Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Tiks paziņoti metu konkursa „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta meta izstrāde” rezultāti

Tiks paziņoti metu konkursa „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta meta izstrāde” rezultāti

2018.gadā uzsākts darbs pie Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja jauna vizuālā tēla izveides un jauna tūrisma produkta izstrādes. Muzeja modernizācija dos spēcīgu impulsu tūrisma attīstībai Daugavpilī. Lai atbilstoši iecerei, iegūtu muzeja infrastruktūras saglabāšanas un uzlabošanas vīziju, tika organizēts atklāts  metu konkurss

Lasīt vairāk
Kultūras ziņas 21
Zināmas 15 dziesmas, kas cīnīsies par  „Muzikālās Bankas” vērtīgākās dziemas titulu

Zināmas 15 dziesmas, kas cīnīsies par „Muzikālās Bankas” vērtīgākās dziemas titulu

Kultūras ziņas 48
Nojaukta grausta vietā ierīkos bērnu rotaļu laukumu

Nojaukta grausta vietā ierīkos bērnu rotaļu laukumu

Pilsētas ziņas 131
Skolas atkal gaidīs savus absolventus!

Skolas atkal gaidīs savus absolventus!

Izglītības ziņas 101
Daugavpils tūrisma piedāvājumu popularizēs tūrisma izstādē Viļņā

Daugavpils tūrisma piedāvājumu popularizēs tūrisma izstādē Viļņā

Pilsētas ziņas 36
Ģimenes diena ''Iepazīsti tekstilmākslu''

Ģimenes diena ''Iepazīsti tekstilmākslu''

Kultūras ziņas 85

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Vai sakarā ar pasažieru lūgumu Jūs piekrītat pārcelt autobusa maršruta Nr. 17A atiešanas laiku no pieturas “Esplanāde” darba dienās no plkst. 22:07 uz 22:16 ?