Šobrīd Daugavpilī

Darbinieku un amatpersonu atalgojums

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.05.2023, 08:59

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas noteikumiem, šajā sadaļā publicēta informācija par amatpersonu atalgojumu Daugavpils pilsētas domes administrācijā, pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

Atgādinām, ka amatpersonas jēdziens tiek lietots likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē.

Pašvaldības budžeta iestāžu algu sadalījums pa amatu grupām, informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām

2023. g.

Kapitālsabiedrības:

 

2022. g.

Kapitālsabiedrības:

2021. g.

Kapitālsabiedrības:

 

2020. g. 

Daugavpils pilsētas Domes budžeta iestādes

 

Kapitālsabiedrības:

 • SIA "Daugavpils Autobusu parks"
 • AS "Daugavpils siltumtīkli"
 • SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts"
 • SIA "Labiekārtošana - D"
 • SIA "Daugavpils ūdens"
 • SIA "Parkings D"
 • SIA "Daugavpils lidosta"
 • A/s „Daugavpils satiksme”
 • SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklinika"
 • SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 • SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"

 

2019. g.

Daugavpils pilsētas Domes budžeta iestādes

Kapitālsabiedrības:

 

  Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

  Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!