Decentralizētā kanalizācija

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.07.2023, 15:23

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana

 

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai tās īpašnieks (tiesiskais valdītājs) iesniedz SIA “Daugavpils ūdens” attiecīgu iesniegumu saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 28.06.2019. saistošo noteikumu Nr.14 “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā” 1., 2. vai 3.pielikumu.

 

Kontaktinformācija:

SIA “Daugavpils ūdens”

Realizācijas un kontroles nodaļas vadītājs Aleksandrs Kramorenko, tālr. 654 07508 vai

Tehniskais direktors Ēriks Limanovskis, tālr. 65407501

(jautājumus var arī uzdot elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: kontakti@daugavpils.udens.lv)

 

Asenizācijas pakalpojumi

 

Lai reģistrētos notekūdeņu un nosēdumu savākšanai un izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, asenizators iesniedz Daugavpils pilsētas domē iesniegumu saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 28.06.2019. saistošo noteikumu Nr.14 “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā” 4.pielikumu, pievienojot dokumentus, kas apliecina atbilstību šo noteikumu 8.punktā noteiktajam.

 

Asenizatora reģistrēšanu, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu veic Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija.

 

Kontaktinformācija:

Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija

K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

komisijas sekretāre: 654 04392

 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldībā reģistrētie pakalpojumu sniedzēji:

 

Asenizatora nosaukums/reģ.Nr.

Juridiskā adrese

Kontaktinformācija

Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta

Reģistrācijas datums

" Daugavpils ūdens" SIA  41503002432

Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV - 5401

kontakti@daugavpils.udens.lv

Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, Daugavas iela 32, Daugavpils

25.09.2019.

 AS " Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums"  41503002447

 Slāvu iela 6, Daugavpils, LV - 5404

 

specatu@specatu.lv

 

 

 

 Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, Daugavas iela 32, Daugavpils

 09.10.2019.

 SIA " GREEN CLEAN"  41503055529  Stiklu iela 12G, Daugavpils, LV-5404  greencleand@inbox.lv  Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, Daugavas iela 32, Daugavpils  29.04.2020.
 SIA "JAKUBINI"  Vecā Biķernieku iela 27-3, Rīga, LV-1079

 jakubini@inbox.lv

 

 Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, Daugavas iela 32, Daugavpils  12.07.2023.
         

 

Normatīvie akti:

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!