Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.04.2020, 16:23

Pilsētas dome aicina aktīvās NVO pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai

Jau 10 gadus Daugavpils pilsētas dome īsteno sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas programmu. Šīs programmas mērķis ir palīdzēt grupām, kas īsteno sabiedrībai nozīmīgus projektus un aktivitātes Daugavpils administratīvajā teritorijā, lai risinātu problēmas sociālajā, veselības, izglītības, mākslas, kultūras un jaunatnes politikas jomā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 52
Daugavpilī ieviesīs materiālo pabalstu pilngadīgo personu aizgādņiem

14.janvārī Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti akceptēja grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām", kas paredz ieviest materiālo pabalstu rīcībnespējīgo pilngadīgo personu aizgādņiem.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 59
Valentīns Plonis atbrīvots no ieņemamā amata

14. janvārī Domes sēdē deputāti atbrīvoja Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra direktoru Valentīnu Ploni no ieņemamā amata.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 99
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 14.janvārī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 287
Sociālais dienests izsniegs jaungada dāvanas līdz 28. janvārim

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” atgādina, ka  līdz 2021. gada 31.janvārim  Liepājas ielā 4  notiek jaungada dāvanu komplektu izsniegšana šādām klientu kategorijām: 

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 153
Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2021.gada 12.janvārī plkst. 13.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 183
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 223
Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde

2021.gada 13.janvārī  plkst. 14.00 videokonferences režīmā notiks Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde.

Darba kārtībā tiks izskatīti fizisko un juridisko personu iesniegumi.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 47
Par ES pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakām

Sociālais dienests informē, ka atsevišķi dzīvojošas personas, kuru ienākumu līmenis ir no 242,01 euro līdz 327,00 euro var saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu Sarkanajā krustā. Lai atbalstu saņemtu personām, kurām iepriekš statusa izziņā nebija norādes par atbalsta saņemšanu var sazināties ar Dienestu pa tālruni, lai vienotos par statusa izziņas saņemšanas kārtību.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 77
Jaunajā gadā mainījusies sociālo statusu piešķiršanas kārtība

Ar 1.janvāri spēkā stājušies valdības noteiktie grozījumi saistošajos noteikumos, kas nosaka sociālās palīdzības sniegšanas kārtību valstī, līdzsvarojot šo atbalstu dažādās pašvaldībās. Jaunie nosacījumi ir labvēlīgāki visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem, taču Daugavpilī, kur atbalsta apmērs vairākām kategorijām ir lielāks, nekā citviet valstī, virknē gadījumu nedaudz stingrāki kļūs kritēriji, kas ļauj saņemt maznodrošinātās mājsaimniecībastatusu. Tomēr pašvaldībā tiek meklēti risinājumi, lai atbalstītu visus iedzīvotājus, kas nonākuši ekonomiski sarežģītā situācijā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 168
Daugavpils sabiedriskās organizācijas var iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai konkursa kārtībā

No 2021.gada 2.janvāra līdz 1.februārim Daugavpils pilsētas pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Sabiedrisko organizāciju projektu īstenošanai konkursa kārtībā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 347
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 7.janvārī, plkst.11.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 165
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde  2021.gada 7.janvārī, plkst.15.00 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 73
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 7.janvārī, plkst.14.00 videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 49
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 7.janvārī plkst. 10.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 55
Par SIA “Daugavpils lidosta” valdes locekli iecelts Nikolajs Jefimovs

4. janvārī notika SIA “Daugavpils lidosta” dalībnieku sapulce. Uz 5 gadiem par SIA “Daugavpils lidosta” valdes locekli iecelts Nikolajs Jefimovs.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 154
Sociālais dienests atsāks maksājumus skaidrā naudā 11. janvārī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” informē, ka  skaidras   naudas  izmaksas Sociālā  dienesta  kasē  Vienības ielā 8  sāksies ar  2021. gada 11.janvāri.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 95
Sociālās palīdzības nodaļas klientu ievērībai !

Sociālais dienests informē, ka Sociālās palīdzības nodaļa ( Klientu apkalpošanas centrs Lāčplēša iela 39, klientu pieņemšanas punkti Liepājas ielā 4, Šaurā ielā 28 un Vienības ielā 8) no 04.01.2021. līdz 06.01.2021. klātienē klientus nepieņems  tehnisko iemeslu dēļ. Iesniegumus varēs  iesniegt :

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 101
Svarīgas  izmaiņas no 01.01.2021.g. garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) noteikšanā un trūcīgo/maznodrošināto statusa  piešķiršanā

Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) paaugstināts no 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 161
Žanna Kulakova iecelta Tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktora amatā

29. decembra Domes sēdē deputāti iecēla Žannu Kulakovu Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktora amatā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 156