Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.04.2021, 18:15

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks A.Vasiļjevs sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 27.jūnijā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 90
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks A.Vasiļjevs sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 20.jūnijā, plkst. 14.30,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 220
PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība paziņo, ka 2024.gada 17. jūnijā ir pieņemts Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmums Nr.2-2.4/1 „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000200078 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 69
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdes darba kārtība, Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 20.jūnijā, plkst.14.00

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 88
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 20.jūnijā plkst. 13:00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 73
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 20.jūnijā plkst.11:00, unizsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 86
Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde 2024.gada 20.jūnijā, plkst.10.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 94
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2024.gada 20.jūnijā plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 61
Daugavpili Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē turpmāk pārstāvēs A. Elksniņš

13. jūnija Dome sēdē skatīts jautājums par pašvaldības pārstāvību Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē. Turpmāk šo funkciju veiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 298
R. Ģiptere atbrīvota no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītājas amata

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē 13. jūnijā izskatīts jautājums par Rutas Ģipteres atbrīvošanu no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītājas amata.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 309
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 264
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 13. jūnijā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 512
Daugavpils bāriņtiesa atskaitījās par darbu 2023. gadā

30. maijā domes sēdē deputātiem tika iesniegts pārskats par Daugavpils bāriņtiesas darbu 2023. gadā. Pārskata gadā paveikts plašs darbs, lai pasargātu no tiesību pārkāpumiem ikvienu bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju. Notika aktīvs darbs audžuģimeņu piesaistīšanai un ģimeniskas dzīves vides nodrošināšanai bērniem, kas nonākuši sarežģītā dzīves situācijā.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 309
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdes darba kārtība, Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 6.jūnijā, plkst.14.00

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 235
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 6.jūnijā plkst.11:00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 248
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2024.gada 6.jūnijā plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 230
Pašvaldība piešķīra finansējumu “Bērnu sociālā aprūpes centra” darbības nodrošināšanai

Lai veicinātu kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un nodrošinātu “Bērnu sociālā aprūpes centra” (Komandanta ielā 3) darbību, 30. maijā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu piešķirt no pašvaldības budžeta pašvaldības iestādei „Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs „Priedīte”” 83 066 euro.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 352
Par 24. bērnudārza vadītāju iecelta Inese Skrimble

30. maijā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē skatīti jautājumi par 18. un 24. p.i.i. vadības maiņu.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 891
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēdes darba kārtība, Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 30.maijā, plkst. 13.45

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 386
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 498

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!