Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.10.2018, 16:20

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2018.gada 13.decembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 93
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2018.gada 7.decembrī, plkst.9.00  Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

 

 

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 394
Nākamgad plāno pārbūvēt Rīgas ielas posmu gar tirdzniecības centru „SOLO”

Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas kārtējā sēdē tika skatīts jautājums par satiksmes organizācijas izmaiņām pilsētas centrā, kas tiks ieviestas līdz ar Rīgas ielas posma pārbūvi un labiekārtošanu. 
Daugavpils pilsētas Komunālās saimniecības pārvalde šogad strādā pie būvprojekta, saskaņā ar kuru centrālā gājēju iela, Rīgas iela, mainīs veidolu un tiks pārbūvēta posmā no  Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas  ielai.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 188
Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2018.gada 6.decembrī  plkst.16.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1 Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 43
Kārtējā preses konference Daugavpils Domē

4. decembrī Daugavpils Domē notika kārtējā preses konference. Mediju pārstāvji tika informēti par siltumenerģijas tarifu Daugavpilī un darbu, kas tiek veikts, lai to samazinātu.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 118
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2018.gada 6.decembrī, plkst.14.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 72
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde 2018.gada 6.decembrī, plkst.13.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 26
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2018.gada 6.decembrī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 34
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 2018.gada 6.decembrī, plkst.11.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 35
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2018.gada 6.DECEMBRĪ, plkst. 9.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 33
Križos veidos pastaigu taku

Pilsētbūvniecības un vides komisijā skatīja Križu iedzīvotāju ierosinājumu labiekārtot aktīvās atpūtas vietas.
Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta speciālisti bija sagatavojuši savu redzējumu par šī mikrorajona attīstību- esošā stadiona modernizācija, jaunu aktīvās atpūtas iekārtu uzstādīšana, veselības taku izveide. Komisijas locekļi nolēma sākt ar nūjošanas takas izveidi, tās iezīmēšanu dabā, lai Križu iedzīvotājiem būtu iespēja aktīvi atpūsties.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 93
Stājās spēkā grozījumi saistošajos noteikumos “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

29.11.2018. stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes  saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kuri izstrādāti ar mērķi uzlabot dzīves apstākļus ģimenēm ar 2 nepilngadīgiem bērniem. Līdz ar to tiks paplašināts personu loks, kurām pašvaldība izīrēs dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 108
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 2018.gada 30.novembrī, plkst.14.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 286
Daugavpilī samazināsies siltumenerģijas tarifs

28. novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ( SPRK) padomes sēdē tika izskatīts jautājums par iesniegto PAS “Daugavpils siltumtīkli” jaunu siltumenerģijas tarifu plānu.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 237
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2018.gada 29.novembrī, plkst.11.05   Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 353
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2018.gada 29.novembrī, plkst.11.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 172
Parakstīts līgums par jaunu tramvaja vagonu piegādi

Līgumu parakstīja AS “Daugavpils satiksme” un UAB “Railvec” vadība. Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Igors Prelatovs izteica cerību, ka projekts tiks realizēts veiksmīgi, būs gan jauni tramvaju vagoni, gan moderni sliežu ceļi.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 295
Daugavpils domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde

2018.gada 28.novembrī plkst.15.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta sēžu zālē Raiņa ielā 28 notiks Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde. Darba kārtībā tiks izskatīti fizisko un juridisko personu iesniegumi.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 58
Daugavpili apmeklēja jaunais Baltkrievijas vēstnieks Latvijā

Baltkrievijas vēstnieka pienākumus Latvijā sācis pildīt Vasīlijs Markovičs. 23. novembrī viņš apmeklēja Daugavpils Domi, kur tikās ar Domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Igoru Prelatovu.
Vasīlijs Markovičs Daugavpili ļoti labi pazīst, jo pirms 20 gadiem bija Baltkrievijas ģenerālkonsulāta konsuls Daugavpilī.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 126
Rihards Eigims atbrīvots no Daugavpils Domes priekšsēdētāja amata

22. novembra Domes sēdē kā papildjautājums tika izskatīts lēmumprojekts par Daugavpils Domes priekšsēdētāja Riharda Eigima atbrīvošanu no Domes priekšsēdētāja amata.

Lasīt vairāk...

Domes_zinas 579