Šobrīd Daugavpilī

Ziņas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.04.2021, 18:15

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 6.oktobrī, plkst.11.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 12
Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde

Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde 2022.gada 6.oktobrī, plkst.10.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 21
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2022.gada 6.oktobrī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 20
NĪN maksāšanas paziņojumus aicina saņemt elektroniski

Daugavpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kuriem ir nekustamais īpašums Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri joprojām saņem maksāšanas paziņojumus pa pastu, izvērtēt iespēju turpmāk saņemt šos paziņojumus savā e-pastā.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 141
Daugavpils atkārtoti iesniedza Satversmes tiesā pieteikumu par karā kritušajiem veltītu pieminekļu saglabāšanu

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība atkārtoti ir iesniegusi Latvijas Republikas Satversmes tiesā konstitucionālu pieteikumu par likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” 4. panta otrās daļas, 5.panta otrās un piektās daļas, kā arī 8.panta pirmās daļas neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam. 

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 311
KĀRTĒJĀ PRESES KONFERENCE DAUGAVPILS DOMĒ

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 208
Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes  sēdi  Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 29.septembrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 359
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 22.septembrī, plkst.15.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 363
Daugavpili apmeklēja Izraēlas vēstniece

2022.gada 20.-21.septembrī Daugavpilī iepazīšanās vizītē bija ieradusies Izraēlas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Šārona Rapaporta-Palgi. Šī bija pirmā reize, kad viņa viesojās Daugavpilī. Vizīte sākās ar Daugavpils pilsētas domes apmeklējumu un tikšanos ar Domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 269
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2022.gada 22.septembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 225
Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldība paziņo, ka 2022.gada 15.septembrī Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.632 (prot.Nr.30, 50.§) „Par Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.11 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Sporta ielas rajonā un tiem pieguļošā kvartāla starp Cietokšņa, Sporta, Kandavas ielām grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un izdoti Saistošie noteikumi Nr.26 „Par Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.11 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Sporta ielas rajonā un tiem pieguļošā kvartāla starp Cietokšņa, Sporta, Kandavas ielām grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 207
PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

2022.gada 15.septembrī pieņemts Daugavpils domes lēmums Nr.633 „Par lokālplānojuma „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī” red.1.0. nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 203
Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldība paziņo, ka 2022.gada 15.septembrī Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.631 (prot.Nr.30, 49.§) „Par Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 26.februāra lēmuma Nr.88 „Par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamam īpašumam Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī” apstiprināšanu” atcelšanu”.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 211
Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde

Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde 2022.gada 22.septembrī, plkst.10.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 198
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2022.gada 22.septembrī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 196
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 22.septembrī, plkst.13.00, un

izsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 179
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 22.septembrī, plkst.11.00, unizsludina šādu darba kārtību:

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 172
Atgādinājums par ēku maksimālo būvdarbu veikšanas termiņu ievērošanu

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka ēkām, kuru būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra un kuras joprojām nav nodotas ekspluatācijā, ar š.g. 1.oktobri atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 80.punktam beigsies maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš - 8 gadi. Gadījumā, ja maksimālajā būvdarbu veikšanas termiņā būvdarbi nav pabeigti, būvniecības ierosinātājam jāgriežas Būvvaldē.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 462
Informācija par iespēju veikt ziedojumus

Saskaņā ar Saeimas 16. jūnijā pieņemtā likuma „Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” prasībām, Daugavpilī līdz 15.novembrim jādemontē divi objekti – piemineklis Sarkanās armijas karavīriem, kas atrodas Slavas skvērā, un piemineklis Sarkanās armijas 360. strēlnieku divīzijas karavīriem, kas atrodas 18. Novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 1651
DAUGAVPILS UN ANĪKŠČU PAŠVALDĪBAS AICINA IZZINĀT PILSĒTVIDES MITRĀJOS SASTOPAMĀS DABAS VĒRTĪBAS

Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Anīkšču reģiona pašvaldības administrāciju 2020. gadā uzsāka kopīga Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam (www.latlit.eu) projekta Nr. LLI – 472 “Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā” (Urb-Area) īstenošanu. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu un efektīvu pieeju kopīgai pilsētu mitrāju pārrobežu pārvaldībai.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 353