Infrastruktūra

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.01.2022, 16:23

Infrastruktura Daugavpili

Pie svarīgākajiem un raksturīgākajiem Daugavpils pilsētvides veidojošiem elementiem var pieskaitīt Daugavpils cietoksni, pilsētas vēsturisko centru, veco koka apbūvi un baznīckalnu Jaunbūvē. Daugavpils var lepoties ar ūdenstilpju lielo skaitu (12 ezeri, Daugava u.c.), parkiem un plašo meža parku, kas ieskauj pilsētu. Daugavpils vēsturiski veidojusies no vairākām ļoti dažādām apkaimēm. Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam ietvaros (saskaņā ar teritorijas plānojumu) tiks attīstītas apkaimes, lai saglabātu to savdabību un vienlaicīgi nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus visās pilsētas daļās. Pievilcīga dzīves vide veido svarīgu investīciju klimata aspektu, kas ir svarīgs faktors gan ārvalstu investīciju, gan iekšējo investīciju no citām Latvijas daļām piesaistei Latgales reģionā.

aPKAIMES Ielas un satiksme Sabiedriskais transports

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!