Šobrīd Daugavpilī

Izsludinātie iepirkumi un iepirkuma procedūras

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.10.2020, 11:38

UZMANĪBU!!! Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts  reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Līdz ar minēto visa informācija par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kas uzsāktas sākot ar 2019.gada 1.janvāri, tiks publicētas tikai tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Daugavpils pašvaldības mājas lapā informācija netiks dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams šeit: https://www.iub.gov.lv/lv/node/882.

 

Statuss
Iepirkuma nosaukums
Aktīvs
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi. Uzņēmuma energoaudita veikšana
Aktīvs
Aktīvs
Aktīvs
Aktīvs
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi. Fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšana Viestura iela 10
Aktīvs
Aktīvs
Aktīvs
Aktīvs
Aktīvs
Zemsliekšņa iepirkumi (9. Panta kārtībā). LED dekora materiālu papildus iegāde un piegāde
Aktīvs
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi. Darba apģērbu piegāde
Aktīvs
Aktīvs
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi. Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana un pielāgošana
Aktīvs
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi. Divasmeņu tramvaju pārmiju iegāde un pielāgošana