Komitejas, komisijas, darba grupas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.05.2024, 11:30

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija Lēmumu nr.424 (prot. Nr.29, 1.§)

Komitejas priekšsēdētājs: Andrejs Elksniņš

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Aleksejs Vasiļjevs

Komitejas locekļi:

 • Valērijs Kononovs
 • Anatolijs Gržibovskis
 • Nataļja Kožanova
 • Līvija Jankovska
 • Igors Prelatovs
 • Jānis Lāčplēsis
 • Pēteris Dzalbe

Protokoliste: Administratīvā departamenta lietvedības pārzine Irina Prozore

K.Valdemāra iela 1, 207.kabinets, tālr.: 654-40505

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija Lēmumu nr.424 (prot. Nr.29, 1.§), grozīts ar 15.06.2023. Lēmumu nr.329 (prot.Nr.13, 3.§), grozīts ar 25.01.2024. Lēmumu nr.14 (prot.Nr.2, 2.§)

Komitejas priekšsēdētāja: Nataļja Kožanova

Komitejas priekšsēdētājas vietniece: Viktorija Sporāne-Hudojana

Komitejas locekļi:

 • Aleksejs Vasiļjevs
 • Dmitrijs Valainis
 • Līvija Jankovska
 • Jānis Lāčplēsis
 • Ivars Šķinčs

 

Protokoliste: Administratīvā departamenta Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas lietvedības pārzine Vita Pavloviča

K.Valdemāra iela 1, 207.kabinets, tālr.: 654-04378

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija Lēmumu nr.424 (prot. Nr.29, 1.§), grozīts ar 29.07.2021. Lēmumu nr.461 (prot.Nr.31, 2.§), grozīts ar 25.01.2024. Lēmumu nr.14 (prot.Nr.2, 2.§)

Komitejas priekšsēdētāja: Līvija Jankovska

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks: Aleksejs Vasiļjevs

Komitejas locekļi:

 • Viktorija Sporāne-Hudojana
 • Nataļja Kožanova
 • Anatolijs Gržibovskis
 • Jānis Lāčplēsis
 • Ivars Šķinčs

Protokoliste: Administratīvā departamenta Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas lietvedības pārzine Vita Pavloviča

K.Valdemāra iela 1, 207.kabinets tālr.: 654-04378

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Īpašuma un mājokļu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija Lēmumu nr.424 (prot.nr.29, 1.§), grozīts ar 29.07.2021. Lēmumu nr.461 (prot.Nr.31, 2.§), grozīts ar 29.11.2021. Lēmumu nr.775 (prot.Nr.45, 18.§); grozīts ar 15.06.2023. Lēmumu nr.329 (prot.Nr.13, 3.§), grozīts ar 25.01.2024. Lēmumu nr.14 (prot.Nr.2, 2.§)

Komitejas priekšsēdētājs: Mihails Lavrenovs

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Anatolijs Gržibovskis

Komitejas locekļi:

 • Valērijs Kononovs
 • Aleksejs Vasiļjevs
 • Igors Aleksejevs
 • Mečislavs Truskovskis
 • Ivars Šķinčs

Protokoliste: Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļas nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste Marika Gabrunova

K.Valdemāra iela 1, 4.kabinets, tālr.: 654-04352

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Pilsētas saimniecības un attīstības komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija Lēmumu nr.424 (prot. Nr.29, 1.§), grozīts ar 29.07.2021. Lēmumu nr.461 (prot.Nr.31, 2.§), grozīts ar 29.11.2021. Lēmumu nr.775 (prot.Nr.45, 18.§)

Komitejas priekšsēdētājs: Igors Aleksejevs

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Mihails Lavrenovs

Komitejas locekļi:

 • Anatolijs Gržibovskis
 • Igors Prelatovs
 • Valērijs Kononovs
 • Aleksejs Vasiļjevs
 • Ivars Šķinčs

Protokoliste: Attīstības departamenta referente Elīna Pūga

K.Valdemāra iela 13, 206.kabinets, tālr.: 654-76064

Dokumenti (Domes lēmumi par pastāvīgajām komitejām)


Daugavpils valstspilsētas pašvaldības PASTĀVĪGĀS KOMISIJAS

Dokumenti (Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pastāvīgo komisiju nolikumi)

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!