Šobrīd Daugavpilī

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.11.2021, 17:16

Trauksmes cēlāja ziņojuma izskatīšana Daugavpils pilsētas domē notiek saskaņā ar:

  • Trauksmes cēlājs informāciju par iespējamu pārkāpumu sniedz saskaņā ar trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapu, kuru iesniedz:

1)        atbildīgai personai slēgtā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlāja ziņojums”;

2)        nosūtot atbildīgai personai uz elektronisko pasta adresi ar norādi “Trauksmes cēlāja ziņojums”;

3)        ievietojot to ziņošanas pastkastē;

4)        nosūtot Domei elektroniski vai pa pastu ar norādi “Trauksmes cēlāja ziņojums”;

5)        atbildīgai personai mutvārdos;

6)        Domes lietu pārvaldniecei, ja ziņojumu sniedz par atbildīgo personu vai tās aizvietotāju.

 

  • Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas shēma.

 

Kontaktinformācija:

Atbildīgā persona:

Inga Limbēna, Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja,

654 04366, e-pasts: inga.limbena@daugavpils.lv

 

Atbildīgās personas aizvietotājs:

Marina Dimitrijeva, Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece,

654 04366, 29717724, e-pasts: marina.dimitrijeva@daugavpils.lv

 

Informācija par personas datu apstrādi pamatojoties uz VDAR: 

https://www.daugavpils.lv/privatuma-politika