Šobrīd Daugavpilī

Ielu tirdzniecība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.11.2022, 11:49

 

 IESNIEGUMU VEIDLAPAS

-           PATSTAVĪGAS tirdzniecības vietas (Valkas ielā, Smilšu ielā 98 A, Cialkovska ielā) – pieteikšanas kārtība 2022.gadā,  veidlapa

-          ĀRPUS patstāvīgas tirdzniecības vietas - veidlapa

Konkaktpersona:  DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” vides speciāliste Tatjana Livčāne (tatjana.livcane@daugavpils.lv , tālr.  654-76479, 29605563)

 

Paziņojums par ielu tirdzniecību ar Ziemassvētkiem paredzētiem (nocirstiem vai podos audzētiem) dažādu sugu skuju kokiem pilsētas mikrorajonos

(15.12.2022. - 31.12.2022.)

 

Pieteikšanās kārtība.

  • Pieteikšana notiek klātiene un elektroniski. Pieteikšanās termiņi

1.      Tirdzniecības vietas izvietojuma plāna un vizuālā risinājuma saskaņošana ar  DPD Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta galveno mākslinieku

līdz 8.decembrim plkst. 12.00

2.      Pieteikumu iesniegšana DPPI Komunālās saimniecības pārvaldē

Līdz 9.decembrim (līdz plkst. 16.00)

Tirdzniecības vietas atļaujas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

iesniegums;

o  nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības vai tai pielīdzināmu dokumentu kopijas (ja iepirktie skuju koki);

o  Zemes grāmata un meža inventarizācijas materiāli;

o  ar DPD Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu saskaņotais vēlamais tirdzniecības vietas izvietojuma plāns.

 

Pieteikumu sūtīt pa pastu tatjana.livcane@daugavpils.lv

3.      Pieteikumu izskatīšana, vietu norādīšana

12.decembris – 14.decembris

 

4.      Atļauju sagatavošana, maksājumu veikšana un atļauju izsniegšana

14.decembrī

 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas saistošiem noteikumiem (14.11.2013.) Nr. 55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām” pašvaldības nodeva sastāda:

-          1 eur/dienā par tirdzniecību ar Ziemassvētkiem paredzētiem (nocirstiem vai podos audzētiem) dažādu sugu skuju kokiem vai

-          5 eur/dienā par tirdzniecību ar iepirktiem Ziemassvētkiem paredzētiem (nocirstiem vai podos audzētiem) dažādu sugu skuju kokiem.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IKMĒNEŠA RĪGAS IELAS TIRDZIŅU GRAFIKS 2022.GADĀ

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” organizē Ikmēneša tirdziņus Rīgas ielā. Tirdzniecības organizēšanas vieta – Rīgas iela (posmā no Cietokšņa līdz Stacijas ielai), pēc tirdzniecības vietu skaita nepieciešamības.

Datums

Nosaukums

Pieteikšanas laiks

 

19.11.2022.

17.12.2022.

 Novembra un
Ziemassvētku tirdziņi
 

Līdz 14.novembrim plkst. 12.00 (Novembra un Ziemassvētku tirdziņam)

Līdz 13.decembrim plkst. 12.00 (Ziemassvētku tirdziņam)

Nolikums (*pdf)

Iesnieguma veidlapa (*doc)