Šobrīd Daugavpilī

Informācijas Birojs

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.11.2021, 09:19

Informācijas birojs

Tālruņi: 654-04344, 654-04399, 654-04321

E-pasts: info@daugavpils.lv ; infodome@daugavpils.lv

 E-adrese

Darba laiks

 • Pirmdien: 08:00 - 18:00
 • Otrdien: 08:00 - 17:00
 • Trešdien: 08:00 - 17:00
 • Ceturtdien: 08:00 - 17:00
 • Piektdien: 08:00 - 16:00

Apraksts

No 2001.gada 27.decembra Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā darbojas Informācijas birojs.

Informācijas birojs ir Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta komunikācijas nodaļas sastāvdaļa, kas darbojas saskaņā ar departamenta nolikumu.

Informācijas birojā var saņemt sekojošus pakalpojumus:

 • iesniegt iesniegumus (fiziskas personas), saņemt informāciju par iesnieguma izskatīšanas gaitu, pēc pieprasījuma saņemt sagatavoto atbildi uz iesniegumu;
 • saņemt izziņu par radinieka apbedījuma vietu Daugavpilī;
 • saņemt vispārīgus informatīvos pakalpojumus par pašvaldības kompetences jautājumiem.

Informācijas biroja funkcijas darbā ar pašvaldības apmeklētājiem:

 • pieņemt un koordinēt pašvaldības apmeklētāju plūsmu;
 • sniegt vispārīga rakstura informāciju un konsultācijas klātienē, pa telefonu vai elektroniski par problēmu risinājumu saistībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem;
 • ieteikt problēmas risinājuma iespējas, norādot iestādi, kontaktus, kura var sniegt nepieciešamo palīdzību problēmas risināšanai;
 • nepieciešamības gadījumā uzreiz izvērtēt situāciju, sazināties ar kompetentu pašvaldības darbinieku un paziņot par radušos problēmu;
 • sniegt elektroniski atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, kas tiek saņemti uz pašvaldības mājas lapu;
 • informēt apmeklētājus par pašvaldības darbinieku pieņemšanas laiku un kārtību;
 • noteikt apmeklētājiem pieņemšanas laiku pēc iepriekšēja pieraksta pie Domes priekšsēdētāja vietniekiem, amatpersonām vai Domes deputātiem, ja tāda kārtība ir paredzēta;
 • nodrošināt apmeklētājus ar tipveida iesniegumu veidlapām;
 • pēc nepieciešamības sniegt palīdzību apmeklētājiem sastādīt un uzrakstīt iesniegumu, mutiski iztulkot no/uz valsts valodu dokumenta saturu;
 • nodrošināt apmeklētājus ar iesniegumu veidlapām valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam un informāciju par to aizpildīšanu;
 • sniegt Domes apmeklētājiem pēc pieprasījuma informāciju par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un nepieciešamības gadījumā izsniegt šo dokumentu izdruku;
 • izsniegt un pieņemt no apmeklētājiem priekšlikumu un aptaujas anketas publisko un sabiedrisko apspriešanu laikā;
 • pēc iespējas, nepieciešamības gadījumā, sniegt informāciju par Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošajām valsts pārvaldes institūcijām un citām iestādēm;
 • aktualizēt informāciju pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv  par pašvaldības vadības un Domes deputātu pieņemšanas laiku un kārtību, par izmaiņām pašvaldības komisijās un komitejās, pašvaldības nodaļu, departamentu un iestāžu kontaktiem, speciālistu pieņemšanas laikiem.