Šobrīd Daugavpilī

Zaļā Daugavpils

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.10.2018, 17:45

Pilsētu raksturo ne tikai daudz kultūrvēsturisko objektu, sporta un kultūras notikumu, bet arī daudz ūdeņu un zaļo teritoriju.

Pilsētas administratīvā teritorija aizņem 72,36 km2 lielu platību. No pilsētas teritorijas kopējās platības dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme aizņem 34%, zeme zem ūdeņiem - 13%, mežu zeme - 6%, lauksaimniecības zemes - 2%.

Pilsētā ir daudz zaļo teritoriju – meži, septiņi mežaparki, 33 parki un skvēri. Meži izvietoti pilsētas Z daļā – Mežciema rajonā, Stropu, Križu rajonā un pilsētas A rajonā, kur atrodas Ruģeļu, Čerepovas mežu masīvs. Pilsētas Z teritorijā esošie meži tālāk pāriet Līksnas un Naujenes pagastu teritorijās. Mežu teritorijas kopumā aizņem 1 627 ha (no tām 67% sastāda Daugavpils pilsētas pašvaldības meži un 8% valsts meži). Pilsētas meži pēc sugu sastāva, galvenokārt, ir jauktie skuju koku meži (egle, priede), nedaudz lapu koki. Mežu teritorijās sastopamas atsevišķas retu koku, floras un faunas ekosistēmas. Stropu – Križu un Ruģeļu mežu teritorijā vietām ir pauguri ar izteiktiem reljefa kāpumiem.

Pilsētā ir vairākas bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgas teritorijas: Ruģeļu dīķu teritorija, Baltijas sikspārņu kolonija Daugavpils cietokšņa nocietinājumos, Ķīru kolonijas Daugavpils pilsētas Esplanādes purvā un Gubiščes ezers. Laika posmā no 2013. līdz 2017.gadam no kopējā pilsētas parku skaita labiekārtoti un uzturēti kārtībā ir 63.6%.