Daugavpils kapsētas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.05.2023, 12:22

Daugavpilī ir 8 kapsētas, kuras pārzina Komunālās saimniecības pārvalde, bet apsaimnieko – „SIA LabiekārtošanaD”, to kopējā platība – vairāk nekā 96 ha. 

Pamatojoties uz 2021. gada 11. februāra Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.9 “Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” 2.7. apakšpunktu, kas nosaka, ka “kapsētu apsaimniekotājs –SIA "Labiekārtošana –D", kurai Daugavpils pilsētas dome deleģējusi pārvaldes uzdevumu veikt kapsētu uzturēšanu”, lai nodrošinātu Noteikumu 27., 37. punktu izpildi, kur noteikts kapsētu apsaimniekotājam par pienākumu ievietot Daugavpils pilsētas portālā informāciju par bezpiederīgajiem atzītajiem mirušajiem un nezināmām personām un to apbedīšanas vietām, un informāciju par nekoptu kapavietu.

 Informācija par nekoptu kapavietu Nezināmu personu apbedīšanas vietas 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!