Šobrīd Daugavpilī

Pilsētas attīstība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.01.2021, 14:11

Daugavpils pilsētas attīstības vīzija:

2030.gads - Daugavpils ir Austrumbaltijas zināšanu ekonomikas lokomotīve un labsajūtas galvaspilsēta

Daugavpils pilsētas attīstības stratēģiskais mērķis:

Pievilcīgākā vieta dzīvei un uzņēmējdarbībai Austrumbaltijā

Pilsētas attīstība

Izvirzīto prioritāro virzienu mērķu sasniegšanai tiek īstenotas vairākas aktivitātes, realizēti pilsētas attīstībai nozīmīgi projekti. Dome turpina apstiprinātās Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam (turpmāk – DAP 2020) ieviešanu, nodrošinot Rīcības un Investīciju plāna savlaicīgu aktualizāciju.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldība plāno turpināt veiksmīgi īstenot Attīstības programmā ieplānoto uzdevumu risināšanu noteikto mērķu sasniegšanai, aktīvi piesaistot ES un citu ārvalstu finansējumu industriālo teritoriju sakārtošanai, pašvaldības ēku siltināšanai, komunālo pakalpojumu un transporta infrastruktūras attīstībai u.c. mērķiem.