Šobrīd Daugavpilī

Iedzīvotājiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.09.2023, 15:01
 

Izglītība un zinātne

Izglītība un zinātne

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules iela 7, Daugavpils

Tālr.: 654 21623

izglitiba@ip.daugavpils.lv

Kultūra

Kultūra

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde

Kr. Valdemāra iela 13,Daugavpils

Tālr.: 65476799

Veselības aprūpe

Veselības aprūpe

 Daugavpils Reģionālā Slimnīca

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils

sia.drs@apollo.lv

Sociālā joma

Sociālā joma

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais Dienests

Lāčplēša ielā 39, Daugavpils

Tālr.: 65423700

socd@socd.lv

Reliģija

Reliģija

Daugavpils pilsētā ir dažādu konfesiju dievnami: katoļu, luterāņu, pareizticības, vecticībnieku, un jūdaisma. Daugavpilī ir 20 dievnamu.

Drošība

Drošība

Daugavpils Pašvaldības Policija

Muzeja iela 6, Daugavpils

Tālr.: 654 21500

police@daugavpils.lv

Sabiedriskās organizācijas

Sabiedriskās organizācijas

Daugavpils pilsētā ir 36 nevalstiska s organizācija (NVO).

 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem iedzīvotāju skaita ziņā Daugavpils ir otrā lielākā valstspilsēta Latvijā – 2021. gada sākumā pilsētā bija 80 627 iedzīvotāji, kas ir 4,2% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita. Daugavpils pilsētas teritorijas kopējā platība ir 72.3 km2, kas ir trešā lielākā pilsētas teritorija Latvijā.

Iedzīvotāju skaits laika posmā no 2014. gada līdz 2021. gada sākumam Daugavpilī samazinājies par 7,7%, arī citur Latvijā tam ir tendence samazināties. Iedzīvotāju skaits galvenokārt samazinās negatīva dabiskā pieauguma ietekmē jeb mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo skaitu, kā arī negatīvas migrācijas ietekmē. Gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 960 cilvēkiem jeb par 1.18%.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Daugavpilī no 2014. līdz 2021. gadam (Datu avots: CSP)

Saskaņā ar Dzimtsarakstu nodaļas datiem, 2021. gadā Daugavpilī piedzima 612 bērni, mirusi 1291 persona, līdz ar to iedzīvotāju dabiskais pieaugums bija negatīvs -679. 

 

DAUGAVPILS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU VECUMA GRUPAS
2021. gada sākumā 60.2% no Daugavpils iedzīvotājiem bija darbspējas vecumā. 14.7% iedzīvotāju bija līdz darbspējas vecumam, savukārt 25% virs darbspējas vecuma. Salīdzinot ar 2014. gadu, iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam ir palielinājies par 1%, un arī iedzīvotāju skaits pēc darbspējas vecuma ir palielinājies par 0.8%. Tā ietekmē darbspējīgo iedzīvotāju skaits samazinājies par 1,9%.

Daugavpils pilsētas iedzīvotāju vecuma grupas (Datu avots: CSP)

IEDZĪVOTĀJU NACIONĀLAIS SASTĀVS

Daugavpils ir daudznacionāla pilsēta. Tās iedzīvotāju etniskais sastāvs pēdējo gadu laikā būtiski nav mainījies.

Iedzīvotāju īpatsvars pēc tautības 2021.gadā, % (Datu avots: CSP)

BEZDARBA LĪMENIS DAUGAVPILĪ

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem bezdarbnieku skaits Daugavpilī pēdējo septiņu gadu laikā pakāpeniski samazinājies, tam 2020. gada janvārī nokrītoties līdz 3468 darba meklētājiem. Savukārt 2021. gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vērojams būtisks pieaugums, kas saistāms ar Covid-19 pandēmijas ietekmi.

Bezdarbnieku skaita izmaiņas Daugavpilī pa gadiem (Datu avots: NVA)

 

Pēc bezdarba ilguma 43% no reģistrētajiem bezdarbniekiem 2021. gada janvārī šajā statusā atradās līdz pusgadam, 24% ir bezdarbnieki 6-12 mēnešus, 24% ir bezdarbnieki 1-3 gadus un tikai 9% ilgāk par trīs gadiem.

47% no visiem bezdarbniekiem 2021. gada janvārī augstākais iegūtais izglītības līmenis ir profesionālā izglītība, aiz tā seko 20% ar vispārējo vidējo izglītību un 18% ar augstāko izglītību. Savukārt 12,5% bezdarbnieki ir ar pamatizglītību, un 2,5% nav ieguvuši pamatizglītību.

Pēc bezdarbnieku vecuma, aptuveni trešā daļa ir vecumā no 30-44 gadiem. 41% bezdarbnieku ir vecumā no 45-59 gadiem un 13% vecāki par 60 gadiem. 15% ir jauniešu (15-29 gadi).

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!