Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Mēnesi Daugavpilī ietves tiks kaisītas ar granīta šķembām

Mēnesi Daugavpilī ietves tiks kaisītas ar granīta šķembām

Ņemot vērā nacionālā līmenī un masu medijos regulāri apspriesto tēmu par sāls – smilts maisījuma izmantošanas piemērotību trotuāru un braucamās daļas uzkopšanā Latvijā raksturīgos klimatiskajos apstākļos ziemas periodā, Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar pilsētas ielu ikdienas uzturētājiem A/S “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” tuvākajās dienās uzsāks eksperimentālu trotuāru nokaisīšanu ar līdz šim Daugavpils pilsētas pašvaldībā neizmantotu pretslīdes materiālu – granīta šķembām.

Lasīt vairāk
Pilsētas ziņas 54
CFLA piešķir līdzfinansējumu Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšanai

CFLA piešķir līdzfinansējumu Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšanai

Pilsētas ziņas 32
21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena

21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena

Izglītības ziņas 50
Pašvaldības policija un Sociālais dienests regulāri apseko bezpajumtnieku uzturēšanās vietas

Pašvaldības policija un Sociālais dienests regulāri apseko bezpajumtnieku uzturēšanās vietas

Pilsētas ziņas 73
“Muzikālās bankas” dalībnieki: Daugavpils pārsteidza ar viesmīlību

“Muzikālās bankas” dalībnieki: Daugavpils pārsteidza ar viesmīlību

Pilsētas ziņas 125
Jau šo sestdien sāksies reģistrācija uz vasaras jauniešu nodarbinātības programmu (13-14 gadi)

Jau šo sestdien sāksies reģistrācija uz vasaras jauniešu nodarbinātības programmu (13-14 gadi)

Pilsētas ziņas 58

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Vai sakarā ar pasažieru lūgumu Jūs piekrītat pārcelt autobusa maršruta Nr. 20 atiešanas laiku no pieturas “Aveņu iela” darba dienās no plkst. 6:45 uz 6:35 un no 7:30 uz 7:20?