Šobrīd Daugavpilī

Īpašumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.06.2020, 15:51

 Sadaļa satur aktuālo informāciju par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumiem:

Informācija ir publicēta saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta otro daļu: