Šobrīd Daugavpilī

Domes vadība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.05.2020, 15:13

2020.gada 16.marta  Rīkojums Nr.49 "Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 2019.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.150"

2019. gada 29. jūlija Rīkojums nr. 150 "Par pienākumu sadali starp Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekiem"

Andrejs Elksniņš

Andrejs Elksniņš

Domes priekšsēdētājs

Pieņemšanas vieta: 
Daugavpils pilsētas dome,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 224.kabinets, tālr.: 654-04331,
 
Pieņemšanas laiks: 
 Mēneša 1. un 3.piektdiena no 13.00-16.00, 
iepriekš pieteikšanās ceturtdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800  zvanot: 654-04338 
 

 

JĀNIS LĀČPLĒSIS

JĀNIS LĀČPLĒSIS

Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Pieņemšanas vieta:
Daugavpils pilsētas dome,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 219.kabinets, tālr.: 654-04337
 
Pieņemšanas laiks:
Mēneša 2.ceturtdiena no 09.00-11.00,
iepriekš pieteikšanās trešdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800   zvanot: 654-04344; 654-04399

 Iedzīvotāju pieņemšana notiks 11.jūnijā, iepriekš pieteikšanās 10.jūnijā

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka Jāņa Lāčplēša pārraudzības jomas:

 • pilsētas attīstības jautājumi;
 • investīciju piesaiste;
 • pašvaldības infrastruktūras (būvju, ēku un inženiertīklu) projektu īstenošanas procedūru pārraudzība;
 • pārstāvība Latgales plānošanas reģionā;
 • pašvaldības īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana;
 • pašvaldības īpašumu atsavināšana, iegāde un iznomāšana.

JĀNIS DUKŠINSKIS

JĀNIS DUKŠINSKIS

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Pieņemšanas vieta:
Daugavpils pilsētas dome,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 217.kabinets, tālr.: 654-04333
 
Pieņemšanas laiks:
Mēneša 3.pirmdiena no 14.00-17.00,
iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800 zvanot: 654-04344; 654-04399
 
 
 

Domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Dukšinska pārraudzības jomas:

 • iedzīvotāju izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), pedagoģisko darbinieku tālākizglītība un izglītības metodiskais darbs;
 • sports un tā attīstība;
 • kultūra un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);
 • bērnu tiesību aizsardzība, aizgādnība, aizbildnība, adopcija, bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzība, bērnu uzskaite u.c.);
 • jaunatnes jautājumi;
 • tūrisma attīstība.

 

Sabīne Šņepste

Sabīne Šņepste

Domes izpilddirektore

Pieņemšanas vieta: 
Daugavpils pilsētas dome
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 216.kabinets, tālr.: 654-04385,
 
Pieņemšanas laiks:
Mēneša 1.un 3.pirmdiena no 14.00-17.00,
iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800 zvanot: 654-04338

Tatjana Dubina

Tatjana Dubina

Domes izpilddirektores vietniece

Pieņemšanas vieta:
Daugavpils pilsētas dome
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 303.kabinets (3.stāvs), tālr.: 654-04343
 
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien no 14.00-17.00

Kārlis Rasis

Kārlis Rasis

Domes izpilddirektores vietnieks

Pieņemšanas vieta:
Daugavpils pilsētas dome,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 302.kabinets (3.stāvs), tālr.: 654-04381,
 
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien no 14.00-17.00


Žanna Kobzeva

Žanna Kobzeva

Domes lietu pārvaldniece

Pieņemšanas vieta:
Daugavpils pilsētas dome,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 220.kabinets (2.stāvs), tālr.: 654-04365,
 
Pieņemšanas laiks:
Trešdien no 14.00-16.00