Sabiedriskais transports

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.06.2024, 11:02

AS “Daugavpils satiksme" nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpilī 4 tramvaju un 33 autobusu maršrutos ar 42 tramvaju vagoniem un 60 autobusiem.

Tramvaju kustības saraksts

Autobusu kustības saraksts

Pašlaik tramvaju parkā ir 8 modeļa – 71-911, 4 modeļa - 71-631, 8 modeļa – 71 623-02, 12 modeļa – KTM5M3, 10 modeļa - TATRA, 3 modeļa - RVR tramvaju vagoni. Autobusu parks sastāv no 28 Solaris, 16 Volvo, 5 Iveco un 11 Mercedes Benz mazietilpības autobusiem.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.615 AS “Tramvaju uzņēmums” nomainīja savu nosaukumu uz AS “Daugavpils satiksme”. Daugavpils pilsētas dome 2013.gada 17.decembrī pieņēma lēmumu Nr.634 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” reorganizācijas uzsākšanu, nodalot Daugavpils pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu daļu un pievienojot to akciju sabiedrībai “Daugavpils satiksme”. No 2014.gada 1.janvāra AS “Daugavpils satiksme” veic pārvadājumus arī ar autobusiem.

Sabiedriskais transports

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.447 no 15.07.2021. uzsākts AS “Daugavpils satiksme” un SIA “Parkings D” reorganizācijas process, 01.10.2021. tika parakstīts reorganizācijas līgums un ar 24.03.2022. LR uzņēmuma reģistra lēmumu Nr. 6‑12/161/2 SIA “Parkings D” tika pievienota AS “Daugavpils satiksme”.

            Šobrīd maksas autostāvvietas ir organizētas īpaši noslogotos ielu posmos, kur ir nepieciešami nodrošināt transportlīdzekļu rotāciju, sociāli-ekonomiskās aktivitātes vietu lielākās pieejamības nodrošināšanai gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem. To skaits, izvietošanas ērtība un komforta līmenis ietekmē dažādu iestāžu darbību (īpaši tirdzniecības un pakalpojumu sfērās), kā arī palielina vai samazina transporta plūsmas apkalpošanas līmeni un ietekmē apkārtējo vidi.

https://satiksme.daugavpils.lv/autostavvietas

AS “Daugavpils satiksme” īstenotā projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros 2020.gadā iegādājās 8 jaunus zemās grīdas četrasu tramvaju vagonus.

KF projekta ietvaros kopš 2020.gada 5.februāra AS “Daugavpils satiksme” uzsāka pasažieru pārvadāšanu tramvaju 3.maršruta jaunajā posmā no Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai. Jaunais tramvaju maršruts ir ieguvis lielu popularitāti iedzīvotāju vidū, it sevišķi tas ir aktuāls iedzīvotājiem no Stropu un Neredzīgo biedrības apkaimēm, kā arī ir atvieglota pasažieru nokļūšana līdz dažādām reģionālās slimnīcas nodaļām.

Kā arī projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros pabeigti un 2021.gada sākumā pieņemti ekspluatācijā tramvaju līnijas un kontakttīklu pārbūves darbi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis. Rezultātā ir nodrošināta mūsdienīga tramvaju elektroapgādes sistēma un tramvaju kustības regularitāte. Tramvaja kustība ir kļuvusi līdzenāka, drošāka un ātrāka. Kontakttīkls pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, kas ievērojami uzlabo tramvaju vagonu ekspluatāciju un kustības ātrumu.

https://satiksme.daugavpils.lv/projekti

 

Atskaites, pārskati, plāni

Taksometru pakalpojumi (2024. gadā) 

Taksometru pakalpojumi (2023. gadā) 

Taksometru pakalpojumi (2022. gadā) 

Pasažieru skaits pa dienām 2021.gada janvārī

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti Daugavpils pilsētā 2022.gadā

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti Daugavpils pilsētā 2021.gadā

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti Daugavpils pilsētā 2020.gadā

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti Daugavpils pilsētā 2019.gadā

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti Daugavpils pilsētā 2018.gadā

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti Daugavpils pilsētā 2017.gadā

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti Daugavpils pilsētā 2016.gadā 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti Daugavpils pilsētā 2014.gadā

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti Daugavpils pilsētā 2013.gadā

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas rezultāti Daugavpils pilsētā 2012.gadā

AS "Daugavpils satiksme" gada pārskats par 2014.gadu

AS „Daugavpils satiksme" darbības un attīstības stratēģija  2014. - 2016.gadam 

AS "Daugavpils satiksme" 2014.gada rīcības plāna un budžetu plāna izpildes analīze

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!