Šobrīd Daugavpilī

Domes vadība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.04.2021, 12:22

2020. gada 30. jūnija Rīkojums nr. 108 "Par pienākumu sadali starp Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekiem"

Igors Prelatovs

Igors Prelatovs

Domes priekšsēdētājs

Pieņemšanas vieta:
Daugavpils pilsētas dome,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 224.kabinets, tālr.: 654-04331
 
Pieņemšanas laiks:
Mēneša 1.un 3.pirmdiena no 14.00-17.00,
iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800 zvanot: 654-04338
 
Iedzīvotāju pieņemšanas ir atceltas
 

JĀNIS LĀČPLĒSIS

JĀNIS LĀČPLĒSIS

Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Pieņemšanas vieta:
Daugavpils pilsētas dome,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 219.kabinets, tālr.: 654-04337
 
Pieņemšanas laiks:
Mēneša 2.ceturtdiena no 09.00-11.00,
iepriekš pieteikšanās trešdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800   zvanot: 654-04344; 654-04399
 
Iedzīvotāju pieņemšanas ir atceltas

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka Jāņa Lāčplēša pārraudzības jomas:

 • nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana;
 • palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • pārstāvība Latgales plānošanas reģionā;
 • pašvaldības īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana;
 • pašvaldības īpašumu atsavināšana, iegāde un iznomāšana;
 • sociālā joma;
 • pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.

 

 

JĀNIS DUKŠINSKIS

JĀNIS DUKŠINSKIS

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Pieņemšanas vieta:
Daugavpils pilsētas dome,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 217.kabinets, tālr.: 654-04333
 
Pieņemšanas laiks:
Mēneša 3.pirmdiena no 14.00-17.00,
iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800 zvanot: 654-04344; 654-04399
 
Iedzīvotāju pieņemšanas ir atceltas
  
 Domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Dukšinska pārraudzības jomas:
 • iedzīvotāju izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), pedagoģisko darbinieku tālākizglītība un izglītības metodiskais darbs;
 • sports un tā attīstība;
 • kultūra un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);
 • bērnu tiesību aizsardzība, aizgādnība, aizbildnība, adopcija, bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzība, bērnu uzskaite u.c.);
 • jaunatnes jautājumi.
 

 

Līvija Jankovska

Līvija Jankovska

Domes priekšsēdētāja vietniece

Pieņemšanas vieta:
Daugavpils pilsētas dome,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 218.kabinets, tālr.: 654-04332
 
Pieņemšanas laiks:
Mēneša 2.pirmdiena no 14.00-17.00,
iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800 zvanot: 654-04344; 654-04399
 
Iedzīvotāju pieņemšanas ir atceltas
  
Domes priekšsēdētāja vietnieces Līvijas Jankovskas pārraudzības jomas:
 • pilsētas attīstības jautājumi;
 • investīciju piesaiste;
 • pašvaldības infrastruktūras projekti (ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu);
 • tūrisma attīstība;
 • veselības joma.
 

Sabīne Šņepste

Sabīne Šņepste

Domes izpilddirektore

Pieņemšanas vieta: 
Daugavpils pilsētas dome
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 216.kabinets, tālr.: 654-04385,
 
Pieņemšanas laiks:
Mēneša 1.un 3.pirmdiena no 14.00-17.00,
iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800 zvanot: 654-04338
 
Iedzīvotāju pieņemšanas ir atceltas
 
 

Tatjana Dubina

Tatjana Dubina

Domes izpilddirektores vietniece

Pieņemšanas vieta:
Daugavpils pilsētas dome
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 303.kabinets (3.stāvs), tālr.: 654-04343
 
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien no 14.00-17.00

Iedzīvotāju pieņemšanas ir atceltas

Kārlis Rasis

Kārlis Rasis

Domes izpilddirektores vietnieks

Pieņemšanas vieta:
Daugavpils pilsētas dome,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 302.kabinets (3.stāvs), tālr.: 654-04381,
 
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien no 14.00-17.00
 
Iedzīvotāju pieņemšanas ir atceltas


Žanna Kobzeva

Žanna Kobzeva

Domes lietu pārvaldniece

Pieņemšanas vieta:
Daugavpils pilsētas dome,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 220.kabinets (2.stāvs), tālr.: 654-04365,
 
Pieņemšanas laiks:
Trešdien no 14.00-16.00

Iedzīvotāju pieņemšanas ir atceltas