Budžets

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.10.2023, 13:25

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti.

Gadskārtējais pašvaldības budžets ir dokuments, kuru apstiprina kā pašvaldības saistošos noteikumus, ietverot informāciju par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, datus par iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumu, datus par budžeta deficīta finansēšanu, informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem un citu informāciju.

Sadaļā PLĀNS ir pieejami pašvaldības saistošie noteikumi par budžetu un budžeta grozījumiem.

Sadaļā IZPILDE ir atspoguļota budžeta izpilde kopš gada sākuma pa mēnešiem.

Darbinieku un amatpersonu atalgojums.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!