Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.04.2020, 16:23

Tiek izsludināta nomas tiesību izsole uz jaunbūvējamo ražošanas ēku

Domes sēdē 26. novembrī deputāti pieņēma lēmumu izsludināt nomas tiesību izsoli uz jaunbūvējamo ražošanas ēku, ko pašvaldība plāno uzbūvēt Spaļu ielā 4k -2.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 54
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2020.gada 26.novembrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 384
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde  2020.gada 26.novembrī, plkst.13.20 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 165
Īpašuma komitejas ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas ārkārtas sēdes darba kārtība 2020.gada 26.novembrī plkst. 13.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 91
Uz laiku  pensionāriem braukšanai sabiedriskajā transportā tiek noteikts atvieglojums 50%

24. novembrī Domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma lēmumu ārkārtas situācijas laikā noteikt braukšanas maksas atvieglojumu pensionāriem sabiedriskajā transportā 50% apmērā, tas ir 25 centi. Iepriekš pensionāriem atvieglojums bija 100% apmērā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 326
Par Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdes sasaukšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo un trešo daļu, sasaucu Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 24.11.2020. plkst. 13:00 (videokonferences režīmā) 

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 341
Akceptēti jauni noteikumi sociālā atbalsta piešķiršanai

19.novembrī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē deputāti akceptēja virkni grozījumu noteikumos par sociālās palīdzības sniegšanu, lai iespējami plašāku materiālo atbalstu no pašvaldības varētu saņemt gan trūcīgie iedzīvotāji, gan tie, kas nonākuši krīzes situācijās.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 179
Pašvaldība atgādina par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu

Daugavpils pašvaldība atgādina, ka līdz 2020. gada 1.decembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Sakarā ar koronavīrusa pandēmiju, nodokļu maksāšanas termiņi ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu tika izmainīti šī gada martā. Saskaņā ar iepriekšējiem termiņiem, aktuālais maksājums būtu jāveic līdz 15. novembrim, taču tas bija pārcelts uz vēlāku laiku.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 134
Noslēgušies vairāki konkursi uz Domes izsludinātajām vakantajām amatu vietām

Noslēgusies pieteikšanās uz AS “Daugavpils satiksme” 3 padomes locekļu amatiem, iesniegti 5 pieteikumi. Uz AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļu amatiem Domē saņemti 4 pieteikumi.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 187
Grozīti Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.4 ''Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu''

Noteikumi paredz palielināt ģimenes (personas) ienākuma līmeni līdz 400 euro personas atzīšanai par maznodrošinātu (agrāk bija 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, jeb 344 euro 2020.gadā), un pieļaujamo uzkrājumu apmēru 1200 euro (agrāk bija 240% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, jeb 1032 euro 2020.gadā), tādejādi paplašinot personu loku maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa saņemšanai.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 43
Pieņemti  Domes Saistošie noteikumi “Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību”

Noteikumi pieņemti 2020.g. 19.novembra ārkārtas Daugavpils domes sēdē un paredz šādu atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 121
Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras suvenīru produkcija kļūs pieejamāka

2020. gada 19. novembrī Daugavpils pilsētas domes deputāti apstiprināja grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos, kas nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras uzcenojumu par suvenīru produkciju.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 102
Par Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdes sasaukšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo un trešo daļu, sasaucu Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2020.gada 19.novembrī, plkst. 16:00, (videokonferences režīmā)

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 442
Pagarināts trūcīgo un maznodrošināto izziņas termiņš līdz 2021. gada janvāra  beigām

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normām trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas  derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu līdz 2021. gada 31. janvārim.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 143
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2020.gada 19.novembrī, plkst.15.00 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 106
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasaucSociālo jautājumu komitejas sēdi2020.gada 19.novembrī, plkst.14.00videokonferences režīmāun izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 76
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 19.novembrī, plkst.11.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 68
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 256
Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde

2020.gada 20.novembrī plkst.10.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta sēžu zālē Raiņa ielā 28, videokonferences režīmā notiks Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 67
Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2020.gada 19.novembrī plkst. 13.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 70