Šobrīd Daugavpilī

Ielu tirdzniecība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.02.2019, 17:17

 

MARTA UN APRĪĻA TIRDZIŅŠ RĪGAS IELĀ (2019. GADA 9.MARTĀ UN 20.APRĪLĪ)

 

Marta un Aprīļa tirdziņš Rīgas ielā (2019. gada 9.martā un 20.aprīļā)

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” organizē Rīgas ielas tirdziņus. 9.martā tirdziņš tiks rīkots pasākuma “Plašā Masļeņica” laikā, bet 20.aprīlī notiks “Lieldienu tirdziņš”.

Tirdziņā var piedalīties pretendenti, kuru tirdzniecības sortiments atbilst šādiem kritērijiem:

  • Amatniecības/mākslinieciskie darinājumi;
  • Zemnieku saimniecības produkcija;
  • Pārtikas preces (ražotāji un tirgotāji);
  • Ražotas nepārtikas preces (ražotāji un tirgotāji);
  • Grāmatas;
  • Alus un vīns (absolūtā spirta koncentrācija alkoholiskajos dzērienos nedrīkst pārsniegt 18 tilpumprocentus).

Pretendenta atbilstību dalībai izvērtē Pārvalde.

Pieteikšanās kārtība.

Pieteikumu iesniegšana

Līdz 5.martam  plkst. 16.00

un

Līdz 16.aprīlim plkst. 16.00

Atļaujas izsniegšana

9.martā no plkst. 8.00 līdz 10.00 Pārvaldes ofisā (pēc adreses Saules iela 5 A, Daugavpilī).

Atļaujas uz 20.04.2019. tiks izsniegtas tikai darba dienās ofisā (pēc adreses Saules iela 5 A) vai noskenētā veidā tiks aizsūtītas elektroniski.


Ievērojot termiņus, pieteikties var pie DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” vides speciālistes Tatjanas Livčānes (pēc adreses Saules iela 5A, 113 kab., tālr. 65476479), vai iesūtīt dokumentus dalībai elektroniski – tatjana.livcane@daugavpils.lv. Pieņemšanas laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 10.00.

Tirdzniecības vietas atļaujas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

o   iesniegums (skatīt pielikumu Nr. 1[1]);

o   reģistrācijas apliecības kopija;

o   pārtikas un veterinārā dienesta atļaujas kopija (ja ir attiecināms);

o   alkohola un tabakas tirdzniecības atļauju kopijas (ja ir attiecināms);

o   tirdzniecībai paredzētā sortimenta krāsainas fotogrāfijas (līdz 2 failiem).

Nepareizi aizpildīts pieteikums netiks izskatīts.

Pretendents, iesniedzot Pārvaldei iesniegumu par dalību tirdzniecībā, apliecina ar parakstu, ka ir iepazinies ar šī Nolikuma noteikumiem un tiem piekrīt.

NOLIKUMS

IESNIEGUMS

 

[1] Gadījumā, ja iesniegumu Pretendents iesūta elektroniski, tad Iesniegumam jābūt elektroniski aizpildītam, parakstītam un noskanētam .pdf formātā.

——

PAZIŅOJUMS PAR IELU TIRDZNIECĪBU AR ZIEDIEM 8.MARTĀ PILSĒTAS MIKRORAJONOS (07.03.2019. - 08.03.2019.) 

 

Paziņojums par ielu tirdzniecību ar ziediem 8.martā pilsētas mikrorajonos  (07.03.2019. - 08.03.2019.)

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk tekstā - Pārvalde)  aicina tirgotājus laicīgi pieteikties ziedu tirdzniecībai pilsētas mikrorajonos.

Pieteikšanās kārtība:

1.      Tirdzniecības vietas izvietojuma plāna un vizuālā risinājuma saskaņošana ar  DPD Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta galveno mākslinieku (adrese Raiņa iela 28, Daugavpilī)

4.februāris -22.februāris (līdz plkst. 12.00)

2.      Pieteikumu iesniegšana

4.februāris -22.februāris (līdz plkst. 12.00)

3.      Pieteikumu izskatīšana, vietu norādīšana, atļauju sagatavošana, maksājumu veikšana un atļauju izsniegšana

25.februāris – 6.marts


Līdz 22.februāra plkst.12.00 pieteikumus var iesniegt DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” vides speciālistei Tatjanai Livčānei (Saules iela 5A, 113 kab., tālr. 65476479,), vai iesūtīt dokumentus dalībai elektroniski – tatjana.livcane@daugavpils.lv. Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 10.00

Tirdzniecības vietas atļaujas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

  • iesniegums;
  • nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības vai tai pielīdzināmu dokumentu kopijas;
  • ar DPD Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu saskaņotais vēlamais tirdzniecības vietas izvietojuma plāns.

Pretendentam, kuram Pārvalde devusi piekrišanu dalībai tirdziņā, jāveic maksājumi[1] uz norādīto bankas kontu.

Maksa 50.00 eur/par 2 dienām tirdzniecībai ar ziediem:

Tikai pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu iesniegšanas tirdzniecības dalībniekam tiks izsniegta tirdzniecības atļauja ar norādītu tirdzniecības vietu.

 

Paziņojums par ielu tirdzniecību ar pašaudzētiem ziediem pašvaldības iekārtotajās pastāvīgajās vietās (sakarā ar 8.marta svētkiem)

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk tekstā - Pārvalde)  aicina tirgotājus laicīgi pieteikties ziedu tirdzniecībai.

Pieteikšanās kārtība:

1.      Pieteikumu iesniegšana

4.februāris -22.februāris (līdz plkst. 12.00)

2.      Pieteikumu izskatīšana, vietu norādīšana, atļauju sagatavošana, maksājumu veikšana un atļauju izsniegšana

25.februāris – 6.marts


Līdz 22.februāra plkst.12.00 pieteikums var iesniegt DPPI “Komunālās saimniecības pārvaldes” vides speciālistei Tatjanai Livčānei (Saules iela 5A, 113 kab., tālr. 65476479,), vai iesūtīt dokumentus dalībai elektroniski – tatjana.livcane@daugavpils.lv. Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 10.00

Tirdzniecības vietas atļaujas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

Pretendentam, kuram Pārvalde devusi piekrišanu dalībai tirdziņā, jāveic maksājumi[2] uz norādīto bankas kontu.

Maksa 1.00 eur/par 1 dienu tirdzniecībai ar pašaudzētiem ziediem:

 

Tikai pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu iesniegšanas tirdzniecības dalībniekam tiks izsniegta tirdzniecības atļauja ar norādītu tirdzniecības vietu.

 

[1] Saskaņā ar Daugavpils pilsētas saistošiem noteikumiem (14.11.2013.) Nr. 55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām” 4.daļu

[2] Saskaņā ar Daugavpils pilsētas saistošiem noteikumiem (14.11.2013.) Nr. 55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām” 4.daļu