Šobrīd Daugavpilī

Mēneša darba plāns

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.06.2019, 14:42

DARBA PLĀNS 2019.GADA JŪLIJA MĒNESIM

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde:             11.07.2019. PLKST.14:00,                                                                                

                                                                                   25.07.2019. PLKST.14:00 

 

Daugavpils pilsētas domes tikšanās ar presi:     09.07.2019. PLKST. 10:00,

                                                                                  23.07.2019. PLKST. 10:00 

Daugavpils pilsētas komiteju sēdes:

Attīstības komitejas sēde:                                                     04.07.2019. PLKST.  9:00,    

                                                                                                18.07.2019. PLKST.  9:00

 Īpašuma komitejas sēde:                                                      04.07.2019. PLKST. 10:00,               

                                                                                                18.07.2019. PLKST. 10:00

Mājokļu komitejas sēde:                                                       04.07.2019. PLKST.  10:30,  

                                                                                              18.07.2019. PLKST.  10:30

Izglītības un kultūras jautājumu                                         04.07.2019. PLKST.  11:00,

komitejas sēde:                                                                      18.07.2019. PLKST.  11:00

 

Pilsētas saimniecības komitejas sēde:                                   04.07.2019.PLKST. 13:00,    

                                                                                                18.07.2019. PLKST.13:00

                                                                                   

Sociālo jautājumu komitejas sēde:                                       04.07.2019. PLKST. 14:00,

                                                                                                18.07.2019. PLKST. 14:00    

                                                                                               

Finanšu komitejas sēde:                                                        04.07.2019. PLKST. 15:00,   

                                                                                                18.07.2019. PLKST. 15:00

DAUGAVPILS DOMES VADĪBAS IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI:

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS             ANDREJS ELKSNIŅŠ

12.07.2019.     13:00-16:00     /PIERAKSTĪŠANĀS 11.07.2019.g./

26.07.2019.     13:00-16:00     /PIERAKSTĪŠANĀS 25.07.2019.g.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA 1. VIETNIEKS IGORS PRELATOVS

08.07.2019.     14:00-17:00     /PIERAKSTĪŠANĀS 05.07.2019.g./

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS AIVARS ZDANOVSKIS

15.07.2019.     14:00-17:00     /PIERAKSTĪŠANĀS 12.07.2019.g./