Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2020, 12:24

Daugavpils pilsētas dome ir uzsākusi aktīvu darbu pie jaunās pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam (AP 2027) izstrādes. Daugavpils pilsētas attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde ir uzsākta, pamatojoties uz 2020.gada 13.augusta Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.341 un tiek veikta, pašvaldībai sadarbojoties ar SIA “Reģionālie projekti”.

AP 2027 izstrādes ietvaros no 5. līdz 20.oktobrim tika organizēta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par pilsētas attīstības vajadzībām.

 

Aicinām sekot līdzi aktuālajiem jaunumiem saistībā ar AP 2027 izstrādi domes mājas lapā. Jautājumu, priekšlikumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu attistiba@daugavpils.lv