Šobrīd Daugavpilī

Darba piedāvājumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.08.2021, 19:42

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023.gada 21.novembrim (sūtot pieteikumu pa pastu vai elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023.gada 21.novembrim plkst. 17.00).

Lasīt vairāk...

Pretendentus/-es lūdzam iesniegt pieteikumu, CV un izglītības apliecinošus dokumentus līdz 2023.gada 25.oktobrim uz e-pastu: attistiba@daugavpils.lv vai Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamentā K.Valdemāra 13, k.206., Daugavpils, LV- 5401

Darba līgums uz noteikto laiku – 01.11.2023. – 31.12.2025.

Lasīt vairāk...

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

  • Pieteikumu var iesūtīt pa pastu vai klātienē, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa (priekšsēdētāja) amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi „SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa (priekšsēdētāja) amata kandidātu atlasei” var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.
  • Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023.gada 17.oktobrim ieskaitot.

Lasīt vairāk...

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums būvinspektora amatam” līdz 2023.gada 27.oktobrim sūtīt uz e-pastu: ppdep@daugavpils.lv vai pa pastu adresējot Daugavpils valstspilsētas pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam Raiņa iela 28, Daugavpils, LV- 5401

Uzziņas pa tālruni: 65407780, 65407782 65407781; e-pasts: ppdep@daugavpils.lv

Lasīt vairāk...

Darbs uz nenoteiktu laiku, normālais darba laiks, pusslodze (20 stundas nedēļā). Ar mēnešalgu (bruto) 1100,00 euro

CV ar norādi “Psihologs” sūtīt uz e-pasta adresi: priedite@daugavpils.lv līdz 23.10.2023.

Kontaktinformācija: tālr. 65446033

Lasīt vairāk...

Darbs uz nenoteiktu laiku, normālais darba laiks (40 stundas nedēļā). Ar mēnešalgu (bruto) 1050,00 euro

CV ar norādi “Sociālais pedagogs, pedagogs” sūtīt uz e-pasta adresi: priedite@daugavpils.lv līdz 23.10.2023.

Kontaktinformācija: tālr. 65446033

Lasīt vairāk...

Darbs uz noteiktu laiku, summētais darba laiks (stundas tarifa likme). Stundas tarifa likme  4,9102 euro/h

CV ar norādi “Audzinātājs” sūtīt uz e-pasta adresi: priedite@daugavpils.lv līdz 23.10.2023.

Kontaktinformācija: tālr. 65446033

Lasīt vairāk...

Darbs uz nenoteiktu laiku, normālais darba laiks (40 stundas nedēļā). Ar mēnešalgu (bruto) 950,00 euro

CV ar norādi “Sociālais rehabilitētājs” sūtīt uz e-pasta adresi: priedite@daugavpils.lv līdz 23.10.2023.

Kontaktinformācija: tālr. 65446033

Lasīt vairāk...

Darbs uz nenoteiktu laiku, normālais darba laiks (40 stundas nedēļā) . Ar mēnešalgu (bruto) 1180,00 euro.

CV ar norādi “Sociālais darbinieks” sūtīt uz e-pasta adresi: priedite@daugavpils.lv līdz 23.10.2023.

Kontaktinformācija: tālr. 65446033

Lasīt vairāk...

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” izsludina konkursu uz orķestra galvenā diriģenta , mākslinieciskā vadītāja amatu

Pieteikuma dokumentus līdz 2023. gada 7. augustam var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams”, Rīgas ielā 22, Daugavpils, LV-5401, vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu uz iestādes e-pastu: vienibasnams@vienibasnams.lv, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē iestādes vadītajam iestādes darba laikā. Uz aploksnes norādīt: “Pieteikums Vienības nama orķestra galvenā diriģenta, mākslinieciskā vadītāja amatam”, kā arī pretendenta vārdu, uzvārdu, adresei un tālruņa numuru .

Lasīt vairāk...

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!