Rakstiski noslēgtie līgumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.04.2024, 09:50

informācija par Rakstiski noslēgtajiem līgumiem (Arhīvs)

 

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmitajā daļā un 60.panta desmitajā daļā noteikto: "Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas."

 

Līguma veids
Līguma priekšmets
Būvdarbi
Būvdarbi
Būvdarbi
Būvdarbi
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!