Šobrīd Daugavpilī

Izglītība un zinātne

Pēdējo reizi informācija atjaunota 20.02.2023, 10:18

Izglītība un zinātne

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401

Tālr.: 654 21623

E-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv

izglitiba.daugavpils.lv

Izglītības iestādes un iespējas

Bērnu reģistrācija Bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

- Bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs: https://izglitiba.daugavpils.lv/pirmskolas-izglitiba/

Iepriekš izvēlieties bērnam piemērotāko pirmsskolas izglītības iestādi. Jūs varat reģistrēt bērnu ne vairāk kā divās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Izglītības ceļš

Vidusskolas nobeigumā kārtotie centralizētie eksāmeni kalpos par iestājpārbaudījumiem augstskolās un koledžās.

Izglītība Daugavpilī ir viena no prioritātēm un liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek izmantota tieši izglītības finansēšanai. Daugavpilī darbojas 14 pirmsskolas izglītības iestādes un 13 vispārizglītojošās izglītības iestādes, no kurām 7 realizē arī pirmsskolas izglītības programmas (Daugavpils Zinātņu vidusskola, Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola, Daugavpils Iespēju vidusskola, J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola, Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs un Daugavpils Centra vidusskola). Bērniem un jauniešiem plaši pieejama daudzveidīga interešu izglītība. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde īsteno Daugavpils pilsētas pašvaldības kompetenci izglītības jomā. Daugavpilī darbojas 7 profesionālās izglītības iestādes, tai skaitā  Mākslas izglītības kompetences centrs „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola””. Tie ir mūsdienīgi profesionālās izglītības centri, kas īsteno profesionālās vidējās, arodizglītības, pamatizglītības un tālākizglītības programmas. Tieši profesionālās izglītības iestādes ir jaunu darbinieku kalve, kas pilsētai dod kvalificētus speciālistus.

Vairākas Daugavpils vidusskolas katru gadu saņem visaugstāko novērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, piedalīšanās valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kā arī zinātniskās pētniecības darbu rezultātiem, un ierindojas Latvijas labāko skolu skaitā. Pilsētas izglītības iestādes turpina realizēt iepriekš licencētās izglītības programmas ar dažādu padziļinātu priekšmetu apmācību pamatskolā un vidusskolā, kā arī īstenot izglītības programmas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, kuri integrēti vispārizglītojošajā skolā.

Tāpat Daugavpils izglītības iestādes aktīvi iesaistās dažāda veida un līmeņa projektu izstrādē un īstenošanā: Erasmus+, eTwinning, NORDPLUS. 

No 2017.gada 1.novembra bez maksas izglītības iestādēs tiek ēdināti vispārējās izglītības iestāžu 1.-12.klašu klātienes izglītojamie, kā arī vienu gadu – pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie, kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu sagatavošanās grupās. kā arī visi Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie skolēni bez maksas izmanto pilsētas sabiedrisko transportu, bet profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem šie izdevumi no pašvaldības budžeta tiek apmaksāti 50% apmērā.

Vēl viena prioritāte izglītības jomā ir skolu ēku modernizācija, energoefektivitātes paaugstināšana, tam piesaistot pašvaldības, valsts un ES fondu līdzekļus. Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizācijas rezultātā ir samazinājušās ēku energoizmaksas, nodrošināts nepieciešamais mikroklimats iekštelpās, uzlabojies ēku ārējais izskats.

Atklājot jaunas ekspozīcijas, Daugavpilī darbojas arī Daugavpils Inovāciju centrs, kur ikviens var pārbaudīt fizikas likumus, izzināt bioloģijas noslēpumus vai noskaidrot, cik grūti vai viegli kļūt par uzņēmēju. https://dic.daugavpils.lv/ 

Papildu informācija

Izglītības ziņas

Ķīmijas apkaimes p.i.i. piedalās veselību veicinošu skolu programmas īstenošanā

Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde visās programmu īstenošanas vietās (Inženieru ielā 16, Jātnieku ielā 66, Smilšu ielā 100, Šaurā ielā 20) nodrošina Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla programmas aktivitātes, izglītojot bērnus un pieaugušos par to, kā rūpēties par sevi un apkārtējiem, kā pieņemt veselīgus lēmumus, radīt tādus apstākļus, kas uzlabo veselību, samazina mazkustīgu dzīvesveidu, atkarības un traumas.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 157
Daugavpils skolēnu panākumi Latvijas skolu ziemas festivālā

16.februārī trijās vietās – Ērgļos, Gaiziņkalnā un Vestienā – norisinājās Latvijas skolu ziemas festivāls, kurā 13 sporta veidos piedalījās 1370 skolēni no 120 Latvijas izglītības iestādēm.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 118
Latvijas skolu Ziemas festivālā pārstāvētas 11 Daugavpils skolas

16. februārī trijās vietās – Ērgļos, Gaiziņkalnā un Vestienā – norisinās lielākais skolu sporta notikums šoziem: Latvijas skolu Ziemas festivāls. Dalībai tajā šogad pieteikti 1370 skolēni no 120 Latvijas izglītības iestādēm, tajā skaitā 53 skolēni no 11 Daugavpils skolām.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 177
Veiksmīga sadarbība un vēlme darboties: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības skolu pašpārvalžu veiksmes stāsti

Jaunieši – tā ir mūsu nākotne, tāpēc ir būtiski jauniešos attīstīt prasmi izteikt savu viedokli, vēlmi darboties un būt pilsoniski aktīviem. Jau skolas ietvaros skolēniem ir iespēja līdzdarboties demokrātiskos procesos, iesaistoties skolu pašpārvaldēs, tādējādi jauniešiem tā ir brīnišķīga iespēja piedalīties būtiskos procesos skolā, atdzīvināt tās ikdienas dzīvi, rast risinājumus un pieņemt lēmumus, kā arī iegūt kompetenci turpmākajai dzīvei, esot pilsoniski aktīvam. Arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības skolās notiek aktīvs un veiksmīgs skolu pašpārvalžu darbs.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 94
“Mācītspēks” aicina profesionāļus ar augstāko izglītību kļūt par skolotājiem

Līdz 2024. gada 24. martam profesionāļi ar augstāko izglītību ir aicināti pieteikties darba vidē balstītām pedagoģijas studijām “Mācītspēks”, lai iegūtu skolotāja kvalifikāciju. Savukārt skolām ir iespēja aktualizēt savas vakances kartē Esiskolotājs.lv un mudināt gan savus izcilākos absolventus, gan vecākus, kas izrādījuši interesi par aktīvāku iesaisti, apsvērt darbu izglītības sektorā.

Lasīt vairāk...

Izglītības ziņas 158
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!