Šobrīd Daugavpilī

Plānošanas dokumenti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.12.2021, 15:02

Daugavpils attīstības prioritātes

 

SABIEDRĪBA

Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde

 

Kvalitatīva veselības aprūpe

 

Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni

 

Sociālie pakalpojumi un palīdzība

 

Kvalitatīvi pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības pakalpojumi

 

Augstākās izglītības virzīšana eksporta tirgos

 

Tirgus pieprasījumam atbilstošs profesionālās un pieaugušo izglītības piedāvājums

 

EKONOMIKA

Pieejamas industriālās zonas ar kvalitatīvu tehnisko infrastruktūru

 

Kvalitatīvs un daudzveidīgs tūrisma piedavājums

 

Starptautiskās, pārrobežu un reģionālās sadarbības veicināšana

 

VIDE

Ilgtspējīgs transports un infrastruktūra

 

Energoefektivitātes pasākumu veikšana

 

Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi

 

Atkritumu saimniecība ar augstu šķirošanas īpatsvaru

 

Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana

 

Veselīga un ekoloģiski tīra dzīves vide