Šobrīd Daugavpilī

Ielu tirdzniecība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.05.2019, 17:02

Maija tirdziņš Rīgas ielā

(2019. gada 18.maijā)

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” organizē Rīgas ielas tirdziņu.

Tirdziņā var piedalīties pretendenti, kuru tirdzniecības sortiments atbilst šādiem kritērijiem:

  • Amatniecības/mākslinieciskie darinājumi;
  • Zemnieku saimniecības produkcija;
  • Pārtikas preces (ražotāji un tirgotāji);
  • Ražotas nepārtikas preces (ražotāji un tirgotāji);
  • Grāmatas;
  • Alus un vīns (absolūtā spirta koncentrācija alkoholiskajos dzērienos nedrīkst pārsniegt 18 tilpumprocentus).

Pretendenta atbilstību dalībai izvērtē Pārvalde.

Pieteikšanās kārtība.

Pieteikumu iesniegšana

Līdz 14.maijam plkst. 16.00

Atļaujas izsniegšana

Atļaujas tiks izsniegtas tikai darba dienās ofisā (pēc adreses Saules iela 5 A) vai noskanēta veidā tiks aizsūtītas elektroniski


Ievērojot termiņus, pieteikties var pie DPPI “Komunālās saimniecības pārvaldes” vides specialistes Tatjanas Livčānes (pēc adreses Saules iela 5A, 113 kab., tālr. 65476479), iesūtīt dokumentus dalībai elektroniski – tatjana.livcane@daugavpils.lv . Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 10.00.

Nepareizi aizpildīts pieteikums netiks izskatīts.

Pretendents, iesniedzot Pārvaldei iesniegumu par dalību tirdzniecībā, apliecina ar parakstu to, ka ir iepazinies ar šī Nolikuma noteikumiem un tiem piekrīt.

 

NOLIKUMS

IESNIEGUMS

----------------------------------