Šobrīd Daugavpilī

Mēneša darba plāns

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.05.2021, 10:50

DARBA PLĀNS 2021.GADA JŪNIJA MĒNESIM

Daugavpils pilsētas domes tikšanās ar presi:                                    01.06.2021. PLKST. 9:00,

                                                                                                          15.06.2021. PLKST. 9:00

 

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde:                                           10.06.2021. PLKST.14:00,

                                                                                                            29.06.2021. PLKST.14:00,

Daugavpils pilsētas komiteju sēdes:

Attīstības komitejas sēde:                                                                     03.06.2021. PLKST.  9:00,        

                                                                                                            17.06.2021. PLKST.  9:00

 

Īpašuma komitejas sēde:                                                                     03.06.2021. PLKST.  10:00,      

                                                                                                            17.06.2021. PLKST.   10:00

 

Mājokļu komitejas sēde:                                                                      03.06.2021. PLKST.  10:30,

                                                                                                            17.06.2021. PLKST.  10:30

 

Izglītības un kultūras jautājumu                                                            03.06.2021. PLKST.  11:00,

komitejas sēde:                                                                                    17.06.2021. PLKST.  11:00

 

Pilsētas saimniecības komitejas sēde:                                                   03.06.2021. PLKST.  13:00,

                                                                                                               17.06.2021. PLKST.  13:00

 

Sociālo jautājumu komitejas sēde:                                                          03.06.2021. PLKST.  14:00,

                                                                                                                 17.06.2021. PLKST.  14:00

 

Finanšu komitejas sēde:                                                                           03.06.2021. PLKST.  15:00,

                                                                                                                 17.06.2021. PLKST.  15:00