Šobrīd Daugavpilī

Tuvākie notikumi

Daugavpils akordeonistu orķestra koncerts
30 Nov 18:00
Tikšanās ar rakstnieci, tulkotāju un reklāmas tekstu autori Ievu Melgalvi
01 Dec 12:30
Filma “Valiant! Brauciens uz brīvu Latviju”
01 Dec 17:30
Muzeja Ziemassvētku eglītes iedegšanas pasākums
02 Dec 16:00
Atklātais mūsdienu deju turnīrs “Show Me Your Style”
03 Dec 10:00
Basketbols | Daugavpils Universitāte PRET Rīgas Stradiņa universitāte
03 Dec 14:00
Izstāde
03 Dec 14:00
VOLEJBOLS | SUFA KLUBS/DU PRET RSU/MSG
03 Dec 16:00

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Cik bieži Jūs izmantojat iespēju griezties iestādēs, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus (e-pieraksts, e-adrese, Latvija.lv?