Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Daugavpils Māla mākslas centrs aicina ciemos visus radošos cilvēkus

Daugavpils Māla mākslas centrs aicina ciemos visus radošos cilvēkus

18. jūlijā Daugavpils māla mākslas centrā (18. novembra ielā 8,) atklāja pilsētā pazīstamās fotogrāfes Irinas Maskalenko pirmo personālizstādi – «Redzēt – ne tikai skatīties ..», kas tika organizēta ar tautas lietišķās mākslas studijas «Latgale» atbalstu. Pasākums norisinājās siltā, draudzīgā atmosfērā un atkal pierādīja, ka keramikas centrs ir patiesi radoša telpa ne tikai māla meistariem, bet arī citu mākslas jomu pārstāvjiem.

Lasīt vairāk
Kultūras ziņas 225
Aicinājums Daugavpils pilsētas māksliniekiem

Aicinājums Daugavpils pilsētas māksliniekiem

Pilsētas ziņas 121
Daugavpils domes līdzfinansējuma programmas kļūst arvien populārākas

Daugavpils domes līdzfinansējuma programmas kļūst arvien populārākas

Pilsētas ziņas 145
Aivars Zdanovskis atbrīvots no Domes priekšsēdētāja vietnieka amata

Aivars Zdanovskis atbrīvots no Domes priekšsēdētāja vietnieka amata

Domes ziņas 155
Par Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēta Helēna Soldatjonoka

Par Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēta Helēna Soldatjonoka

Domes ziņas 102
Izmaiņas ceļu satiksmes kustības organizēšanā Starptautiskā vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla “Dinaburg 1812” laikā

Izmaiņas ceļu satiksmes kustības organizēšanā Starptautiskā vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla “Dinaburg 1812” laikā

Pilsētas ziņas 218

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Vai sakarā ar pasažieru lūgumu Jūs piekrītat pārcelt autobusa maršruta Nr. 20 atiešanas laiku no pieturas “Aveņu iela” darba dienās no plkst. 6:45 uz 6:35 un no 7:30 uz 7:20?