Piekļūstamības paziņojums

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2022, 11:39

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība (turpmāk- Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Pašvaldības tīmekļvietni - https://www.daugavpils.lv 

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Pašvaldības tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrāna lasīšanas ierīces, nevar piekļūt informācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu. Ir uzsākta alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem. Plānots, ka līdz 2022. gada jūnijam apraksti būs pievienoti visiem attēliem.
  • Video saturam nav pievienoti subtitri.
  • Dažās ievadformās navigācija tikai ar klaviatūru nav iespējama.
  • Dažās sadaļās nav definēti satura bloki.
  • Dažās sadaļās nospiežot “Enter” neparādās apakšnavigācijas elementi.
  • Dažas URL vietnes saites nav pieejamas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 02.02.2022. Izvērtēšanu veica Pašvaldības administratīvā departamenta komunikāciju nodaļa.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Pašvaldības mājaslapas piekļūstamības izvērtējums.docx.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, piedāvājām vērsties Pašvaldības oficiālajā e-pastā- info@daugavpils.lv vai Latvija.lv E-adresē.

Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem:

Ja izmantojot Chrome pārlūku (OSWALD)

Ja izmantojot Firefox (OSWALD)

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: info@daugavpils.lv 

Tālrunis: +371 654-04344 vai  +371 654-04399 

Adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir “Pašvaldības administratīvā departamenta komunikāciju nodaļa”.
E-pasts: info@daugavpils.lv  
Tālrunis: +371 654-04344

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību LatvijasRepublikasTiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 17.12.2020.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!