Šobrīd Daugavpilī

Ielu tirdzniecība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.06.2019, 15:49

Jūlija un Augusta tirdziņš

2019.gada 20.jūlijā un 17.augustā DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” organizē “Jūlija un Augusta tirdziņus” Rīgas ielā. Tirdzniecības organizēšanas vieta – Rīgas iela (posmā no Cietokšņa līdz Stacijas ielām), pēc tirdzniecības vietu skaita nepieciešamības. Tirdzniecība notiks no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Pieteikšanas termiņš līdz 16.jūlijam un 13.augustam plkst. 16.00.

Ievērojot termiņus, pieteikties var pie DPPI “Komunālās saimniecības pārvaldes” vides specialistes Tatjanas Livčānes nosūtot dokumentus dalībai elektroniski – tatjana.livcane@daugavpils.lv . Ja iesniegumu Pretendents iesūta elektroniski, tad Iesniegumam jābūt elektroniski aizpildītam, parakstītam un noskanētam .pdf formātā.

NOLIKUMS

IESNIEGUMS

-------------------------------------

IELU TIRDZNIECĪBA PASĀKUMĀ “5. DAUGAVPILS STARPTAUTISKAIS VĒSTURES REKONSTRUKCIJAS FESTIVĀLS „DINABURG 1812” CIETOKSNĪ” 

 

Ielu tirdzniecība pasākumā “5. Daugavpils starptautiskais vēstures rekonstrukcijas festivāls „Dinaburg 1812” Cietoksnī”

Tirdzniecības organizēšanas vieta – Daugavpils Cietokšņa teritorija (orientieris - Nikolaja iela 5, Daugavpilī).

Tirdzniecība notiks  divas dienas (obligāti jātirgo visas divas dienas):

  • 20.07.2019. no plkst. 10.00 līdz 24.00
  • 21.07.2019. no plkst. 10.00 līdz 18.00

Tirdziņā var piedalīties pretendenti, kuru tirdzniecības sortiments atbilst šādiem kritērijiem:

  • Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu produkcija. Plānotas 6 vietas (K1 – K6).
  • Amatniecības darinājumi. Tirdzniecības vieta – starp ēkām  Nikolaja ielā 2 un 5, Daugavpilī. Obligātā prasība – balta telts. Plānotas 12 vietas (A1 – A12).
  • Pārtikas produkcija (izņemot zivju un gaļas produkciju), t.sk. alkoholiskie dzērieni, kuros absolūtā spirta daudzums nepārsniedz 18 tilpumprocentus (alus, sidrs, vīns u.c.). Tirdzniecības vieta – Mihaila ielā. Plānotas 20 vietas ar elektrības pieslēgumu.
  • Rūpnieciski ražotas nepārtikas preces (izņemot bērnu/mirdzošās rotaļlietas). Tirdzniecības vieta – Mihaila ielā.

Pieteikumu iesniegšana līdz 10.jūlijam plkst. 17.00. Gadījumā, ja iesniegumu Pretendents iesniedz elektroniski, tad Iesniegumam jābūt elektroniski aizpildītam, parakstītam un noskanētam .pdf formātā. Nepareizi aizpildīts pieteikums netiks izskatīts.

Pretendents, iesniedzot Pārvaldei iesniegumu par dalību Svētku tirdzniecībā, apliecina ar parakstu to, ka ir iepazinies ar šī Nolikuma noteikumiem un tiem piekrīt.

NOLIKUMS

IESNIEGUMS