Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Atkušņa laikā jāuzmanās no lāstekām

Atkušņa laikā jāuzmanās no lāstekām

Atkusnim strauji nomainot aukstās dienas, kas bija bagātas ar sniegu, uz jumtiem un palodzēm veidojas lāstekas. Tās, tāpat kā bieza sniega kārta, kas jebkurā brīdī var noslīdēt no jumta, ir nopietns apdraudējums gājējiem un transportlīdzekļiem, kas novietoti pie ēkām. Šajā laikā jāvelta pastiprināta uzmanība tam, vai jūsu īpašums nav kļuvis bīstams apkārtējiem.

Lasīt vairāk
Pilsētas ziņas 63
Vecāko klašu skolēni aicināti piedalīties konkursā par ASV vēsturi

Vecāko klašu skolēni aicināti piedalīties konkursā par ASV vēsturi

Kultūras ziņas 56
Rakstīsim eseju uz konkursu par Ivana Šamjakina darbiem!

Rakstīsim eseju uz konkursu par Ivana Šamjakina darbiem!

Kultūras ziņas 57
Arī 22. un 23.  janvārī Latvijā noteikta komandantstunda

Arī 22. un 23. janvārī Latvijā noteikta komandantstunda

Pilsētas ziņas 274
Deputāti skata lēmumprojektu par atļauju slēgt Vispārīgo vienošanos par pilsētas ielu uzturēšanu

Deputāti skata lēmumprojektu par atļauju slēgt Vispārīgo vienošanos par pilsētas ielu uzturēšanu

Domes ziņas 92
Iespēja pieteikt izstādes projektu Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā

Iespēja pieteikt izstādes projektu Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā

Kultūras ziņas 105

Tuvākie notikumi

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Kāda ir Tava Jaunā gada apņemšanās?