Pilsētas attīstība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.01.2022, 15:25

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes līdz 2030. gadam:

           

Vidēja termiņa prioritātes līdz 2027.gadam:

  

Līdzās tematiskajām prioritātēm izvirzītas horizontālās prioritātes, kuras attiecināmas uz visiem rīcību virzieniem, ņemot vērā to, ka caurvij un ietekmē visas attīstības jomas: vienlīdzīgu iespēju politika, līdzsvarota teritorijas attīstība, sadarbība, komunikācija, ilgtspējība, inovācija, viedie risinājumi, vides pieejamība, klimatneitralitāte, pielāgošanās spēja, klimatnoturība, Covid-19 seku mazināšana, dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, kultūrvēsturiskais mantojums.

Daugavpils pilsētas pašvaldība plāno veiksmīgi īstenot Attīstības programmā ieplānoto uzdevumu risināšanu noteikto mērķu sasniegšanai, aktīvi piesaistot ES un citu ārvalstu finansējumu.

Attīstības programmas saīsinātā versija

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!