Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Daugavpils pilsēta un novads gatavi pavasara paliem

Daugavpils pilsēta un novads gatavi pavasara paliem

26. februārī pēc Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Igora Prelatova iniciatīvas videokonferences režīmā notika Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas tikšanās, kuras gaitā pilsētas un novada pašvaldību, kā arī valsts dienestu pārstāvji pārrunāja gatavību pavasara paliem. Plūdu iespējamība šogad ir neliela, tomēr ledus biezums Daugavā ir līdz 40 cm, kas kušanas rezultātā var ievērojami pacelt upes ūdens līmeni. Atbildīgie dienesti norāda, ka visa darba tehnika – laivas, sūkņi un citas iekārtas – ir labā stāvoklī.

Lasīt vairāk
Pilsētas ziņas 79
Piešķirts finansējums  projektam  “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta”

Piešķirts finansējums projektam “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta”

Pilsētas ziņas 80
Latgales kultūras un radošās personības aicinātas sadarboties un apspriest Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas veidošanu

Latgales kultūras un radošās personības aicinātas sadarboties un apspriest Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas veidošanu

Kultūras ziņas 138
Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi septiņas projektu iesniegumu atlases

Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi septiņas projektu iesniegumu atlases

Domes ziņas 56
Daugavpils šūšanas uzņēmums gūst atzinību starptautiskajā medicīnas preču tirgū

Daugavpils šūšanas uzņēmums gūst atzinību starptautiskajā medicīnas preču tirgū

Pilsētas ziņas 91
“Baltkrievu lasījumi” piedalījās zinātnieki un pētnieki no piecām valstīm

“Baltkrievu lasījumi” piedalījās zinātnieki un pētnieki no piecām valstīm

Kultūras ziņas 53

Tuvākie notikumi

VK Ezerzeme/DU-VK Biolars/Jelgava. Latvijas čempionāta kvalifikācijas spēle. Spēle bez skatītājiem!
28 Feb 17:00
Pieteikšanās Poļu un latviešu estrādes dziesmu konkursam (online)
01 Mar 00:00
Sieviešu dienas treniņu cikls
01 Mar 00:00
Leonīda Dobičina romāna “Enpils” («Город Эн») kolektīvā lasīšana
03 Mar 00:00
Koncerts “Pavasara iedvesma”
08 Mar 00:00
Meteņu maratons
08 Mar 00:00
Tiešsaistes darbnīca bibliotekāriem “Nediskriminējoša darba kultūra un vide”
10 Mar 10:00
Jefrosinijas Leles gleznu izstāde
12 Mar 00:00

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Kāda ir Tava Jaunā gada apņemšanās?