Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Sveicam Latvijas proklamēšanas 101.gadadienā!

Sveicam Latvijas proklamēšanas 101.gadadienā!

Latvija - izsapņota, nodibināta, smagās kaujās nosargāta un neatlaidīgā cīņā atgūta. Patriotisms, uzticība, skaidri mērķi un sava darba darīšana pēc labākās sirdsapziņas ir galvenais, ko varam dāvināt Latvijas dzimšanas dienā. Vēlam saticību un laimi katrā ģimenē, veselību un stipru ticību Latvijas nakotnei!

Lasīt vairāk
Pilsētas ziņas 341
Apbalvoti grantu konkursa “Impulss - 2019” uzvarētāji

Apbalvoti grantu konkursa “Impulss - 2019” uzvarētāji

Pilsētas ziņas 343
Izsludināta pieteikšanās dalībai tautu deju festivālā

Izsludināta pieteikšanās dalībai tautu deju festivālā

Kultūras ziņas 706
Satiksmes ierobežojumi 18. novembrī

Satiksmes ierobežojumi 18. novembrī

Pilsētas ziņas 221
Daugavpils budžeta prioritātes 2020. gadā – sociālais atbalsts, ģimeņu labklājība un pilsētas sakārtošana

Daugavpils budžeta prioritātes 2020. gadā – sociālais atbalsts, ģimeņu labklājība un pilsētas sakārtošana

Pilsētas ziņas 327
Rīgas ielas tirdziņš 16. novembrī

Rīgas ielas tirdziņš 16. novembrī

Pilsētas ziņas 367

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

27. oktobrī Latvijā pāriet uz ziemas laiku. Kā jūs to vērtējat?