daugavpilī

Dzimtsarakstu nodaļa

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.08.2020, 15:43

 

Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401 ( 1.stāvs)

Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus sniedz visām personām, kuras ir tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, pamatojoties uz LR dotajā brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un starpvalstu līgumiem, ka arī uz Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu un citiem attiecināmiem Daugavpils pilsētas domes lēmumiem.

Sīkāka informācija par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem un valsts nodevas izmaksām www.latvija.lv

Vadītāja: Inese Eisāne      E-pasts: dzimt@daugavpils.lv         Kontakti: 65476777, 27031199

               APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS DARBA LAIKS UN KONTAKTI

Pirmdiena  9.00-14.00 (nav pieņemšanas laulības reģistrācija 4.kab. un vārda uzvārda maiņa 2.kab.)

Otrdiena  8.00-14.00

Trešdiena  9.00-12.00 un 14.00-18.00

Ceturtdiena  9.00-14.00

Piektdiena  9.00-12.00 un 14.00-16.00

 

ARHĪVS - 65 422575,  654 25056 

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA - 654 76780

DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA - 654 25515

MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA - 654 76778

VĀRDA, UZVĀRDA UN TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA - 654 24324

 

Lai ierobiežotu COVID-19 slimības izplatīšanu, aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus (www.spkc.gov.lv )