Šobrīd Daugavpilī

Infrastruktūra

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.09.2018, 17:22

Infrastruktura Daugavpili

Pie svarīgākajiem un raksturīgākajiem Daugavpils pilsētvides veidojošiem elementiem var pieskaitīt Daugavpils cietoksni, pilsētas vēsturisko centru, veco koka apbūvi un baznīckalnu Jaunbūvē. Daugavpils var lepoties ar ūdenstilpju lielo skaitu (12 ezeri, Daugava u.c.), parkiem un plašo meža parku, kas ieskauj pilsētu. Daugavpils vēsturiski veidojusies no vairākiem ļoti dažādiem mikrorajoniem. Daugavpils attīstības programmas "Mana pils - Daugavpils" ietvaros (saskaņā ar teritorijas plānojumu) tiks attīstīti mikrorajoni, lai saglabātu to savdabību un vienlaicīgi nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus visās pilsētas daļās. Pievilcīga dzīves vide veido svarīgu investīciju klimata aspektu, kas ir svarīgs faktors gan ārvalstu investīciju, gan iekšējo investīciju no citām Latvijas daļām piesaistei Latgales reģionā.

Mikrorajoni Ielas un satiksme Sabiedriskais transports