Civilās aizsardzības plāns

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.01.2024, 11:58

Plāns izstrādāts saskaņā ar 2017. gada 7. novembra MK noteikumu Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” III. sadaļu “Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija”.

Civilās aizsardzības sistēmas uzdevumi ir šādi:

  1. nodrošināt cilvēku, vides un īpašuma drošību;
  2. pēc iespējas nodrošināt sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā;
  3. savlaicīgi prognozēt katastrofas draudus;
  4. plānot un savlaicīgi veikt preventīvos pasākumus;
  5. sniegt palīdzību katastrofā cietušajiem un mazināt kaitējumu, ko katastrofa radījusi vai var radīt cilvēkiem, videi un īpašumam;
  6. plānot un veikt atjaunošanas pasākumus;
  7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt un saņemt starptautisko palīdzību;
  8. atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

STCA plānā ir sniegta informācija par katastrofu pārvaldīšanas uzdevumiem – veiktajiem katastrofas risku novērtējumiem; apzinātajiem preventīvajiem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem un apzinātajiem un plānotajiem resursiem katastrofas pārvaldīšanā.

Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns 

 

 

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!