Šobrīd Daugavpilī

Plānošanas dokumenti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.01.2021, 14:05

Daugavpils attīstības prioritātes

SABIEDRĪBA

Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde

Kvalitatīva veselības aprūpe

Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni

Sociālie pakalpojumi un palīdzība

Kvalitatīvi pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības pakalpojumi

Augstākās izglītības virzīšana eksporta tirgos

Tirgus pieprasījumam atbilstošs profesionālās un pieaugušo izglītības piedāvājums

 

EKONOMIKA

Pieejamas industriālās zonas ar kvalitatīvu tehnisko infrastruktūru

Kvalitatīvs un daudzveidīgs tūrisma piedavājums

Starptautiskās, pārrobežu un reģionālās sadarbības veicināšana

VIDE

Ilgtspējīgs transports un infrastruktūra

Energoefektivitātes pasākumu veikšana

Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi

Atkritumu saimniecība ar augstu šķirošanas īpatsvaru

Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana

Veselīga un ekoloģiski tīra dzīves vide