Šobrīd Daugavpilī

Sabiedrības līdzdalība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.02.2023, 17:22

Saskaņā ar Pašvaldību likuma  46.punkta 3.daļu, Saistošo noteikumu projekti un tiem pievienotie paskaidrojuma raksti pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā tiek publicēti pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.
Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopos un atspoguļos šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot tālāk izskatīšanai pašvaldības domes komitejās un domes sēdē.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 1. līdz 15. februārim tiek nodoti „Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības simboliku”:

Projekts Nr.

Nosaukums

Termiņš viedokļa izteikšanai

Atbildīgā institūcija

 

Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības simboliku

 

01.02.2023. - 15.02.2023.

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskais departaments

Aicinām viedokli iesniegt:

- elektroniski uz e-pasta adresi: inga.limbena@daugavpils.lv;

- sūtot pa pastu: Daugavpils pašvaldības centrālajai pārvaldei, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī;

- klātienē Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Informācijas birojā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī darba laikā:
Pirmdienās: 8.00-18.00;
Otrdienās - ceturtdienās: 8.00 – 17.00;
Piektdienās: 8.00 – 16.00.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 1. līdz 15. februārim tiek nodoti Saistošie noteikumi „Grozījumi Daugavpils domes 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr.18 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā””:

Projekts Nr.

Nosaukums

Termiņš viedokļa izteikšanai

Atbildīgā institūcija

 

Grozījumi Daugavpils domes 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr.18 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā””

01.02.2023. – 15.02.2023.

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa

Aicinām viedokli iesniegt:

- elektroniski uz e-pasta adresi: tatjana.zinkevica@daugavpils.lv;

- sūtot pa pastu: Daugavpils pašvaldības centrālajai pārvaldei, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī;

- klātienē Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Informācijas birojā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī darba laikā:

Pirmdienās: 8.00-18.00;

Otrdienās - ceturtdienās: 8.00 – 17.00;

Piektdienās: 8.00 – 16.00.

 

 

 

 

Dok. Nr.
Nosaukums