Pašvaldība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.02.2023, 09:03

 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Tālrunis: +371 65404344; +371 65404399

Oficiālā e-pasta adrese: info@daugavpils.lv

Fakss: +371 65421941

 E-adrese

Darba laiks

Pirmdiena: 08.00 - 18.00
Otrdiena - Ceturtdiena: 08.00 - 17.00
Piektdiena: 08.00 - 16.00

Pārtraukums: 12.00 - 13.00
Sestdiena, svētdiena: brīvdiena

Domes deputāti

Pašvaldības struktūra

ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvajam departamentam ir  trīs struktūrvienības – Personāla un informācijas sistēmu vadības nodaļa,  Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Departamenta speciālisti nodrošina pašvaldības lietvedības organizāciju, klientu apkalpošanu, informācijas aprites organizāciju, pašvaldības komunikācijas pasākumu organizēšanu, sagatavo Domes lēmumu projektu izskatīšanu pašvaldības komitejās un Domes sēdēs, kā arī veic saimnieciskā nodrošinājuma darbības.

Attīstības departaments Attīstības departaments

Pārrauga attīstības programmas. Koordinē un vada investīciju prioritāro projektu programmas un projektus. Koordinē finanšu līdzekļu piesaisti. 

Pilsētplānošanas un būvniecības departaments Pilsētplānošanas un būvniecības departaments

Organizē līdzsvarotas vides veidošanu pilsētas teritorijā, veic būvniecības uzraudzību, vada un kontrolē teritorijas plānojuma, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi.

Ipašuma pārvaldīšanas departaments Ipašuma pārvaldīšanas departaments

Veicina nekustamā īpašuma uzlabošanu, tajā skaitā apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu atbilstoši piešķirtajiem finanšu resursiem.

Dzimtsarakstu nodaļa Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimšanas reģistrācija. Laulības reģistrācija. Miršanas reģistrācija. Ieraksta maiņa

Juridiskais departaments Juridiskais departaments

Sniedz atzinumus, slēdzienus par domes lēmumu, rīkojumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektiem, izvērtējot to atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Finanšu departaments Finanšu departaments

Nodrošina pašvaldības finanšu resursu plānošanu un vadību.

Pašvaldības centralizētā grāmatvedība Pašvaldības centralizētā grāmatvedība

Veic finanšu operāciju pilnu uzskaiti, sagatavo finanšu pārskatus, apkopo, analizē statistikas un finansiālās darbības rādītājus, nodrošina normatīvo aktu ievērošanu un piemērošanu. 

Centralizēto iepirkumu nodaļa Centralizēto iepirkumu nodaļa

Atbilstoši Daugavpils domes priekšsēdētāja apstiprinātajai kārtībai plāno un organizē publisko iepirkumu procedūras pašvaldības iestādēm.

Pēdējās pašvaldības ziņas

Daugavpili Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē turpmāk pārstāvēs A. Elksniņš

13. jūnija Dome sēdē skatīts jautājums par pašvaldības pārstāvību Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē. Turpmāk šo funkciju veiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 101
R. Ģiptere atbrīvota no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītājas amata

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē 13. jūnijā izskatīts jautājums par Rutas Ģipteres atbrīvošanu no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītājas amata.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 134
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!