Šobrīd Daugavpilī

Domes vadība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.04.2020, 16:28

2020.gada 16.marta  Rīkojums Nr.49 "Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 2019.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.150"

2019. gada 29. jūlija Rīkojums nr. 150 "Par pienākumu sadali starp Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekiem"

Andrejs Elksniņš

Andrejs Elksniņš

Domes priekšsēdētājs

Pieņemšanas vieta un laiks: Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 224.kabinets, tālr.: 654-04331

Mēneša 1. un 3.piektdiena no 13.00-16.00, iepriekš pieteikšanās ceturtdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800  222.kabinetā vai zvanot: 654-04338 

 Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 14. aprīlim pieņemšanas atceltas

JĀNIS LĀČPLĒSIS

JĀNIS LĀČPLĒSIS

Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Pieņemšanas vieta un laiks: Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 219.kabinets, tālr.: 654-04337

Mēneša 2.ceturtdiena no 09.00-11.00, iepriekš pieteikšanās trešdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800  Domes informācijas birojā (1.stāvs) vai zvanot: 654-04344; 654-04399

 Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 14. aprīlim pieņemšanas atceltas

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka Jāņa Lāčplēša pārraudzības jomas:

 • pilsētas attīstības jautājumi;
 • investīciju piesaiste;
 • pašvaldības infrastruktūras (būvju, ēku un inženiertīklu) projektu īstenošanas procedūru pārraudzība;
 • pārstāvība Latgales plānošanas reģionā;
 • pašvaldības īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana;
 • pašvaldības īpašumu atsavināšana, iegāde un iznomāšana.

JĀNIS DUKŠINSKIS

JĀNIS DUKŠINSKIS

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Pieņemšanas vieta un laiks: Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 217.kabinets, tālr.: 654-04333

Mēneša 3.pirmdiena no 14.00-17.00, iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 08:00 Domes informācijas birojā (1.stāvs) vai zvanot: 654-04344; 654-04399

 Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 14. aprīlim pieņemšanas atceltas

Domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Dukšinska pārraudzības jomas:
 • iedzīvotāju izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), pedagoģisko darbinieku tālākizglītība un izglītības metodiskais darbs;
 • sports un tā attīstība;
 • kultūra un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);
 • bērnu tiesību aizsardzība, aizgādnība, aizbildnība, adopcija, bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzība, bērnu uzskaite u.c.);
 • jaunatnes jautājumi;
 • tūrisma attīstība.

 

Sabīne Šņepste

Sabīne Šņepste

Domes izpilddirektore

Pieņemšanas vieta un laiks: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 216.kabinets, tālr.: 654-04385

pieņemšanas laiks tiek saskaņots

E-pasts: sabine.snepste@daugavpils.lv  

 Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 14. aprīlim pieņemšanas atceltas

Tatjana Dubina

Tatjana Dubina

Domes izpilddirektores vietniece

Pieņemšanas vieta un laiks:  Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 303.kabinets (3.stāvs).
Pirmdien 14.00-17.00
E-pasts: tatjana.dubina@daugavpils.lv
Tālr.: 654-04343

 Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 14. aprīlim pieņemšanas atceltas

Kārlis Rasis

Kārlis Rasis

Domes izpilddirektores vietnieks

Pieņemšanas vieta un laiks:

Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 302.kabinets  (3.stāvs). Pirmdien no 14.00-17.00.
E-pasts: karlis.rasis@daugavpils.lv 
Tālr.: 654-04381

 Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 14. aprīlim pieņemšanas atceltas

Žanna Kobzeva

Žanna Kobzeva

Domes lietu pārvaldniece

Pieņemšanas vieta un laiks:  Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 220.kabinets (2.stāvs), trešdien 14.00-16.00
E-pasts: zanna.kobzeva@daugavpils.lv
Tālr.: 654-04365

 Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 14. aprīlim pieņemšanas atceltas