Šobrīd Daugavpilī

Īpašumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.10.2020, 17:09

 Sadaļa satur aktuālo informāciju par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumiem:

Informācija ir publicēta saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta otro daļu: