Iedzīvotājiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.05.2024, 17:05
 

Izglītība un zinātne

Izglītība un zinātne

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules iela 7, Daugavpils

Tālr.: 654 21623

izglitiba@ip.daugavpils.lv

Kultūra

Kultūra

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Vienības nams"

Rīgas iela 22a

Tālr.:+371 28378679

kultura@daugavpils.lv

Veselības aprūpe

Veselības aprūpe

 Daugavpils Reģionālā Slimnīca

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils

sia.drs@apollo.lv

Sociālā joma

Sociālā joma

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais Dienests

Lāčplēša ielā 39, Daugavpils

Tālr.: 65423700

socd@socd.lv

Reliģija

Reliģija

Daugavpils pilsētā ir dažādu konfesiju dievnami: katoļu, luterāņu, pareizticības, vecticībnieku, un jūdaisma. Daugavpilī ir 20 dievnamu.

Drošība

Drošība

Daugavpils Pašvaldības Policija

Muzeja iela 6, Daugavpils

Tālr.: 654 21500

police@daugavpils.lv

Sabiedriskās organizācijas

Sabiedriskās organizācijas

Daugavpils pilsētā ir 36 nevalstiska s organizācija (NVO).

 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem iedzīvotāju skaita ziņā Daugavpils ir otrā lielākā valstspilsēta Latvijā – 2023. gadā pilsētā bija 78 850 iedzīvotāji, kas ir aptuveni 4,19% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita. Daugavpils pilsētas teritorijas kopējā platība ir 72,3 km2, kas ir trešā lielākā pilsētas teritorija Latvijā.

Iedzīvotāju skaits laika posmā no 2014. gada līdz 2023. gada sākumam Daugavpilī samazinājies par aptuveni 9,79%, arī citur Latvijā tam ir tendence samazināties. Iedzīvotāju skaits galvenokārt samazinās negatīva dabiskā pieauguma ietekmē jeb mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo skaitu, kā arī negatīvas migrācijas ietekmē. Gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 270 cilvēkiem jeb par 0.34%.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Daugavpilī no 2014. līdz 2023. gadam (Datu avots: CSP)

Saskaņā ar Dzimtsarakstu nodaļas datiem, 2023. gadā Daugavpilī piedzima 485 bērni, mirusi 901 persona, līdz ar to iedzīvotāju dabiskais pieaugums bija negatīvs -416. 

 

DAUGAVPILS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU VECUMA GRUPAS

2023. gadā 60,1% no Daugavpils iedzīvotājiem bija darbspējas vecumā. 14,6% iedzīvotāju bija līdz darbspējas vecumam, savukārt 25,3% virs darbspējas vecuma. Salīdzinot ar 2021.gadu, iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam ir samazinājies par 0,1%, un iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma ir palielinājies par 0.3%.

Daugavpils pilsētas iedzīvotāju vecuma grupas (Datu avots: CSP)

IEDZĪVOTĀJU NACIONĀLAIS SASTĀVS

Daugavpils ir daudznacionāla pilsēta. Tās iedzīvotāju etniskais sastāvs pēdējo gadu laikā būtiski nav mainījies.

Iedzīvotāju īpatsvars pēc tautības 2023.gadā, % (Datu avots: CSP)

 

BEZDARBA LĪMENIS DAUGAVPILĪ

Saglabājās tendence samazināties bezdarba rādītājiem. 2023. gada beigās reģistrētā bezdarba līmenis Daugavpilī bija 6,4 %, reģistrēto bezdarbnieku skaits 3 059. Salīdzinot ar 2022.gadu, bezdarba līmenis samazinājās par 0,3%. Reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies par 239 personām jeb par 7,2%.

Bezdarba līmeņa izmaiņas Daugavpilī, Latgalē un Latvijā pa gadiem (Datu avots: NVA)

 

Bezdarba statistika Daugavpils valstspilsētā ir ievērojami zemāka nekā vidēji Latgales reģionā: 6,4% Daugavpilī attiecība pret 8,1% Latgalē, bet tā joprojām ir par 2,1% lielāka nekā Latvijā. Daugavpilī bezdarba līmenis ir viens no zemākajiem reģionā (zemāk tika Preiļu novadā – 6.3 %).

No 3059 reģistrētajiem bezdarbniekiem 744 personas jeb 24,3% bija ilgstošie bezdarbnieki, t.i., konkrētās personas bez darba ir ilgāk par gadu. Salīdzinot ar 2022. gadu, reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits samazinājās par 288 personām jeb par 27,9%. Par 118 personām  jeb par 17,9%  samazinājās  bezdarbnieku skaits mērķa grupā - pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, par 20,1% jeb par 126 personām samazinājās bezdarbnieku skaits mērķa grupā – personas ar īpašām vajadzībām (invalīdi-bezdarbnieki), savukārt, par 7,0% jeb par 16 personam palielinājās bezdarbnieku skaits mērķa grupā – jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!