Projekti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.05.2022, 17:27

REALIZĀCIJĀ ESOŠIE PROJEKTI 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmā 2022. – 2027. gadam, kas ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, ir noteiktas pašvaldību kopīgās un atsevišķās speciskās vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni to īstenošanai, investīciju projekti un plānotais finansējuma apjoms, kā arī finansējuma avoti.

 

ĪSTENOTIE PROJEKTI

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!