Darbinieku un amatpersonu atalgojums

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.05.2024, 12:10

 Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas noteikumiem un ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devīto daļu, šajā sadaļā publicēta informācija par amatpersonu (darbinieku) atalgojumu.

Amatpersonas jēdziens tiek lietots likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē.

Informāciju par amatpersonu (darbinieku) atalgojumu par šajā sadaļā neminētajām iestādēm, var atrast attiecīgās iestādes oficiālajā tīmekļvietnē.


2024. g.

2023. g.

Kapitālsabiedrības:

 

2022. g.

Kapitālsabiedrības:

2021. g.

Kapitālsabiedrības:

 

2020. g. 

Daugavpils pilsētas Domes budžeta iestādes

 

Kapitālsabiedrības:

 • SIA "Daugavpils Autobusu parks"
 • AS "Daugavpils siltumtīkli"
 • SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts"
 • SIA "Labiekārtošana - D"
 • SIA "Daugavpils ūdens"
 • SIA "Parkings D"
 • SIA "Daugavpils lidosta"
 • A/s „Daugavpils satiksme”
 • SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklinika"
 • SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"
 • SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"

 

2019. g.

Daugavpils pilsētas Domes budžeta iestādes

Kapitālsabiedrības:

 

  Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

  Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!