Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.04.2021, 18:15

Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 10.jūnijā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 544
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2021.gada 10.jūnijā, plkst.13.30 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 159
Turpinās iepriekšējā balsošana pašvaldību vēlēšanās

Latvijā turpinās iepriekšējā balsošana pašvaldību vēlēšanās: nobalsot var 3. jūnijā (9:00-16:00) un 4. jūnijā (13:00-20:00), savukārt vēlēšanu galvenajā dienā, 5. jūnijā, to varēs izdarīt no plkst.7:00 līdz 20:00. Ņemot vērā situāciju ar Covid-19, Centrālā vēlēšanu komisija iesaka, ja tas ir iespējams, balsot iepriekšējās balsošanas laikā, kad vēlēšanu iecirkņos ir novērojams viszemākās vēlētāju aktivitātes periods.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 140
Par Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdes sasaukšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo un trešo daļu, sasaucu Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2021.gada 3. jūnijā, plkst. 16:00, videokonferences režīmā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 242
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas Attīstības komitejas sēde videokonferences režīmā 2021.gada 3.jūnijā plkst.9.00

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 45
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2021.gada 3.jūnijā, plkst.15.00 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 57
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 3.jūnijā, plkst.14.00 videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 47
Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde

2021.gada 4.jūnijā plkst. 14.00 videokonferences režīmā notiks Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēde.

Darba kārtībā tiks izskatīti fizisko un juridisko personu iesniegumi.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 39
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes  Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 3.jūnijā, plkst.11.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 55
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 3.jūnijā plkst. 10.00 Videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 56
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 126
Sabiedriskā transporta vadītāji un konduktori saņems vienreizēju piemaksu par darbu Covid-19 apstākļos

Pirmdien, 31. maijā Daugavpils pilsētas dome lēma piešķirt līdzekļus vienreizējai piemaksai pašvaldības sabiedriskā transporta uzņēmumu darbiniekiem par darbu Covid-19 apstākļos.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 81
Sociālās palīdzības nodaļas klientu ērtībai

Lai mazinātu rindas, no 31. maija Sociālās palīdzības nodaļas Klientu  apkalpošanas centrā  Lāčplēša ielā 39  no pagalma puses ir uzstādītas kastes, kurās atrodas visu veidu  iesniegumu veidlapas sociālās palīdzības pieprasīšanai.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 64
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2021.gada 31.maijā, plkst.15.45 videokonferences režīmā

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 99
Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 31.maijā, plkst.16.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 160
Pašvaldību vēlēšanas- šodien, 31. maijā sākas iepriekšējā balsošana

5. jūnijā, Latvijā norisināsies kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas apstākļus, šis process tika nedaudz izmainīts - balsot būs iespējams jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī, katrā no tiem tiks ievērotas paaugstinātas epidemioloģiskās drošības prasības.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 734
Daugavpils pilsētas dome turpina atbalstīt medicīnas speciālistus

27. maijā Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti vienbalsīgi nobalsoja par stipendiju piešķiršanu “Māszinību” bakalaura programmas studējošajiem, finansiāla atbalsta sniegšanu zobārstniecības speciālistiem studiju maksas segšanai un pašvaldības atbalstāmo medicīnas speciālistu saraksta papildināšanu.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 120
Pašvaldība piešķirs naudas balvas par izglītojamo sasniegumiem

27. maijā Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti vienbalsīgi nobalsoja par naudas balvu piešķiršanu skolēniem, kuri guvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī atbalstīja naudas balvas apmēra palielināšanu valsts un Eiropas mēroga olimpiāžu laureātiem.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 217
Izbeigta Daugavpils pašvaldības līdzdalība SIA “Latgales laiks”

Atbilstoši likumdošanai, katrus 5 gadus pašvaldībai ir jāizvērtē līdzdalība kapitālsabiedrībās. 27. maijā Domes sēdē deputāti skatīja veikto izvērtējumu  par pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās un noteiktos stratēģiskos mērķus.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 182
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 27.maijā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 385