Šobrīd Daugavpilī

Goda daugavpilieši

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.08.2018, 11:06

Par Goda daugavpilieša titula piešķiršanu

Goda daugavpilieši

2005.gada 9.jūnijā
Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.241

Pamatojoties uz veikto aptauju un Daugavpils pilsētas Jubilejas organizēšanas rīcības komisijas 2005.gada 8.jūnija lēmumu, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Par mūža ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstītībā piešķirt titulu “Goda daugavpilietis” sekojošām personām:

 1. Auziņš Vladislavs - Policijas pārvaldes patruļdienesta inspektors;
 2. Beinarovičs Arnolds - sporta veterāns;
 3. Beļčenko Jevģēnija - pensionāre, a/s “Latvijas dzelzceļš” darba veterāne;
 4. Bogdanova Geroida - Krievu nama direktore;
 5. Broka Terēzija - Tautas skatuves māksliniece, diriģente;
 6. Čužāns Henriks - Represēto biedrības valdes loceklis;
 7. Drobjazko Aleksejs - Ķīmiskās šķiedras rūpnīcas pirmais direktors, pensionārs;
 8. Fjodorovs Fjodors - Daugavpils Universitātes Krievu literatūras un kultūras katedras dekāns;
 9. Fjodorovs Ivans - ilggadējs SIA “Ūdensvads” vadītājs, pensionārs;
 10. Hodukins Valērijs - Daugavpils mūzikas koledžas pasniedzējs;
 11. Ikere Zaiga - Daugavpils Universitātes rektore;
 12. Jakubs Zalmans - novadpētnieks, pensionārs;
 13. Jurjeva Klavdija - pensionāre, hobijs: dzeja, dziesmas un kulinārija;
 14. Keirāns Leonīds - Daugavpils Universitātes profesors;
 15. Kolesņikova Ņina - SIA “DRS” ārste anestezioloģe – reanimatoloģe;
 16. Liepa Anita - rakstniece;
 17. Madelāns Aleksandrs - Sv.Pētera Romas katoļu baznīcas dekāns;
 18. Maļuhins Oļegs - sportists;
 19. Mihailovs Avramijs - ilggadējs SIA “Autobusu parks” direktors;
 20. Osina Faina - dzejniece;
 21. Petaško Astrīda - skolotāja, pensionāre;
 22. Popovs Georgijs - Borisa un Gļeba katedrāles mācītājs;
 23. Rjazancevs Genādijs - LRC vadītājs;
 24. Silovs Henrihs - sporta treneris, pasniedzējs;
 25. Solovjovs Aleksejs - dzejnieks, pensionārs;
 26. Sverdlovs Benjamins - pasniedzējs, pensionārs;
 27. Šteimans Josifs - Daugavpils Universitātes profesors;
 28. Timoščenko Ludmila - LNNCB Daugavpils nodaļas priekšsēdētāja;
 29. Zujeva Sofija - Pensionāru federācijas Daugavpils nodaļas priekšsēdētāja;
 30. Žilko Aleksejs - Daugavpils (Jaunbūves) vecticībnieku draudzes mācītājs.
 31. Aleksandrs Kudrjašovs - Latvijas Pareizticīgās baznīcas Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Par apbalvojuma Goda daugavpilietis piešķiršanu

Goda daugavpilieši

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils pilsētas domes Nolikumu "Par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem", ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 2010.gada 18.maija rīkojumu Nr.252 izveidotās Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2010.gada 24.maija sēdes protokolu, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2010.gada 27.maija ārkārtas sēdes protokolu Nr.10, atklāti balsojot: PAR - 14 (A.Aļohno, V.Azarevičs, V.Butāns, P.Dzalbe, O.Hublarovs, L.Jankovska, Ž.Kulakova, J.Lāčplēsis, V.Nadeždins, L.Smikova, R.Strode, V.Širjakovs, I.Šķinčs, M.Truskovskis), PRET - nav, ATTURAS - nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

Par ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā piešķirt apbalvojumu Goda daugavpilietis:

 1. Zoja Okuņeva Bērnu ķirurģe
 2. Vladimirs Labeckis A/s "Latvijas dzelzceļš" Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa vadītājs
 3. Raimonds Igolnieks Pensionārs, ilggadējs PPIO "Daugava" vadītājs
 4. Silva Veronika Linarte Pensionāre, māksliniece
 5. Vladimirs Ribņikovs Spīdveja kluba "Lokomotīve" prezidents
 6. Jānis Pokulis Zinātnieks
 7. Aleksandrs Vaļums Pensionārs
 8. Arvīds Barševskis DU rektors, zinātnieks
 9. Ingrīda Višņevska Skolotāja
 10. Anatolijs Ļevša Triatlonists, sporta treneris
 11. Anatolijs Turonoks Ārsts
 12. Oļegs Roždestvenskis Pensionārs, ilggadējs Daugavpils pedagoģiskā institūta rektors
 13. Arkādijs Kurmeļovs Skolotājs, pensionārs
 14. Tatjana Dovorecka SIA "Maģistr" prezidente
 15. Jurijs Deņisovs SIA "Ditton Būve" valdes loceklis

Par ilggadēju un godprātīgu darbu, ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā piešķirt apbalvojumu “Goda daugavpilietis”:

 1. Mihailam Pupiņam - Latgales zoodārza vadītājam;
 2. Jevgeņijam Timošenko – ilggadējam Daugavpils Krievu vidusskolas- liceja direktoram;
 3. Genovefai Barkovskai - Daugavpils Universitātes vēstures doktorei, Daugavpils Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājai;
 4. Valērijam Jegorovam - Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils tehnikums” direktores vietniekam profesionālajā jomā;
 5. Rišardam Stankevičam - Latvijas Poļu savienības un Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļas „Promieņ” priekšsēdētājam;
 6. Aleksejam Vidavskim – ilggadējam Daugavpils pašvaldības vadītājam, Latvijas Republikas 8. un 9.Saeimas deputātam.

Deputāti pieņēma lēmumu par ilggadēju, godprātīgu, pašaizliedzīgu un augsti profesionālu darbu Daugavpils pilsētas labā piešķirt apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Daugavpils sporta dzīves organizatoram Vilhelmam Stepanovam.