Šobrīd Daugavpilī

Plānošanas dokumenti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.11.2018, 11:46

Daugavpils attīstības prioritātes

SABIEDRĪBA

Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde

Kvalitatīva veselības aprūpe

Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni

Sociālie pakalpojumi un palīdzība

Kvalitatīvi pirmsskolas un vispārējās izglītības pakalpojumi

Augstākās izglītības virzīšana eksporta tirgos

Tirgus pieprasījumam atbilstošs profesionālās un pieaugušo izglītības piedāvājums

  • Daugavpils mūzikas vidusskola
  • Daugavpils profesionālā tirdzniecības skola
  • Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “SAULES SKOLA” attīstības un investīciju stratēģija 2016. - 2020.gadam
  • Profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils tehnikums (Daugavpils Valsts tehnikums)
  • Profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils Būvniecības tehnikums
  • Daugavpils medicīnas koledžas stratēģiskās attīstības virzieni 2015.-2020.gads

Radoša, daudzveidīga, patriotiska profesionālās ievirzes un interešu izglītība

  • Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu interešu izglītības attīstības programma 2016. - 2020. gadam

EKONOMIKA

Pieejamas industriālās zonas ar kvalitatīvu tehnisko infrastruktūru

Kvalitatīvs un daudzveidīgs tūrisma piedavājums

Starptautiskās, pārrobežu un reģionālās sadarbības veicināšana

VIDE

Ilgtspējīgas transports un infrastruktūra

Energoefektivitātes pasākumu veikšana

Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi

Atkritumu saimniecība ar augstu šķirošanas īpatsvaru

Kultūrvēsturiskāmantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana

Veselīga unekoloģiski tīra dzīves vide