Šobrīd Daugavpilī

Ielu tirdzniecība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.11.2019, 16:41

 

NOVEMBRA UN DECEMBRA TIRDZIŅŠ

Novembra un Decembra  tirdziņš

2019.gada 16.novembrī un 21.decembrī  DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”

organizē “Novembra un Decembra tirdziņus” Rīgas ielā. Tirdzniecības organizēšanas vieta – Rīgas iela (posmā no Cietokšņa līdz Stacijas ielām), pēc tirdzniecības vietu skaita nepieciešamības. Tirdzniecība notiks no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Pieteikšanas termiņš līdz 12.novembrim un 17.decembrim plkst. 12.00.

NOLIKUMS

IESNIEGUMS

---------------------------

Paziņojums par ielu tirdzniecību ar Ziemassvētkiem paredzētiem (nocirstiem vai podos audzētiem) dažādu sugu skuju kokiem pilsētas mikrorajonos

(01.12.2019. - 31.12.2019.)

 

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk tekstā - Pārvalde)  aicina tirgotājus laicīgi pieteikties ar Ziemassvētkiem paredzētiem (nocirstiem vai podos audzētiem) dažādu sugu skuju kokiem tirdzniecībai pilsētas mikrorajonos.

Pieteikšanās kārtība.

  • Pieteikšanās termiņi

1.      Tirdzniecības vietas izvietojuma plāna un vizuālā risinājuma saskaņošana ar  DPD Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta galveno mākslinieku (adrese Raiņa iela 28, Daugavpilī)

1.novembris – 29.novembris (līdz plkst. 12.00)

2.      Pieteikumu iesniegšana

1.novembris – 29.novembris (līdz plkst. 12.00)

3.      Pieteikumu izskatīšana, vietu norādīšana

2.decembris – 6.decembris

 

4.      Atļauju sagatavošana, maksājumu veikšana un atļauju izsniegšana

Pēc 9.decembra


Līdz 29.novembrim pieteikums var iesniegt pie DPPI “Komunālās saimniecības pārvaldes” vides speciālistes Tatjanas Livčānes (pēc adreses Saules iela 5A, 113 kab., tālr. 65476479,), vai iesūtīt dokumentus dalībai elektroniski – tatjana.livcane@daugavpils.lv. Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 10.00

Tirdzniecības vietas atļaujas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

o   iesniegums (skatīt pielikumu Nr. 1);

o   nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības vai tai pielīdzināmu dokumentu kopijas (ja iepirktie skuju koki) ;

o   Zemes grāmata un meža inventarizācijas materiāli;

o   ar DPD Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu saskaņotais vēlamais tirdzniecības vietas izvietojuma plāns.

Pretendentam, kuram Pārvalde devusi piekrišanu dalībai tirdziņā, jāveic maksājumi uz norādīto bankas kontu.

Kopsumma 1 eur/dienā par tirdzniecību ar Ziemassvētkiem paredzētiem (nocirstiem vai podos audzētiem) dažādu sugu skuju kokiem vai 5 eur/dienā par tirdzniecību ar iepirktiem Ziemassvētkiem paredzētiem (nocirstiem vai podos audzētiem) dažādu sugu skuju kokiem.

Tikai pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu iesniegšanas tirdzniecības dalībniekam tiks izsniegta tirdzniecības atļauja ar norādītu tirdzniecības vietu.

 

IESNIEGUMA veidlapa 

Iesniegums tirdzniecības vietas saskaņošanai