Šobrīd Daugavpilī

Ielu tirdzniecība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.04.2019, 15:58

Paziņojums par ielu tirdzniecību ar iepirktiem augļiem un ogām pilsētas mikrorajonos (17.05.2019. – 16.08.2019.)

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk tekstā - Pārvalde)  aicina tirgotājus laicīgi pieteikties iepirkto augļu un ogu tirdzniecībai pilsētas mikrorajonos uz trim mēnešiem.

Pieteikšanās kārtība:

1.      Tirdzniecības vietas izvietojuma plāna un vizuālā risinājuma saskaņošana ar  DPD Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta galveno mākslinieku (adrese Raiņa iela 28, Daugavpilī)

29.aprīlī – 09.maijā (līdz plkst. 17.00)

2.      Pieteikumu iesniegšana

29.aprīlī – 10.maijā (līdz plkst. 12.00)

3.      Pieteikumu izskatīšana, vietu norādīšana, atļauju sagatavošana, maksājumu veikšana un atļauju izsniegšana

13.maija – 16.maija


Līdz 10.maijām pieteikums var iesniegt DPPI “Komunālās saimniecības pārvaldes” vides speciālistei Tatjanai Livčānei (Saules iela 5A, 113 kab., tālr. 65476479,), vai iesūtīt dokumentus dalībai elektroniski – tatjana.livcane@daugavpils.lv. Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 10.00

Tirdzniecības vietas atļaujas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

-   iesniegums (skatīt pielikumu Nr. 1);

-   nodokļa maksājuma reģistrācijas apliecības vai tai pielīdzināmu dokumentu kopija;

-   pārtikas un veterinārā dienesta atļaujas kopija (obligāti);

-   vēlamais tirdzniecības vietas izvietojuma plāns;

-   DPD Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta galveno mākslinieka  apstiprinātais vizuālais risinājums;

-   saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

Pretendentam, kuram Pārvalde devusi piekrišanu dalībai tirdziņā, jāveic maksājumi uz norādīto bankas kontu.  Maksa 300 eur/par 3 mēnešiem.

IESNIEGUMA veidlapa

-----------------------------------------------

Ielu tirdzniecība Pilsētas svētkos (7.jūnijā-09.jūnijā)

Šogad Daugavpils pilsēta svinēs savu 744. dzimšanas dienu. Svētku laikā tiek organizēts tirdziņš, kā rīkotājs ir DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”.

Pieteikties tirdzniecībai Svētkos iespējama divos variantos:

-  3 tirdzniecības dienām – 7., 8., 9. jūnijā,

vai

-  2 tirdzniecības dienām – 8., 9.jūnijā.

Pieteikšanās kārtība

Ar elektrības pieslēgumiem

(tikai 7.,8.,9., jūnijā)

Bez elektrības pieslēgumiem

Sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji ar galdiem

Pārējie tirgotāji

Pieteikumu iesniegšana

Līdz 26.aprīlim

plkst. 12.00

Līdz 26.aprīlim

plkst. 12.00

Līdz 13.maijam

plkst. 12.00

Pieteikumu izskatīšana un tirgošanas vietu norādīšana

Līdz 20.maijam

Līdz 20.maijam

Līdz 27.maijam

Lēmuma publicēšana/informēšana

20.maijs – 21.maijs

20.maijs – 21.maijs

28.maijs – 29.maijs

Rēķina par elektrības pakalpojumu nodrošināšanu aizsūtīšana

20.maijs – 21.maijs

20.maijs – 21.maijs

NAV

Maksājumu veikšana, maksājuma uzdevuma nosūtīšana

Līdz 24.maijam

Līdz 24.maijam

Līdz 3.jūnijam

Atļaujas sagatavošana

Līdz 6.jūnijam

Atļaujas izsniegšana

7.jūnijā – tirdzniecības vietās (plkst. 08.00-13.00)

 

Ievērojot termiņus, Pretendents nosūta iesniegumu elektroniski uz tatjana.livcane@daugavpils.lv. Sīkāka informācija par piedalīšanos atrodama Iekšējos noteikumos.

Iesniegumam jābūt OBLIGĀTI elektroniski aizpildītam, parakstītam un noskanētam .pdf formātā. Nepareizi aizpildīts pieteikums netiks izskatīts.

Pielikums Nr.1 – ar elektrības pieslēguma (līdz 26.04.2019. plkst.12.00)

Pielikums Nr.2 – bez elektrības pieslēguma (līdz 13.05.2019. plkst. 12.00)

Papildus informācija par pieteikšanos tirdzniecībai

Tālr. 65476479

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------