Šobrīd Daugavpilī

Uzņēmējiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 11.01.2023, 12:36

Investoriem - attīstības teritoriju, telpu un ēku piedāvājums

Daugavpilī ir pietiekoši liels rūpniecisko zonu, ražošanas teritoriju un neizmantoto ēku skaits, ko var piedāvāt potenciālajiem investoriem. Uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Daugavpils pilsētā ir pieejamas vairākas rūpnieciskās zonas, kuras var izmantot jaunu ražošanas uzņēmumu izvietošanai.

Daugavpils pilsētas uzņēmumu katalogs

Prezentācija par uzņēmējdarbības atbalstu Daugavpilī

Nodokļu atvieglojumi un līdzfinansējuma programmas Daugavpils pašvaldībā

Grantu programma “Impulss”

Daugavpils pilsētas pašvaldība jau vairākus gadus rīko Grantu programmas “Impulss” konkursu, kura mērķis ir atbalstīt jaunos uzņēmējus, palīdzot īstenot pilsētā interesantas biznesa idejas un radīt jaunas darba vietas.

Latgales SEZ

Latgales speciālā ekonomiskā zona ir risinājums, lai ikviens uzņēmējs varētu izmantot mūsdienu ekonomikas priekšrocības un plānotie uzņēmuma izaugsmes procesi norisinātos maksimāli īsākos termiņos un ar iespējami efektīvāku valsts un pašvaldību atbalstu!

Biznesa inkubators

Daugavpils biznesa inkubators atbalsta fizisko personu un jauno uzņēmēju biznesa idejas, sniedzot nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu.

ALTUM

Altum ir valsts attīstības finanšu institūcija, kas ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u.c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Programmu īstenošanai tiek izmantots Latvijas un ES fondu finansējums. ALTUM valsts atbalsta finanšu instrumenti paredzēti biznesa uzsācējiem, uzņēmumiem, lauksaimniekiem un iedzīvotājiem.

Information for investors (ENG)