Sīkdatņu izmantošanas politika

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.09.2022, 14:53

Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība) tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv izmanto sīkdatnes, par to informē tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus šajā politikā.

Vispārīga informācija par sīkdatnēm

Sīkdatnes izmanto, lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti (valodas izvēle, lapas adaptācija iekārtas izšķirtspējai, karšu un mediju platformu integrēšana, u.c.), uzlabotu tīmekļa vietnes lietošanas ērtumu, vāktu un apkopotu statistiku par vietnes satura popularitāti, apskati un dalīšanos sociālajos tīklos.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas saglabājas apmeklētāja iekārtā (dators,  planšete, viedtālrunis) tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā  identifikators pēc kura vietne atpazīst apmeklētāja iekārtu nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes palīdz atjaunot jūsu iestatījumus vietnē, uzlabo vietnes lietošanas ērtības.

Kādas sīkdatnes izmanto

Pašvaldība vietnē izmanto divu veidu sīkdatnes – nepieciešamās (funkcionālās) un statistiskās. Apmeklējot vietni, jūsu pārlūkprogramma tās saglabā. Nepieciešamās sīkdatnes ir obligātas un nav atslēdzamas, jo tās nodrošina vietnes pamatfunkcijas: vietnes valodas izvēli, sīkdatņu funkcionalitātes pieejamības pārbaudi un sīkdatņu piekrišanas statusu (funkcionālās/statistiskās) saglabāšanu, vietnes sistēmas reģistrēto lietotāju autentifikāciju un redaktora paneļa iestatījumus. Šīs sīkdatnes neuzkrāj nekādus personiski identificējamus datus. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai nereģistrētus apmeklētājus personīgi identificētu. Pašvaldības tīmekļa vietnē sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi nolūkam, kas minēts šajā sīkdatņu politikā.

Pašvaldība izmanto arī trešo pušu sīkdatnes (statistiskās), kuras jūsu pārlūkprogrammā saglabā integrēto pakalpojumu sniedzēja Google (Youtube) servisi – kartes, video. Šīs sīkdatnes palīdz analizēt un saprast, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, saglabāt lietotāja vietnes iestatījumus un nodrošināt atbilstošu saturu. Statistikas sīkdatnes jūsu pārlūkprogrammā tiek saglabātas tikai ar jūsu piekrišanu – ieslēdzot Sīkdatņu vadības panelī attiecīgo sīkdatni vai kategoriju. Jūs varat atteikties no šīm sīkdatnēm, taču tas var ietekmēt jūsu pārlūkošanas iespējas. Piemēram, ja neatļausiet Google Maps sīkdatnes, netiks precīzi attēlota karte; ja neatļausiet Youtube sīkdatnes, netiks rādīti informācijas tēmai pielāgoti video.

Vietnē lietoto sīkdatņu saraksts ar sīkdatņu nosaukumiem, veidu un glabāšanas termiņu pieejams sīkdatņu vadības panelī, kur varat iespējot vai atspējot sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs  apliecināt, ka esat informēts, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Sīkdatņu izmantošanas nolūki

Pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv  tiek izmantotas sīkdatnes, lai:

  • atcerētos, vai esat jau apliecinājis informēšanu par to, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes;
  • atcerētos, vai esat piekritis/atsaucis analītiski statistisko sīkdatņu lietošanu;
  • analizētu apmeklētāju darbības tīmekļa vietnē (pieslēguma laiku, ilgumu, skatītākās sadaļas, valodas iestatījumus).

Jūsu informācijas koplietošana

Pašvaldība nenodod jūsu personas datus trešajām personām vai starptautiskajām organizācijām, izņemot gadījumos, kas minēti šajā privātuma paziņojumā. Jūsu personas dati netiek profilēti, kā arī, netiek pieņemti automatizēti lēmumi.

Drošība

Jūsu informācijas drošība ir svarīga, un Pašvaldība izmanto saprātīgus drošības pasākumus, lai novērstu jūsu informācijas zaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai nesankcionētu grozīšanu vietnes sistēmā. Tomēr, ņemot vērā IT videi raksturīgos riskus, nevar garantēt pilnīgu drošību un līdz ar to nevar nodrošināt vai garantēt drošību jebkurai informācijai, ko jūs iesūtāt, un, to darot, Jūs apzināties savu risku.

Trešo pušu saites un Jūsu informācijas izmantošana

Vietne var saturēt saites uz citām vietnēm, kuras Pašvaldība neuztur. Šis privātuma paziņojums neattiecas uz trešo pušu darbībām, ieskaitot trešās personas, kas izmanto jebkuru tīmekļa vietni vai pakalpojumu, kas var būt pieejams, izmantojot saiti Pašvaldības vietnē. Iesakām pārskatīt katras apmeklētās vietnes privātuma politiku. Pašvaldība nekontrolē un neuzņemas atbildību par saturu, privātuma politiku trešo pušu vietnēs vai pakalpojumos.

Sūdzības/datu aizsardzības speciālists

Ja jums ir kādi jautājumi vai sūdzības par mūsu rīcībā esošo personas datu apstrādi, jūs varat nosūtīt e-pasta ziņojumu mūsu datu aizsardzības speciālistam uz:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Krišjāņa Valdemāra 1, Daugavpils,
e-pasta adrese: dati@daugavpils.lv.
Saņemto korespondenci izskatām un atbildam saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Jūsu tiesības

Atkarībā no spēkā esošajiem tiesību aktiem jums var būt tiesības piekļūt jūsu personas datiem, tos labot vai dzēst, saņemt savu personas datu kopijas, ierobežot vai iebilst pret jūsu datu aktīvu apstrādi, lūgt mums koplietot (nosūtīt) savu personisko informāciju citam subjektam, atsaukt jebkādu piekrišanu, ko jūs sniedzāt, lai apstrādātu jūsu datus, tiesības iesniegt sūdzību likumā paredzētajā kārtībā uzraugošajā iestādē un citas tiesības, kas var būt būtiskas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Lai šīs tiesības realizētu, rakstiet uz: dati@daugavpils.lv.

Ņemiet vērā, ka, ja neļaujat apkopot vai apstrādāt vietnes darbībai nepieciešamos personas datus vai atsaucat piekrišanu tos apstrādāt vajadzīgajā nolūkā, Jūs, iespējams, nevarēsit piekļūt pakalpojumiem, kuriem jūsu informācija tika pieprasīta, vai izmantot tos.

Atteikšanās no sīkdatņu izmantošanas

Sīkdatņu iestatījumus jūs varat mainīt jebkurā laikā savā interneta pārlūkprogrammā vai izmantojot Pašvaldības tīmekļa vietnes esošo sīkdatņu vadības paneli, kuru Jūs varat atrast tīmekļa vietnes kājenē (footer). Turpat pieejama Sīkdatņu izmantošanas politika un tīmekļa vietnes privātuma politika.

Bez tam, jūs varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, aktivizējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Šos iestatījumus jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs "iespējas" vai "preferences". Tāpat arī Jūs varat izdzēst jau saglabātās sīkdatnes.

Noderīga informācija par sīkdatnēm

Tīmekļa pārlūkprogrammas ļauj lietotājiem kontrolēt, kādas sīkdatnes tiek saglabātas, taču katra pārlūkprogramma darbojas nedaudz savādāk. Apskatiet šos norādījumus, lai uzzinātu, kā dzēst un pārvaldīt sīkfailus savā pārlūkprogrammā.

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org

Informācija par sīkdatņu izmantošanu ir sagatavota, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) prasībām.