Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Šodien beidzas teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas publiskā apspriešana

Šodien beidzas teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas publiskā apspriešana

Ar publiskās apspriešanas materiāliem vēl šodien var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13088  vai Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv  sadaļā “Plānojam Daugavpili” un “Publiskā/ sabiedriskā apspriešana” ,  kā arī izdrukas veidā darba laikā Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā un Domē, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Lasīt vairāk
Pilsētas ziņas 43
Daugavpils Domi apmeklēja Turcijas vēstniece

Daugavpils Domi apmeklēja Turcijas vēstniece

Domes ziņas 91
Daugavpilī notiks vērienīgs “Projektu Gadatirgus 2019”

Daugavpilī notiks vērienīgs “Projektu Gadatirgus 2019”

Pilsētas ziņas 75
Noslēdzies būvdarbu konkurss Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu ēkas siltināšanai

Noslēdzies būvdarbu konkurss Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu ēkas siltināšanai

Pilsētas ziņas 79
Pilsētas un novada iedzīvotājus aicina piedalīties rokdarbu konkursā

Pilsētas un novada iedzīvotājus aicina piedalīties rokdarbu konkursā

Kultūras ziņas 113
PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” audzēkņi  gūst panākumus Valsts konkursā “Kustīgs attēls multimediju vidē”

PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” audzēkņi gūst panākumus Valsts konkursā “Kustīgs attēls multimediju vidē”

Izglītības ziņas 106

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Vai sakarā ar pasažieru lūgumu Jūs piekrītat pārcelt autobusa maršruta Nr. 20 atiešanas laiku no pieturas “Aveņu iela” darba dienās no plkst. 6:45 uz 6:35 un no 7:30 uz 7:20?