Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Daugavpilī tiek radīti arvien labvēlīgāki apstākļi biznesa attīstībai

Daugavpilī tiek radīti arvien labvēlīgāki apstākļi biznesa attīstībai

Daugavpilī, lai veicinātu jaunu darbavietu radīšanu un pašvaldības ekonomisko izaugsmi, intensīvi strādā pie uzņēmēju un investīciju piesaistes. Īstenojot dažādus projektus, tiek sakārtota uzņēmējdarbībai nepieciešamā infrastruktūra. Svarīga loma ir arī Latgales Speciālajai ekonomiskajai zonai, kuras dalībnieki, izpildot dažus nosacījumus, var saņemt ievērojamus nodokļu atvieglojumus. Pašlaik notiek darbs pie tā, lai šis atbalsta veids kļūtu pieejamāks un to varētu saņemt plašāks uzņēmumu loks.

Lasīt vairāk
Pilsētas ziņas 80
Daugavpils 12.vidusskolas ēka Jelgavas ielā 30A ir pieņemta ekspluatācijā

Daugavpils 12.vidusskolas ēka Jelgavas ielā 30A ir pieņemta ekspluatācijā

Pilsētas ziņas 162
Karjeras nedēļas pasākums ''Profesiju virpulī atrast savējo''  ir sācies!

Karjeras nedēļas pasākums ''Profesiju virpulī atrast savējo'' ir sācies!

Izglītības ziņas 57
Uzņēmums “Daugavpils Ūdens” nosvinēja 130 gadu jubileju

Uzņēmums “Daugavpils Ūdens” nosvinēja 130 gadu jubileju

Pilsētas ziņas 320
Par 1. tramvaju maršruta pēdējā reisa atcelšanu

Par 1. tramvaju maršruta pēdējā reisa atcelšanu

Pilsētas ziņas 57
Satiksmes ierobežojumi Viestura ielā

Satiksmes ierobežojumi Viestura ielā

Pilsētas ziņas 136

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Kā Jūs vērtējat šīs vasaras ziedu rotu pilsētā?